Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015

Έρχεται νέο δημόσιο αποκεντρωμένο μοντέλο διαχείρισης των αποβλήτων


Τα τρομακτικά κενά και τις ελλείψεις δεκαετιών στη διαχείριση των πάσης φύσεως αποβλήτων, τα οποία, εκτός των άλλων, πληρώνουμε πανάκριβα υπό μορφή τσουχτερών
χρηματικών προστίμων, φιλοδοξεί να καλύψει το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, το οποίο δίδεται για διαβούλευση προκειμένου να οριστικοποιηθεί.

Με αυτό κατοχυρώνεται ο δημόσιος χαρακτήρας της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και εισάγεται νέο αποκεντρωμένο μοντέλο διαχείρισης, το οποίο πατάει στην πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση των υλικών, με φορέα υλοποίησης την Τοπική Αυτοδιοίκηση και εργαλείο τα τοπικά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων, τα οποία οφείλουν οι δήμοι να εκπονήσουν εντός πέντε μηνών από τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Σχεδίου.


Βάσει του σχεδίου που ολοκλήρωσε το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής έως το 2020, καθιερώνεται η διαλογή στην πηγή μέσω της εφαρμογής των εξής μέτρων:

  • Χωριστή συλλογή αποβλήτων πανελλαδικά ώστε να επιτευχθούν τα αναγκαία ποιοτικά πρότυπα στους αντίστοιχους τομείς ανακύκλωσης. Χωριστή συλλογή καθιερώνεται τουλάχιστον για το γυαλί, το χαρτί, το μέταλλο και το πλαστικό, ώστε να εξασφαλιστεί, κατ' ελάχιστον, η ανακύκλωση του 60% του συνολικού τους βάρους από το στάδιο της προδιαλογής, έως το 2020.
  • Χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων (οργανικά, χαρτόνι κ.λπ.) για τη διευκόλυνση της χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης των διαλεγμένων στην πηγή βιοαποβλήτων ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της χωριστής συλλογής, δηλαδή 40% του συνολικού βάρους των βιοαποβλήτων, έως το 2020. Επεξεργασία των χωριστά συλλεγέντων βιοαποβλήτων με στόχο την παραγωγή κομπόστ, το οποίο να πληροί ποιοτικές προδιαγραφές για την περαιτέρω χρήση του, σύμφωνα με διεθνή ή / και εθνικά πρότυπα.
  • Δημιουργία νέου δικτύου Πράσινων Σημείων και Κέντρων Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης για τη Διαλογή στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ), με χωροταξικά και πληθυσμιακά κριτήρια, ένα τουλάχιστον ανά δήμο.
Ριζική αναθεώρηση

Προβλέπεται η επανεξέταση και ριζική αναθεώρηση της λειτουργίας των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (π.χ. οι μπλε κάδοι με τα υλικά συσκευασίας) και ο επανασχεδιασμός τους με στόχο "τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας, τη διαφάνεια και τον έλεγχο των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης".


Όπως επισημαίνεται, τα "έσοδα των ΣΕΔ αποτελούν δημόσιο πόρο και πρέπει να εξεταστεί ο έλεγχός τους μέσω κρατικού λογιστικού συστήματος για να αποτελέσουν επενδυτικό κονδύλι για την ανάπτυξη των συστημάτων της νέας διαχείρισης αποβλήτων".

Για τον ΕΟΑΝ, τον φορέα που δημιουργήθηκε το 2001 ύστερα από καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να εποπτεύει και να ελέγχει τα εναλλακτικά συστήματα διαχείρισης και μέχρι τώρα φυτοζωεί, προβλέπεται η ενίσχυσή του.

Τοπικά σχέδια

Οι δήμοι υποχρεούνται να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν τοπικά σχέδια αποκεντρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στο πλαίσιο των εθνικών και των περιφερειακών σχεδιασμών. Οι περιφερειακοί σχεδιασμοί αναθεωρούνται και εναρμονίζονται με τον εθνικό έως τον Σεπτέμβριο του 2019.

Οι προδιαγραφές, οι στόχοι και το χρονοδιάγραμμα των τοπικών σχεδίων περιλαμβάνονται, με τη μορφή συνοπτικού οδηγού, στο παράρτημα του Εθνικού Σχεδίου (π.χ. θα περιλαμβάνει δίκτυο κάδων για την προδιαλογή οργανικών και ανακυκλώσιμων υλικών, δίκτυο "πράσινων σημείων" για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, ογκώδη αντικείμενα κ.λπ.).

Ως στόχοι της εθνικής πολιτικής για το 2020 περιγράφονται τα εξής:

"Τα κατά κεφαλήν παραγόμενα απόβλητα να έχουν μειωθεί δραστικά, η προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση με χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων - βιοαποβλήτων να εφαρμόζεται στο 50% του συνόλου των Αστικών Στερεών Αποβλήτων, η ανάκτηση ενέργειας να αποτελεί συμπληρωματική μορφή διαχείρισης όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια κάθε άλλου είδους ανάκτησης και η υγειονομική ταφή να αποτελεί την τελευταία επιλογή και να έχει περιοριστεί σε λιγότερο από το 30% του συνόλου των ΑΣΑ".

Όσο για τις φαραωνικές και πανάκριβες εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων με τη μέθοδο των ΣΔΙΤ και με πρώτη ύλη εγγυημένες ποσότητες σύμμεικτων απορριμμάτων που υπονομεύουν εξ αρχής κάθε προσπάθεια ανακύκλωσης - επανάχρησης, εκ των πραγμάτων δεν χωράνε στο νέο σύστημα.

Προβλέπεται η αναστολή τους "σε περίπτωση μη ύπαρξης σύμβασης μέχρις ισχύος του παρόντος και επανασχεδιασμός έργων, υποδομών και δράσεων βάσει του παρόντος ΕΣΔΑ".

Πηγή: www.avgi.gr


Διαβάστε ακόμα:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου