Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017

Ανάρτηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Περιοχής Κόρμπι Βάρης - Εντός 15 ημερών οι ενστάσεις

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης ανακοινώνει ότι με την υπ΄αριθμ 1/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η έγκριση του Α' σταδίου
της μελέτης «Αναθεώρηση - Τροποποίηση του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου της περιοχής Κόρμπι Δ.Ε.Βάρης», καθώς και η ανάρτηση αυτής.

Η ανάρτηση θα λάβει χώρα στο κοινοτικό κατάστημα της Βάρης (Βασιλέως Κων/νου 25, Βάρη) από τις 13 Φεβρουαρίου 2017 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2017.

Καλούνται όσοι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες το επιθυμούν, να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα κατά τις ώρες 09.00 έως 13.00 να λάβουν γνώση και να εκφράσουν τυχόν αντιρρήσεις εντός 15 ημερών από την δημοσίευση της παρούσης.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου