Κυριακή 24 Δεκεμβρίου 2017

Υπόμνημα - προτάσεις: "Να προχωρήσει η εφαρμογή του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.”

Πολύμηνη καθυστέρηση στην εφαρμογή του Τοπικού Σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων του δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, το οποίο έχει ψηφιστεί ομόφωνα από το
Δημοτικό Συμβούλιο, διαπιστώνει η Ριζοσπαστική Δημοτική Κίνηση "Πολίτες σε Δράση για την Ανατροπή".

"Επειδή η αλλαγή του τρόπου διαχείρισης των στερεών αποβλήτων είναι ζήτημα περιβαλλοντικής - κοινωνικής δικαιοσύνης και πολιτισμού, για αυτό υποβάλλουμε το επισυναπτόμενο υπόμνημα και ζητάμε την άμεση εφαρμογή αυτού του Τοπικού Σχεδίου", τονίζει στην ανακοίνωσή της η παράταξη της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:


Μέχρι τώρα είχαμε μάθει ότι “καλός δήμαρχος” είναι αυτός που μαζεύει επιμελώς τα σκουπίδια και βρίσκει ένα μακρινό μέρος στην πίσω αυλή του γείτονα να τα θάβει.

Αυτό έκανε όλη η Αττική και φτάσαμε στο ΧΥΤΑ Φυλής “μνημείο ανθρώπινου πόνου και περιβαλλοντικής υποβάθμισης” σύμφωνα με την επιτροπή αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό το υπόδειγμα, το υπόδειγμα Φυλής, πρέπει να εγκαταλειφθεί.

Δυστυχώς η μέχρι τώρα πολιτική της δημοτικής αρχής Μοσχάτου-Ταύρου ( τεχνικό πρόγραμμα , προϋπολογισμός, δημοτικά τέλη) δείχνει ότι είναι αγκυλωμένη στο ξεπερασμένο υπόδειγμα.

Το σύγχρονο υπόδειγμα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής ηπείρου είναι αυτό που αντιμετωπίζει τα απόβλητα ως πόρους και οδηγεί προς την κυκλική οικονομία. Δηλαδή τα απόβλητα ξαναμπαίνουν στον οικονομικό κύκλο για επαναχρησιμοποίηση. Αυτό ως αποτέλεσμα έχει επιπλέον κύκλο εργασιών και επιπλέον θέσεις εργασίας.

Στα πλαίσια των παραπάνω πολιτικών κατευθύνσεων, τον Δεκέμβρη του 2015 κυρώθηκε με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) ο Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) 2015-2020.

Σύμφωνα με τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων αναθεωρήθηκαν οι Περιφερειακοί Σχεδιασμοί με βάση τα Τοπικά Σχεδία Διαχείρισης Αποβλήτων που εγκρίθηκαν από τα δημοτικά συμβούλια. Είναι η καινοτομία του νέου ΕΣΔΑ.

Η εφαρμογή των δράσεων που περιλαμβάνονται στα Τοπικά Σχέδια είναι επιτακτική για να είναι οι δήμοι μέχρι το 2020 εντός των στόχων που θέτει ο ΕΣΔΑ, δηλαδή για χωριστή συλλογή και ανάκτηση του 50% του συνόλου των αστικών στερεών αποβλήτων σε δημοτικό επίπεδο.

Το Τοπικό Σχέδιο του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου προβλέπει για το 2020 ποσοστό χωριστής συλλογής 47% επί του συνόλου των στερεών αποβλήτων. Λίγο πιο κάτω από τον εθνικό στόχο καθώς διαπιστώνει σοβαρές αδυναμίες που είναι:

§ Η ετήσια παραγωγή αστικών στερών αποβλήτων ανά κάτοικο είναι ιδιαίτερα υψηλή, 591,40 κιλά το χρόνο, συγκριτικά με την παραγωγή ανά κάτοικο σε εθνικό επίπεδο που είναι 457 κιλά το χρόνο. (στοιχεία του 2013 όπως περιλαμβάνονται στο Τοπικό Σχέδιο που εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο).

§ Η ποσότητα που συλλέγεται στον μπλε κάδο (ανακύκλωση) ανέρχεται μόνο στο 6,7% περίπου της παραγόμενης ποσότητας απορριμμάτων.

§ Δεν υπάρχουν συμβάσεις με υφιστάμενα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) για διαχείριση υπολοίπων ρευμάτων δηλ άλλα είδη αποβλήτων, όπως ΑΕΚΚ( μπάζα), με αποτέλεσμα την εναπόθεση μπαζών και επικίνδυνων υλικών κυρίως στην δημοτική κοινότητα Ταύρου.

§ Έλλειψη δράσεων επαναχρησιμοποίησης.

§ Έλλειψη επικαιροποιημένου Κανονισμού Καθαριότητας..

Επομένως η άμεση σταδιακή εφαρμογή του Τοπικού Σχεδίου είναι ανάγκη.

Στα πλαίσια αυτά προτείνουμε:


Α. Οργανική Ανακύκλωση

  • Χωριστή συλλογή πράσινων αποβλήτων (κλαδεμάτων). Γίνεται ήδη στον δήμο τους τελευταίους μήνες. Πρέπει να ενημερωθούν οι κάτοικοι, ώστε να συμμετέχουν στην δράση και να μην απορρίπτουν τα κλαδέματα στους κάδους μαζί με τα άλλα απόβλητα

  • Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων (αποβλήτων τροφίμων). Στο Τοπικό Σχέδιο υπήρξε προϋπολογισμός 380.000 ευρώ για αυτήν τη δράση. Εκτιμάμε ότι πιλοτικά σε συγκεκριμένες γειτονιές του δήμου μπορεί να ξεκινήσει άμεσα με πολύ μικρότερο κόστος καθώς ο Ενιαίος Διαβαθμικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) καλύπτει το κόστος αγοράς των ειδικών /καφέ κάδων.

  • Στα πλαίσια ευαισθητοποίησης των πολιτών να οργανωθεί το πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης. Στο Τοπικό Σχέδιο προβλέπεται με προϋπολογισθείσα δαπάνη 20.000 ευρώ η αγορά κάδων οικιακής κομποστοποίησης και η εθελοντική συμμετοχή νοικοκυριών στο πρόγραμμα. Προτείνουμε να διατεθούν 200 κομποστοποιητές σε νοικοκυριά στο Μοσχάτο, που θα θελήσουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και 200 κομποστοποιητές στον Ταύρο στον ακάλυπτο χώρο των πολυκατοικιών.

Β. Διαλογή στην Πηγή ανακυκλώσιμων υλικών και άλλων αποβλήτων

  • Το βασικό/ μεγάλο Πράσινο Σημείο/ Κέντρο Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης Διαλογής στην ΠΗΓΗ (ΚΑΕΣΔΙΠ) γίνεται από τον Ενιαίο Διαβαθμικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΣΔΝΑ) στο χώρο, όπου μετά από τους αγώνες των κατοίκων του Ταύρου κατά της καύσης καλωδίων είχε επιλεχθεί να γίνει πιλοτικά (τότε) Πράσινο Σημείο. Στο ίδιο χώρο η προγραμματική σύμβαση Δήμου - ΕΔΣΝΑ προβλέπει και την δημιουργία μικρής μονάδας κομποστοποίησης για τα πράσινα απόβλητα (κλαδέματα).

  • Για να ενισχυθεί η διαλογή στην πηγή πέρα από την επέκταση του συμβεβλημένου συστήματος με τον Δήμο σε επιπλέον ρεύματα, χρειάζεται ο Δήμος να προχωρήσει άμεσα στην δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης, όπως άλλωστε προβλέπεται στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, που εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο. Οι γωνιές ανακύκλωσης δεν χρειάζονται επιπλέον αδειοδότηση παρά μόνο απόφαση δημοτικού συμβουλίου, μπορούν να γίνουν σε κοινόχρηστους χώρους, εφόσον δεν καταλαμβάνουν περισσότερο του 15% του χώρου του και είναι χαμηλού κόστους που μπορεί να καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου. (Σύμφωνα με τις προϋπολογισμένες δαπάνες και τις προϋπολογισμένες εισπράξεις των ανταποδοτικών δημοτικών τελών για το 2018, όπως ψηφίστηκαν από το δημοτικό συμβούλιο, δημιουργούνται προϋποθέσεις για χρηματοδότηση). Προτείνουμε την δημιουργία μέχρι το 2020 πέντε γωνιών ανακύκλωσης στο Μοσχάτο και πέντε στον Ταύρο. Θεωρούμε εφικτό στο πρώτο εξάμηνο του 2018 να έχουν γίνει δυο στο Μοσχάτο και δυο στον Ταύρο.

Γ. Η Επικαιροποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου

Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει άμεσα, ώστε να υπάρχουν κίνητρα για όσους ανάλογα με τον τρόπο που διαχειρίζονται τα απόβλητά τους δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Να υπάρξουν και αντικίνητρα - ποινές για όσους ασυνεπείς επιβαρύνουν την κοινωνία και το περιβάλλον.

Δ. Σχεδιασμός για το 2018 δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών

Να δοθεί ιδιαίτερο βάρος με τις δράσεις αυτές στα σχολεία.

Ε. Διεκδίκηση ωφελημάτων - προνοιών για τον Ταύρο ο οποίος παρέχει ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο που προοριζόταν για χώρος πρασίνου

Συγκεκριμένα:

· Επικαιροποίηση και εφαρμογή της κυκλοφορικής μελέτης για τον δυτικό Ταύρο που θα καθιστά απαγορευτική την διέλευση βαρέων οχημάτων

· Εγγυήσεις για τη μη διέλευση των οχημάτων στον οικιστικό ιστό του Ταύρου τα οποία θα κατευθύνονται στο Πράσινο Σημείο

· Πριμοδότηση εντοπιότητας για τις θέσεις εργασίας  που θα ανοίξουν στο Πράσινο Σημείο

· Ανάπλαση του ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΟΥ σε ενοποιημένη δομή με τις όμορες σχολικές μονάδες.

Η αλλαγή του τρόπου διαχείρισης των αποβλήτων οδηγεί σε πολιτικές φιλικές στο περιβάλλον και σε κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη, καθώς δημιουργεί κίνητρα στους δήμους να μειώσουν το κόστος διαχείρισης, δημιουργεί νέες καινοτόμες δραστηριότητες τοπικού χαρακτήρα και θέσεις εργασίας.

Παράρτημα: Οι φωτογραφίες είναι από Γωνιά Ανακύκλωσης του Δήμου Λάρισας που στοίχισε 50.000 ευρώ. Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται και οι υπόγειοι κάδοι συμμείκτων αποβλήτων μαζί με τις υποδομές ανακύκλωσης.

Ριζοσπαστική Δημοτική Κίνηση Μοσχάτου-Ταύρου 
“Πολίτες σε Δράση για την Ανατροπή”


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου