Παρασκευή 28 Απριλίου 2017

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου με αφορμή την 28η Απριλίου - Παγκόσμια Ημέρα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Παγκόσμια Ημέρα Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία και ο Δήμος Αγ. Δημητρίου τα τελευταία χρόνια έχει καταβάλει τεράστιες
προσπάθειες, υλοποιώντας δράσεις και προγράμματα προκειμένου να είναι κάθε μέρα, ημέρα υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Συγκεκριμένα:


1. Υπάρχει μόνιμη συνεργασία με Γιατρό Εργασίας και Τεχνικό ασφαλείας
2. Όλοι/ες οι εργαζόμενοι/ες του Δήμου, που το δικαιούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και γάλα
3. Δημιουργήθηκε έντυπος οδηγός για την ασφάλεια στην εργασία και διανεμήθηκε σε κάθε εργαζομένο/η στην καθαριότητα και το εργοτάξιο
4. Γίνονται τακτικές ενημερωτικές συναντήσεις μεταξύ του τεχνικού Ασφαλείας και των εργαζομένων στο χώρο εργασίας για πρακτικές οδηγίες και συμβουλές που προάγουν: την ορθή στάση σώματος στο γραφείο για την αποφυγή μυοσκελετικών παθήσεων, την πρόληψη ατυχημάτων και τραυματισμών στο χώρο εργασίας κ.α.
5. Γίνεται επίδειξη για την ασφαλή χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού προς όλους τους εργαζομένους, με έμφαση στους νεοπροσληφθέντες
6. Προληπτικός έλεγχος υγείας, αιματολογικές εξετάσεις, σε συνεργασία με την τοπική μονάδα Υγείας ΠΕΔΥ προς εργαζόμενους του Δήμου
7. Πιστοποίηση του ΕΚΑΒ των Δημοτικών Αστυνομικών του Δήμου στην παροχή Πρώτων Βοηθειών.
Είναι χρέος του Δήμου να εξασφαλίζει με κάθε μέσο την ασφάλεια των εργαζομένων του εφαρμόζοντας πρακτικές διαχείρισης που στοχεύουν στον εντοπισμό, την αναγνώριση και την εξάλειψη παραγόντων και συνθηκών που μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα ή επαγγελματικές ασθένειες.

Ταυτόχρονα όμως το ίδιο σημαντική είναι και η συστηματική και συνεχής προσπάθεια προώθησης και διαμόρφωσης κουλτούρας Υγείας και Ασφάλειας που θα ενθαρρύνει όλο το προσωπικό να φέρεται υπεύθυνα για την προσωπική του ασφάλεια, αλλά και την ασφάλεια των γύρω του.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου