Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015

Αναστολή ειδικού τέλους ταφής αποβλήτων

Παγώνει έως τα τέλη του 2016 η επιβολή του ειδικού τέλους ταφής, 35 ευρώ ανά τόνο αποβλήτων, για τη διάθεσή τους χωρίς επεξεργασία σε χώρο υγειονομικής ταφής, το οποίο αυξάνεται κάθε χρόνο κατά 5 ευρώ ανά τόνο, μέχρι να φτάσει τα 60 ευρώ, με το άρθρο 113 του νομοσχεδίου - σκούπα.

Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση, η αναστολή κρίθηκε επιβεβλημένη για να μην προκληθεί οικονομική ασφυξία στους ΟΤΑ.

Άλλη διάταξη, το άρθρο 112, διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων στους φορείς διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών για έναν χρόνο, έως τα τέλη του 2016, με πόρους από το Πράσινο Ταμείο, "προκειμένου να διασφαλιστεί η υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2007 - 2013".

Η χρηματοδότηση των φορέων διαχείρισης από τους πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη εκπνέει σε λίγες ημέρες, στο τέλος του 2015.

Προβλέπεται ακόμη (άρθρο 114) η παράταση ισχύος οικοδομικών αδειών για τρία χρόνια εφόσον λήγουν στο χρονικό διάστημα από 1.3.2016 έως και 31.12.2017.

Πηγή:
www.avgi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου