Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016

Περιφέρεια Αττικής: 1ο Κέντρο συγκέντρωσης και αποθήκευσης ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες στο Π. Φάληρο

Τη δημιουργία «Κέντρου διαχείρισης, αποθήκευσης και εφοδιασμού ειδών πρώτης ανάγκης των σημείων διαμονής προσφύγων», αποφάσισαν σήμερα η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου
και ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, Αντώνης Παπαδεράκης, με την υπογραφή σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας.

Πρόκειται για το πρώτο τέτοιου είδους Κέντρο που θα παρέχει υπηρεσίες τύπου logistics, για όλη τη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

Ερωτηθείσα σχετικά η Περιφερειάρχης, Ρένα Δούρου τόνισε:

«Η Περιφέρεια Αττικής με αίσθηση ευθύνης απέναντι σε ένα εθνικό θέμα όπως είναι το προσφυγικό, λαμβάνει αποφάσεις με συντονισμένο τρόπο και σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να δώσει λύσεις στο πιεστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Η Περιφέρεια Αττικής δίνει ουσιαστικές λύσεις, στέρεες λύσεις που δεν στοχεύουν στον εντυπωσιασμό ή στην τηλεθέαση αλλά στην αντιμετώπιση μιας πολυπαραγοντικής κατάστασης, η οποία ακριβώς λόγω της φύσης της απαιτεί σοβαρότητα και συστηματικότητα στην αντιμετώπισή της».

Από την πλευρά του, ερωτηθείς σχετικά, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, Αντώνης Παπαδεράκης, υπογράμμισε:

« Η συνεργασία αυτή είναι η αναγκαία συνέχεια της πρωτοβουλίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου με τους φορείς παραγωγής και εμπορίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η οργανωμένη συγκέντρωση των προσφορών, η ασφαλής φύλαξη και η απαραίτητη συντήρηση, και η βέλτιστη διανομή προς τα σημεία προσωρινής διαμονής των προσφύγων. Η Περιφέρεια Αττικής. Με τη συνεχή κοινωνική της δράση είναι ο ενδεδειγμένος φορέας που μπορεί να εγγυηθεί τις παραπάνω επιδιώξεις. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο της πολιτείας, και η εξέλιξή της θα συναρτάται από τις αποφάσεις του Διυπουργικού Συντονιστικού Οργάνου, με το οποίο είμαστε σε συνεχή επαφή.»

Κοινή επιδίωξη των δύο μερών είναι η συντονισμένη συγκέντρωση, ασφαλής αποθήκευση, η σωστή καταγραφή και ο έγκαιρος εφοδιασμός των σημείων όπου παραμένουν πρόσφυγες για το διάστημα που τα δύο μέρη συμφωνούν ότι υπάρχει ανάγκη.

Το Κέντρο διαχείρισης δημιουργείται άμεσα στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου δίπλα στις εγκαταστάσεις του TAE KBON NTO, στο χώρο που είναι γνωστός ως «Εσπλανάδα», ιδιοκτησίας της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου - ΕΤΑΔ ΑΕ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεργασίας:

-Η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει τη διαχείριση των υπηρεσιών τύπου logistics, με την εγκατάσταση συστήματος logistics, αλλά και τη διαχείριση των αναγκών των αποθηκευτικών χώρων (π.χ. τηλεφωνικές γραμμές, γραμμές φαξ και διαδικτύου). Θα είναι μόνη αρμόδια για τη διαχείριση των ειδών πρώτης ανάγκης που θα συγκεντρώνονται στο χώρο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, αλλά και για την παρακολούθηση της έγκαιρης διανομής τους στα σημεία διαμονής προσφύγων.

-Για την υποβοήθηση του έργου τους οι δύο φορείς θα καταρτίσουν κατάλογο εκπροσώπων ή υπευθύνων των σημείων διαμονής προσφύγων, οι οποίοι και θα παραλαμβάνουν τα είδη πρώτης ανάγκης. Η Περιφέρεια Αττικής, αποκλειστικά, θα παραλαμβάνει τα σχετικά αιτήματα εφοδιασμού.

-Η Περιφέρεια Αττικής θα ενημερώνει με κάθε πρόσφορο τρόπο τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου τόσο για τους εκπροσώπους της ή υπεύθυνους παραλαβής του Κέντρου Εφοδιασμού όσο και για τις ανάγκες ή τις ποσότητες και τα είδη πρώτης ανάγκης που συγκεντρώνονται σε αυτό.

-Το Κέντρο Εφοδιασμού τελεί υπό την εποπτεία του Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Τομέα και όλο το απασχολούμενο υπηρεσιακό προσωπικό ή οι εθελοντές που θα παρέχουν σε αυτό υπηρεσία θα τελούν υπό τις εντολές του.

-Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου αναλαμβάνει να διασφαλίσει στο Κέντρο Εφοδιασμού βοηθητικά οχήματα και χειριστές αυτών, για την φορτο-εκφόρτωση και μεταφορά φορτίων που είναι συσκευασμένα σε παλέτες ή κιβώτια.

η Αυγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου