Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014

Αρνητική αξιολόγηση για τη διαθεσιμότητα στα πανεπιστήμια

"Ο ανεξάρτητος αξιολογητής θεωρεί ότι στα 8 ΑΕΙ που υπέστησαν το σοκ απαιτούνται 4.086 διοικητικοί υπάλληλοι, όταν ο συνολικός αριθμός σε όλα τα ιδρύματα της χώρας είναι μόλις 3.630! Αν είχαν ακολουθηθεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα, θα έπρεπε να είναι 11.251!"

γράφει η Πίκια Στεφανάκου

Εκεί που τους χρωστάγανε, τους πήραν και το βόδι. Αυτό είναι το συμπέρασμα που προκύπτει από την έκθεση του ανεξάρτητου αξιολογητή για τις ανάγκες των πανεπιστημίων σε διοικητικό προσωπικό, καθώς αποκαλύπτεται ότι οι... υπεραριθμίες εργαζομένων δεν ήταν τίποτε άλλο από μια νοσηρή φαντασίωση κυβέρνησης και τρόικας. Τα πανεπιστήμια όχι μόνο δεν έχουν υπεράριθμους, αλλά το προσωπικό τους υπολείπεται κατά πολύ του προτεινόμενου ακόμα και από τον ιδιώτη αξιολογητή. Ταυτόχρονα, όπως διαπιστώνει η έκθεση, είναι τέσσερις φορές κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο!

Τα στοιχεία της εταιρείας που ανέλαβε να «βρει» τις ανάγκες σε διοικητικό προσωπικό των οκτώ πανεπιστημίων που υπέστησαν το σοκ της διαθεσιμότητας δημιουργούν μέγα πολιτικό και ηθικό θέμα για την κυβέρνηση, η οποία οφείλει όχι μόνο να απολογηθεί για την περιπέτεια στην οποία οδήγησε την ανώτατη εκπαίδευση, αλλά και να αποκαταστήσει άμεσα την τάξη.

Ο ανεξάρτητος αξιολογητής, χρησιμοποιώντας διάφορους συντελεστές, θεωρεί ότι μόνο για τη λειτουργία των οκτώ πανεπιστημίων απαιτούνται 4.086 διοικητικοί υπάλληλοι όλων των κατηγοριών, όταν ο συνολικός αριθμός σε όλα τα ιδρύματα της χώρας είναι μόλις 3.630. Όμως, το πραγματικό σοκ είναι ο αριθμός των υπαλλήλων που θα έπρεπε να υπηρετούν στα συγκεκριμένα πανεπιστήμια αν ακολουθούσαμε τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, ο πληθυσμός των διοικητικών υπαλλήλων με βάση τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι 5,35%, δηλαδή στους 100 φοιτητές αντιστοιχούν πέντε διοικητικοί, θα έπρεπε να είναι 11.251!
 
Οι αποκαλυπτικοί αριθμοί ανά Ίδρυμα
 
Συγκεκριμένα, η έκθεση θεωρεί ότι στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να υπηρετούν 968 διοικητικοί υπάλληλοι έναντι 666 (με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ του 2011-2012). Αν θέλαμε να λεγόμαστε Ευρώπη, στο ΑΠΘ θα έπρεπε να υπηρετούν 2.715 διοικητικοί. Το προτεινόμενο οργανόγραμμα του Πανεπιστημίου ζητάει 691.

Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, που μαζί με το ΑΠΘ και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο υπέστη μεγάλη σφαγή, ο αξιολογητής προκρίνει 736 διοικητικούς έναντι 665 υπηρετούντων. Με ευρωπαϊκούς όρους, στο ίδρυμα θα έπρεπε να υπηρετούν 2.688 διοικητικοί υπάλληλοι. Το Πανεπιστήμιο ζητάει για να λειτουργήσει στοιχειωδώς 1.134.

Στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ο αξιολογητής δίνει 514, έναντι 565 σήμερα και 597 που ζητούνται με το οργανόγραμμα. Με βάση τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, στο ίδρυμα θα έπρεπε να υπηρετούν 838 υπάλληλοι.

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών, η εταιρεία αξιολόγησης θεωρεί ότι απαιτούνται 659 διοικητικοί έναντι 266 εργαζομένων και 544 που ζητούνται με το οργανόγραμμα. Με τα ευρωπαϊκά δεδομένα θα έπρεπε να υπηρετούν 1.558.

Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ο απαιτούμενος αριθμός υπαλλήλων, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι 353 έναντι 185 και 400 που ζητούν οι αρχές του ιδρύματος. Αν τηρούνταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος, στο πανεπιστήμιο θα υπηρετούσαν 1.068 υπάλληλοι.

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ο πληθυσμός διοικητικών υπαλλήλων που προτείνεται είναι 398 έναντι 206 και 335 με βάση το προτεινόμενο οργανόγραμμα. Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, θα έπρεπε να απασχολούνται 822 υπάλληλοι.

Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ο αξιολογητής θεωρεί ότι το απαιτούμενο προσωπικό είναι 299, έναντι 175 και 411 που ζητούνται με το οργανόγραμμα. Με βάση τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, στο ίδρυμα θα έπρεπε να εργάζονται 897 υπάλληλοι.

Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, το απαιτούμενο προσωπικό σύμφωνα με τον αξιολογητή είναι 158 έναντι 81 και 376 που ζητούνται από το οργανόγραμμα. Αν εφαρμοζόταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος, στο συγκεκριμένο ίδρυμα θα έπρεπε να απασχολούνται 665 εργαζόμενοι.

Η τεράστια απόκλιση μεταξύ ευρωπαϊκού μέσου όρου και των προτάσεων των ιδρυμάτων αποτελεί την καλύτερη απάντηση σε όσους θέλουν να εμφανίσουν τα πανεπιστήμια ως υπερφίαλα και συντεχνιακά μαγαζάκια.
 
Ο αξιολογητής συμβουλεύει την κυβέρνηση να αποφεύγει τις διεθνείς συγκρίσεις...
 
Συνολικά, ο ελληνικός μέσος όρος του δείκτη διοικητικό προσωπικό / φοιτητές είναι της τάξης του 1,39%, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο χώρας είναι 6,2%, ενώ σε επίπεδο πανεπιστημίων είναι 7,91%! Κατά τα άλλα, η κυβέρνηση τολμά να μιλά για εξορθολογισμό και προσαρμογή των ελληνικών ιδρυμάτων στην ευρωπαϊκή και διεθνή πραγματικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, ο αξιολογητής συμβουλεύει δημοσίως την κυβέρνηση να αποφεύγει τις συγκρίσεις με τα ευρωπαϊκά και διεθνή δεδομένα, διότι δεν τη συμφέρουν. Έτσι δικαιολογεί και τη δική του τελική πρόταση σε ό,τι αφορά τον αριθμό των απαιτούμενων διοικητικών υπαλλήλων. Ειδικότερα, στην έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«Τα ξένα ΑΕΙ λειτουργούν με διαφορετικό καθεστώς και δεν είναι πλήρως συγκρίσιμα με τα ελληνικά ΑΕΙ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για το πλήθος των ενεργών φοιτητών στα Ελληνικά Πανεπιστήμια (177.295 φοιτητές), η εφαρμογή με βάση τον δείκτη 4,57% θα υποδείκνυε 7.978 διοικητικούς υπαλλήλους αντί 3.630. Αντίστοιχα για τα ΤΕΙ ο υφιστάμενος εθνικός μέσος όρος είναι ακόμη χαμηλότερος, γεγονός που ενισχύει τη μη δυνατότητα σύγκρισης. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται ότι οι διεθνείς και ευρωπαϊκοί δείκτες μπορεί να ληφθούν υπόψη μόνο μερικώς».
 
 
«Καίει» και η έκθεση της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας
 
Θετική η αξιολόγηση για τα πανεπιστήμια, αρνητική για την κυβέρνηση
 
Στο μεταξύ, μία ακόμη έκθεση, αυτή τη φορά της ΑΔΙΠ, ήρθε να «κάψει» χθες την κυβέρνηση. Τα ελληνικά πανεπιστήμια, παρά τις αντίξοες συνθήκες και τον πόλεμο που υφίστανται από την κυβέρνηση, όχι μόνο αντέχουν, αλλά και αξιολογούνται θετικά, όπως προκύπτει από τις εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησής τους που δημοσιοποίησε χθες η ΑΔΙΠ. Σύμφωνα με τις εκθέσεις αυτές, τα ιδρύματα της χώρας αξιολογούνται θετικά σε όλους τους τομείς που εξαρτώνται από τα ίδια, δηλαδή πρόγραμμα σπουδών, διδασκαλία και έρευνα. Η βαθμολογία τους πέφτει στον τομέα των υποδομών που δεν εξαρτάται από τα ίδια, αλλά από την κρατική χρηματοδότηση. Οι χαμηλότερες επιδόσεις εμφανίζονται:

* Στις Βιβλιοθήκες, οι οποίες τον τελευταίο χρόνο έχουν διακόψει συνδρομές πολύ σημαντικών σειρών επιστημονικών περιοδικών απαραίτητων για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας των ΑΕΙ της χώρας.

* Στις κτηριακές υποδομές, δηλαδή στην επάρκεια, καταλληλότητα και λειτουργικότητα των χώρων εργαστηριακής και θεωρητικής διδασκαλίας, των γραφείων, αλλά και των υποστηρικτικών μονάδων όπως η φοιτητική εστία, το εστιατόριο κ.ά.

Ακόμα χαμηλότερη επίδοση καταγράφεται στα ζητήματα της καθαριότητας, της φύλαξης και της ασφάλειας.

Ακόμα όμως και στον τομέα των υποδομών που υστερούν, τα ιδρύματα καταφέρνουν να σημειώνουν θετικές επιδόσεις στις συνεργασίες με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς και στη χρήση νέων τεχνολογιών. Παρά ταύτα, η ΑΔΙΠ εξακολουθεί να προτείνει «λύσεις» που παραπέμπουν στη γνωστή ρήση «αλλού βαρούν τα τύμπανα κι αλλού χορεύει η νύφη»... Δηλαδή, σύμφωνα με την ΑΔΙΠ, τα προβλήματα θα αντιμετωπιστούν με νέες συγχωνεύσεις, περιορισμό της γεωγραφικής διασποράς των ΑΕΙ και αποφόρτιση των ΑΕΙ από φοιτητές με αναθεώρηση των κριτηρίων εισαγωγής και τόνωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Προφανώς, έτσι θα αντιμετωπιστεί και το οξύ κτηριακό πρόβλημα...

Πηγή: www.avgi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου