Δευτέρα 20 Απριλίου 2015

Θ. Φωτίου: Από σήμερα και ως 20 Μαϊου οι αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα κατά της ακραίας φτώχειας (video)

Από σήμερα και ως 20 Μαϊου οι αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα κατά της ακραίας φτώχειας δήλωσε η αν. υπ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου.

Αιτήσεις μπορεί να γίνονται στο www.ypakp.gr και στα ΚΕΠ. Στην τηλεφωνική γραμμή 15105 μπορεί ο κόσμος να ενημερωθεί για τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που αφορά το πρόγραμμα κατά της ακραίας φτώχειας και αν δικαιούνται δωρεάν ρεύμα, κάρτα τροφίμων ή επίδομα ενοικίου.

Θα υπάρξει ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων για να βγει ο κατάλογος των δικαιούχων ώστε να πάει στη ΔΕΗ και στις αντίστοιχες υπηρεσίες για την άμεση υλοποίηση του προγράμματος.

«Με νέα υπουργική απόφαση θα ενεργοποιηθούν τα αδιάθετα ευρωπαϊκά χρήματα του ταμείου απόρων για την Ελλάδα» δήλωσε η υπουργός στην εκπομπή Πρωινό ΑΝΤ1.

«Αυτή η κυβέρνηση θα αλλάξει το υπόδειγμα του νεοφιλελευθερισμού που είναι το πώς θα φάει ο ένας τον άλλο, στόχος μας είναι ένα κράτος αλληλεγγύης και συνοχής» πρόσθεσε μεταξύ άλλων η Θ. Φωτίου.


Εισοδηματικά κριτήρια

Το εισόδημα του δικαιούχου των παροχών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2.400 ευρώ ετησίως για μεμονωμένα άτομα, ή τα 3.600 ευρώ για ζευγάρι. Προσαυξάνεται κατά 1.200 ευρώ για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 600 ευρώ ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος, μέχρι το ποσό των 6.000 ευρώ.

Ως πραγματικό εισόδημα του ατόμου ή της οικογένειας νοείται το συνολικό καθαρό εισόδημα (του 2013) όλων των κατηγοριών που προκύπτει αφού αφαιρεθούν όλοι οι φόροι, εισφορές για κοινωνική ασφάλιση κ.ά. Στο συνολικό καθαρό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το ότι δεν περιλαμβάνονται τα τεκμήρια, οι διατροφές που καταβάλλονται στο ανήλικο τέκνο ούτε και το εξωιδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος.

Περιουσιακά κριτήρια

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του δικαιούχου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ κατ' άτομο, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο και κατά 10.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο, με ανώτατο όριο τα 200.000 ευρώ. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού δεν πρεπει να υπερβαίνει για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος.

Προσοχή: Δεν ωφελούνται της παροχής του επιδόματος ενοικίου όσοι διαθέτουν ατομικά ή ως μέλος αιτούσας οικογένειας ιδιόκτητη κατοικία στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Ως τόπος μόνιμης κατοικίας ορίζεται ο νομός εντός του οποίου ο δικαιούχος διαμένει μονίμως.

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικά

Στην ηλεκτρονική αίτηση θα συμπληρώνονται από τον δικαιούχο:
 • Υποχρεωτικά όλα τα πεδία που αφορούν εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία.
 • ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και ΑΔΤ του δικαιούχου, ιδιότητα ανέργου ή μακροχρόνια ανέργου εφόσον υπάρχει.
 • ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και ΑΔΤ του/της συζύγου και ιδιότητα ανέργου ή μακροχρόνια ανέργου εφόσον υπάρχει.
 • Ο αριθμός δημοτολογίου του δικαιούχου και ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Τα εξαρτώμενα ανήλικα μέλη ή ενήλικα μέλη που σπουδάζουν σε σχολεία.
 • Σχολές μεταλυκειακής εκπαίδευσης ή Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης.
 • Εξαρτώμενα ενήλικα μέλη που έχουν αναπηρία 67% και άνω.
 • Εξαρτώμενα ενήλικα μέλη που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
 • ΑΦΜ και ΑΜΚΑ των ανήλικων ή ενήλικων εξαρτώμενων τέκνων, καθώς και των λοιπών εξαρτώμενων μελών.
 • Το ΚΕΠ που ο αιτών επιλέγει για την ενημέρωσή του.
 • Τη διεύθυνση επικοινωνίας (εφόσον υπάρχει ηλεκτρονική και σε κάθε περίπτωση αλληλογραφίας) του αιτούντος, ή αντικλήτου προσώπου, ή φορέα που δέχεται να λαμβάνει ενημέρωση και σημαντικά έγγραφα για λογαριασμό του αιτούντος.
 • Ο αριθμός τηλεφώνου (σταθερό ή κινητό).
Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν και τα εξής:

 • Δήλωση ότι ο αιτών δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις ή στα κωλύματα που προβλέπονται στο πρόγραμμα.
 • Δήλωση ότι ο αιτών συναινεί σε αντικειμενικές διαδικασίες εκτίμησης της ατομικής και της οικογενειακής του οικονομικής κατάστασης.
 • Δήλωση ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι απολύτως ακριβή και ότι γνωρίζει πως η δήλωση ψευδών στοιχείων επιφέρει ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και ότι η δήλωση ελλιπών ή ψευδών στοιχείων επιφέρει αποκλεισμό από τις παροχές της παρούσας απόφασης.
 • Επιλογή για την παροχή ή τις παροχές από τις οποίες επιθυμεί να ωφεληθεί (δωρεάν ρεύμα, επίδομα ενοικίου, επιδότηση σίτισης).
Ο αιτών ενημερώνεται για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησής του με γνωστοποίηση της αιτίας απόρριψης, μέσω αυτοματοποιημένων γραπτών μηνυμάτων που θα εμφανίζονται στην ηλεκτρονική του αίτηση και θα αποστέλλονται συγχρόνως στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει δηλώσει. Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, ο απορριφθείς μπορεί να υποβάλει αίτημα επανεξέτασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου