Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2014

Ανακοίνωση Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου σχετικά με την παραχώρηση χρήσης του γηπέδου Μοσχάτου

Σχετικά µε τελευταία δηµοσιεύµατα και ανακοινώσεις για τη διεξαγωγή αγώνων στο ∆ηµοτικό Γήπεδο του Μοσχάτου από το φίλο σωµατείο του Εθνικού Πειραιώς σηµειώνουµε τα παρακάτω:
 
Η παραχώρηση των γηπέδων και οποιουδήποτε χώρου γίνεται µετά από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή της ∆ιοίκησης του ∆ήµου και µε συγκεκριµένους όρους και υποχρεώσεις ή µετά από ορισµό των αγώνων από την Ε.Π.Σ.Π. ή την Ε.Π.Ο. ή άλλη αθλητική αρχή
και πάντοτε υπό τον όρο της ασφαλούς λειτουργίας των αθλητικών χώρων και της διασφάλισης των συµφερόντων της περιουσίας του ∆ήµου.

Από το Γραφείο Τύπου ∆ήµου Μοσχάτου-Ταύρου

Πηγή: www.moschato-guide.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου