Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου: Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με οκτώ γυμναστές για έντεκα μήνες

Ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά οκτώ καθηγητές φυσικής αγωγής με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Υλοποίηση του προγράμματος διαφόρων αθλητικών δραστηριοτήτων» συνολικής διάρκειας έως έντεκα μήνες.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού οι γυμναστές θα απασχοληθούν ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα, όπως ορίζονται στην προκήρυξη που μπορείτε να δείτε εδώ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου