Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015

Έλεγχοι νομιμότητας στο..." άβατο" των χρυσοθήρων

Με συντονισμένα βήματα και κινήσεις η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας εμφανίζεται αποφασισμένη να επαναφέρει τη νομιμότητα και να ελέγξει τις δραστηριότητες των χρυσοθήρων στις Σκουριές Χαλκιδικής.

Από την Παρασκευή, κλιμάκιο του σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και Μεταλλείων βρίσκεται στην περιοχή, ενώ έχει ξεκινήσει εξονυχιστικός έλεγχος των περιβαλλοντικών όρων κατασκευής και λειτουργίας "των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Μεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής" της Ελληνικός Χρυσός, που "περιέχονται" στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 201745/2011.

Μία από τις πρώτες ενέργειες του, υπόδικου σήμερα, Γ. Παπακωνσταντίνου και τότε υπουργού ΠΕΚΑ, ο οποίος ανέλαβε στις 17 Ιουνίου του 2011 και στις 8 Ιουλίου έσπευσε να ανακοινώσει πανηγυρικά την υπογραφή της απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων...

Ήδη ο νέος υπουργός Π. Λαφαζάνης αποφάσισε να ελέγξει τη διαδικασία αδειοδότησης για την ανέγερση των κτηριακών εγκαταστάσεων του εργοστασίου εμπλουτισμού στις Σκουριές.
 
Με απόφασή του στις 26.2 ανακαλεί προς επανέλεγχο τις εγκρίσεις της αρχιτεκτονικής και της μηχανολογικής μελέτης του εργοστασίου, ώστε να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν οι γενικές και πολεοδομικές διατάξεις - προαπαιτούμενα της έγκρισης δόμησης, το πρώτο στάδιο πριν εκδοθεί στη συνέχεια η οικοδομική άδεια. Πολλές φορές αυτά τα χρόνια επιχειρήθηκαν να καλυφθούν παρανομίες μέσω της Βουλής.

Η πιο "φρέσκια" ήταν αυτή του Αυγούστου, όπου η έγκριση δόμησης από την τοπική Πολεοδομία κατά τον νόμο, ως αυτόνομη διοικητική πράξη, συγχωνεύθηκε με άλλες. Φρόντισε γι' αυτό φωτογραφική διάταξη στον ρουσφετολογικό νόμο - σκούπα (άρθρο 54 παράγραφος 8 του Νόμου 4280/2014 Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών. Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις) με την οποία τροποποιήθηκε ο μεταλλευτικός κώδικα προφανώς κατά παραγγελία.

Κατά τη διάταξη, η έγκριση της τεχνικής μελέτης και η χορήγηση της άδειας εγκατάστασης επέχουν θέση έγκρισης δόμησης "για την ανέγερση των κτηριακών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της εκμετάλλευσης και επεξεργασίας των μεταλλευμάτων ή λατομικών ορυκτών ενός μεταλλευτικού ή λατομικού χώρου".

Όπως προκύπτει από την απόφαση ανάκλησης του υπουργείου, η Τεχνική Μελέτη της Μονάδας Εμπλουτισμού Σκουριών εγκρίθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ (ΜΕΒΟ) στις 12.4.2013 και η άδεια εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού με απόφαση του γενικού γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στις 13.5.2013.

Το σημαντικό στοιχείο στην υπουργική απόφαση είναι αυτό που τεκμηριώνει ότι η φωτογραφική διάταξη δεν έχει αναδρομική ισχύ, αφενός διότι δεν περιέχει μεταβατικές διατάξεις και αφετέρου οι δύο προγενέστερες αδειοδοτήσεις "δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την απαιτούμενη έγκριση δόμησης που προηγείται της έκδοσης άδειας δόμησης για την ανέγερση του εργοστασίου στις Σκουριές".

Όλως τυχαίως, ο νόμος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 8 Αυγούστου του 2014 και η Διεύθυνση Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών του ΥΠΕΚΑ ενέκρινε την αρχιτεκτονική και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη στο άψε - σβήσε, δύο ημέρες αργότερα. Η απόφαση επικαλείται και τρεις αναφορές - καταγγελίες του Παρατηρητηρίου Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων, βάσει των οποίων έχουν υποβληθεί ανακριβή στοιχεία για την έκταση του γηπέδου ιδιοκτησίας της Ελληνικός Χρυσός, την αρτιότητα και την οικοδομησιμότητά του, "στοιχεία τα οποία είναι ελεγκτέα υποχρεωτικώς κατά το στάδιο έκδοσης της έγκρισης δόμησης και στην προκείμενη περίπτωση δεν ελέγχθησαν".

Τα κατά νόμο (4030/2011) προαπαιτούμενα μεταξύ άλλων είναι ο έλεγχος των τίτλων ιδιοκτησίας, του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος δόμησης σε ό,τι αφορά την τήρηση των γενικών και ειδικών πολεοδομικών διατάξεων και προδιαγραφών και των στοιχείων και των υπολογισμών που αναγράφονται σε αυτά...

Πηγή: www.avgi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου