Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2017

Για πρώτη φορά στη Γενική Εφημερία του Θριασίου, συμμετείχε η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

Στο πρόγραμμα Γενικής Εφημερίας του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» συμμετείχε για πρώτη φορά στις 14 Ιανουαρίου, η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του νοσοκομείου.

Κατά τη διάρκεια της εφημερίας στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού αντιμετωπίστηκαν 11 έκτακτα περιστατικά, πέραν των τακτικών ασθενών. Από αυτούς, πέντε (5) περιστατικά ήταν χρονίως αιμοκαθαιρόμενοι και τέσσερα (4) περιστατικά ήταν νοσηλευόμενοι ασθενείς σε διάφορα κλινικά τμήματα. Επίσης δυο (2) ασθενείς προσήλθαν στο ΤΕΠ με ουραιμικό σύνδρομο, τοποθετήθηκαν ενδοφλέβιοι καθετήρες αιμοκάθαρσης και υπεβλήθησαν επειγόντως σε συνεδρία αιμοκάθαρσης.


Η εφημερεύουσα ιατρός εκλήθη, επίσης στο ΤΕΠ στη διάρκεια της εφημερίας για εκτίμηση οκτώ (8) περιστατικών με νεφρολογικό πρόβλημα.

Η διοίκηση του νοσοκομείου ευχαριστεί το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, για τον ζήλο και την αποτελεσματικότητά τους, καθώς και τη 2η ΥΠΕ για τη διοικητική της υποστήριξη και δεσμεύεται ότι θα σταθεί δίπλα στα προβλήματα και τις ανάγκες των χρονίως πασχόντων ασθενών με Νεφρική Νόσο.

Μετά την ενίσχυση με επιπλέον νοσηλευτικό προσωπικό, η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού θα αυξήσει περαιτέρω τη δραστηριότητά της και θα λειτουργεί σε δύο βάρδιες από τις 27.01.2017, οπότε και θα είναι έτοιμη να υποδεχθεί περισσότερους μόνιμους ασθενείς.


onmed.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου