Σαράντα χρόνια ανεκπλήρωτης Δικαιοσύνης.
Σαράντα χρόνια περιφρόνησης κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου από την πλευρά της κατοχικής δύναμης, της Τουρκίας. Και όλων εκείνων που κλείνουν ηθελημένα τα μάτια τους μπροστά στο συνεχιζόμενο έγκλημα της εισβολής και της κατοχής του 37% του νησιού.

Σαράντα χρόνια από τον Ιούλιο του 1974 και βρισκόμαστε σήμερα μπροστά σε μια νέα προσπάθεια διακοινοτικών συνομιλιών. Μπροστά σε μια νέα φάση, που γίνεται ακόμη δυσκολότερη εξαιτίας των μέχρι σήμερα αποτυχιών και της διαιώνισης της αδικίας.

Γι' αυτό λοιπόν και η πρωτοβουλία για το "Έτος Κύπρου" αποκτά ουσιαστική δυναμική, η οποία πρέπει να λάβει όλες τις διαστάσεις που της αξίζουν. Που αξίζουν στο μαρτυρικό νησί, προκειμένου να υπάρξει ξανά, ενωμένο, στο πλαίσιο της δίκαιης και βιώσιμης λύσης της Διζωνικής-Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, όπως ορίζουν οι αποφάσεις του ΟΗΕ και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να συνδράμουμε όλοι. Στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Τουρκία, την Ευρώπη, παντού όπου το μήνυμα της συνύπαρξης Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, ως προϋπόθεση και στόχος κοινής ανάπτυξης, μπορεί να βρει συμμάχους και υποστηρικτές.

Γιατί είναι ένα μήνυμα που υπερβαίνει τα εθνικά όρια, καθώς καθιστά τη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή.

Σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια στήριξης στο εσωτερικό και παράλληλα διεθνοποίησης του "Έτους Κύπρου", θα προσπαθήσει να συμβάλει και η νέα Περιφερειακή Αρχή της Δύναμης Ζωής.

Με συναίσθηση της ευθύνης και της κρισιμότητας της συγκυρίας, η Περιφέρεια Αττικής θα επιχειρήσει να αναδείξει την πρωτοβουλία και τα προτάγματά της σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Στην Επιτροπή των Περιφερειών και όχι μόνο. Δίνοντας έτσι επιτέλους ουσία στο άρθρο 203 του "Καλλικράτη", που μέχρι σήμερα παραμένει ανενεργό και που αφορά σε κοινές δράσεις σε επίπεδο Ε.Ε., Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Δράσεις που θα έχουν κοινή συνισταμένη την ανεξάρτητη, ενωμένη Κύπρο, τον παράγοντα ειρήνης και σταθερότητας που χρειάζεται τόσο πολύ, ειδικά σήμερα που δοκιμάζεται ξανά τόσο τραγικά η Μέση Ανατολή.

Πηγή : www.avgi.gr