Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2015

Ξεκίνησε η διανομή των καρτών δωρεάν μετακίνησης για ΑμεΑ από την Περιφέρεια Αττικής

Ξεκίνησε την Παρασκευή η χορήγηση των νέων ή η ανανέωση των παλαιών δελτίων δωρεάν μετακίνησης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) από την Περιφέρεια Αττικής, μέσω των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.

Οι δικαιούχοι των δελτίων που ανέρχονται στους 32.000 και ανάλογα με τον τόπο διαμονής τους, μπορούν να απευθύνονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), ή στις Δ/νσεις Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Αττικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Αττικής.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, επισημαίνεται ότι η χορήγηση των δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ θα διαρκέσει μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2016.

Η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου υπογράμμισε:

«Καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα η διαδικασία διανομής των καρτών ΑμεΑ. Όλες οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής έχουν στελεχωθεί εγκαίρως με το επαρκές προσωπικό, ώστε να εξυπηρετούνται με ταχείς ρυθμούς και άμεσα όλοι οι ενδιαφερόμενοι».

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του (χορηγείται από την υπηρεσία) 
2. Εξουσιοδότηση, μόνο αν δεν παρίσταται ο ενδιαφερόμενος 
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί ακριβούς διεύθυνσης διαμονής 
4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 
5. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ή Απόφαση Διοικητικού Διευθυντή του Ασφαλιστικού Φορέα που ανήκουν, όπου θα αναγράφεται παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%) ή βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματούχων, από το Δήμο ή από την Περιφέρεια σε περίπτωση διατροφικού επιδόματος 
6. Εκκαθαριστικό της Εφορίας οικ. Έτους 2014 
7. Ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας σε ισχύ 
8. ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 2 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ή 3 για τους δικαιούχους κάρτας συνοδού (τυφλών και Βαριάς Νοητικής Καθυστέρησης)
Αναλυτικότερα τα δικαιολογητικά, καθώς και ποιοί είναι δικαιούχοι, αναφέρονται στη διευκρινιστική εγκύκλιο της Δ/νσης Προστασίας ΑΜΕΑ της Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας, του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, με ΑΔΑ: ΨΒ5Κ465Θ1Ω-ΝΨΡ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου