Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2015

Εν αναμονή της νέας απόφασης για το Ελληνικό

Εκδικάστηκαν την Τετάρτη (07/01) οι αιτήσεις αναθεώρησης της Περιφέρειας Αττικής και του δικηγόρου Γιώργου Κόκκα, με τις οποίες ζητούν να αναιρεθεί η πρόσφατη απόφαση
του 6ου Τμήματος του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου που έκρινε νόμιμο τον διαγωνισμό για την αξιοποίηση του Ελληνικού με πλειοδότη την εταιρεία Lamda.

Συμπληρωματικά στοιχεία

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η Περιφέρεια Αττικής κατέθεσε συμπληρωματικά στοιχεία για την υπόθεση του Ελληνικού, όπως είναι η 250 σελίδων τεχνική μελέτη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, η οποία ανεβάζει σε υπέρογκο ύψος την αξία της έκτασης σε σχέση με το τίμημα που συμφωνήθηκε (915 εκατ. ευρώ).

Ακόμη, η Περιφέρεια τόνισε ότι είναι «εξευτελιστική η τιμή πώλησης» και πως η μεταβίβαση είναι αντίθετη στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς παραβιάζονται οι κανόνες του ανταγωνισμού, αφού επήλθε νόθευση των κανόνων αυτών, λόγω της δωρεάν χορήγησης άδειας καζίνου, της απαλλαγής από το φόρο, κ.λπ.

Τέλος, η Περιφέρεια ζήτησε να προχωρήσει το Ελεγκτικό Συνέδριο σε έλεγχο προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και να μην αρκεστεί μόνο στο διαγνωστικό σκέλος.

Ο κ. Κόκκας αρχικά ζήτησε την αναβολή συζήτησης της υπόθεσης, λόγω της αίτησης διόρθωσης των πρακτικών της προηγούμενης δικασίμου που έχει καταθέσει και δεν έχει πάρει τα νέα πρακτικά. Όμως το αίτημά του απορρίφθηκε.

Στη συνέχεια ο δικηγόρος υποστήριξε ότι υπήρξε τροποποίηση των όρων της σύμβασης, αλλά το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν ασχολήθηκε με το θέμα αυτό, ενώ τόνισε ότι παραβιάζεται η συνταγματική αρχή της ισότητας.

Να απορριφθούν τα αιτήματα αναίρεσης

Η εταιρεία Lamda ανέφερε ότι τόσο η Περιφέρεια Αττικής όσο και ο κ. Κόκκας δεν έχουν έννομο συμφέρον να ασκήσουν τις αιτήσεις αναίρεσης, ενώ τόνισε ότι η μελέτη του ΤΕΕ που επικαλείται η Περιφέρεια δεν αποτελεί δημόσιο έγγραφο, απλώς το Επιμελητήριο εκφράζει μια επιστημονική κρίση.

Το ΤΑΙΠΕΔ και το ελληνικό Δημόσιο ζήτησαν την απόρριψη όλων των αναιρέσεων.

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει τις αποφάσεις του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου