Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018

Οι προτάσεις της ΡΙ.ΚΙ.Π. Β-Β-Β για το Τεχνικό Πρόγραμμα & τον Προϋπολογισμό 2019 του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Η Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης (ΡΙ.ΚΙ.Π. Β-Β-Β) και φέτος κατέθεσε τις προτάσεις της για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού
του έτους 2019 του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, τόσο σε επίπεδο Δημοτικών Κοινοτήτων όσο και σε επίπεδο Δήμου συνολικά.

Αναλυτικότερα οι προτάσεις της Ρι.Κι.Π. έχουν ως εξής:

Ανταποκρινόμενη στην προσπάθεια που γίνεται για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού του έτους 2019 του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, η Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, καταθέτει τις προτάσεις της.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2019

1. Βελτίωση κτιριακών και υλικοτεχνικών υποδομών με συνέχιση της αναβάθμισης τους ( ενεργειακής - αντισεισμικής- προσβασιμότητας - εκσυγχρονισμού) σε όλα τις κτήρια και τις υποδομές του Δήμου.

2. Ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε δημόσιους χώρους και δημοτικά κτήρια, με την ανάπτυξη Δημοτικού δικτύου Wi-Fi.

3. Να επισπευσθούν οι εργασίες αναβάθμισης και δημιουργίας μικρών αυτόνομων διαμερισμάτων της στέγης υπερηλίκων της οδού Πάνος.

4. Μελέτη και εφαρμογή πραγματικού εκσυγχρονισμού του κτηρίου της Πνευματικής Εστίας Βούλας, καθώς και της υλικοτεχνικής υποδομής για την άρτια διεξαγωγή των εκδηλώσεων.
Μελέτη και υλοποίηση Δημοτικής δανειστικής βιβλιοθήκης. Αρχικά μπορεί να χωροθετηθεί σε υπάρχουσα σχολική βιβλιοθήκη.

5. Μελέτη και άμεση υλοποίηση κινηματογραφικής λέσχης στον πολυχώρο της αίθουσας «ΙΩΝΙΑ», με τακτικές εβδομαδιαίες προβολές.
Μελέτη και προγραμματισμός για την δημιουργία θερινού κινηματογράφου στον χώρο π. κάμπινγκ Βούλας - στο πλακόστρωτο πριν την παραλία, προτείνεται η ονομασία «ΒΙΟΛΕΤΑ» ή «ΠΛΑΝΗΤΗΣ», αναβιώνοντας τον παλαιό θερινό κινηματογράφο.

6. Δημιουργία Δημοτικής βάσης δεδομένων με αρχείο όλων των ηλεκτρονικών διευθύνσεων Δημοτών και κατοίκων αλλά και φορέων, συλλόγων, συλλογικοτήτων, κινήσεων πολιτών, ομάδων εθελοντών και πολιτών, το οποίο θα επιτρέψει την ενημέρωση και διαβούλευση - ανταλλαγή απόψεων σε θέματα τα οποία τους αφορούν άμεσα.

7. Λήψη των αναγκαίων ενεργειών και πρωτοβουλιών για την δημιουργία νέου σύγχρονου αθλητικού κέντρου στο εκτός σχεδίου Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Λ. Βουλιαγμένης - Δερβενακίων - Βουτυρά - Προόδου.
Συγκεκριμένα να ξεκινήσουν άμεσα οι μελέτες για τις αναγκαίες Δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις και να γίνει παράλληλα η απαλλοτρίωση του χώρου ως εκτός σχεδίου περιοχή, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (κατάθεση των προβλεπόμενων αποζημιώσεων στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων υπέρ των δικαιούχων που θα αναγνωριστούν μέσα από την προβλεπόμενη διαδικασία).

8. Ενημέρωση και συστράτευση των πολιτών στη εφαρμογή της διαχείρισης απορριμμάτων, με τη βιώσιμη και περιβαλλοντολογικά ορθή μέθοδο της διαλογής στην πηγή. Η χωροθέτηση, σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Δράσης, κάδων σε όλο το εύρος του Δήμου, ξεχωριστών ανά είδος ανακυκλώσιμων απορριμμάτων και η τακτική αποκομιδή τους. Η δημιουργία πολλών μικρών πράσινων σημείων ειδικών ανακυκλώσιμων υλικών αλλά και πράσινου σημείου ανά Δημοτική Κοινότητα και μεγάλου κεντρικού πράσινου σημείου .

9. Ιδιαίτερη μέριμνα και ενημέρωση για το διακριτό ρεύμα αστικών αποβλήτων που αφορά τα οργανικά απόβλητα. Χωροθέτηση σε όλο το εύρος του Δήμου σταδιακά των ειδικών καφέ κάδων και αναλυτικές οδηγίες για την χρήση τους.
Για τα κλαδέματα κήπων να τηρηθεί με ακρίβεια όσα προβλέπει το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης απορριμμάτων. Να εξεταστεί παράλληλα και η μέθοδος της οικιακής κομποστοποίησης, κυρίως σε όσους δείξουν ενδιαφέρον για τη χρήση της.

10. Βελτίωση προσβασιμότητας δρόμων και πεζοδρόμων - Υλοποίηση έργων οδοποιίας σε όλο τον Δήμο, με προτεραιότητα στις περιοχές που υστερούν.
Βελτίωση των συνθηκών προσβασιμότητας των ΑμεΑ στις δημόσιες υπηρεσίες, στους Δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, στους χώρους αναψυχής κλπ.
Αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και αποθάρρυνση της χρήσης ΙΧ μέσω της ανάπτυξης δικτύου πεζοδρόμων, αναβίωσης των ποδηλατοδρόμων και διεκδίκησης αναβάθμισης της Δημόσιας Συγκοινωνίας σε συνδυασμό με την νέα Δημοτική συγκοινωνία.
Δημιουργία αναγκαίων υποδομών στάθμευσης στους βασικούς κεντρικούς πόλους κάθε πόλης με Δημοτικούς χώρους ελεύθερης στάθμευσης.
Οι υπάρχοντες ελεύθεροι χώροι στάθμευσης που εξυπηρετούν τους πολίτες να σημανθούν κατάλληλα και να πάψουν να είναι παραμάγαζο των κοντινών επιχειρήσεων.

11. Να γίνει ανάλογη κυκλοφοριακή μελέτη για την ασφαλή άφιξη - αναχώρηση των μαθητών σε όλα τα σχολεία της περιοχής. Να επικαιροποιηθεί η κυκλοφοριακή μελέτη και να υλοποιηθούν άμεσα τα συμπεράσματα της για την ασφαλή άφιξη - αναχώρηση των μαθητών του 3ου Δημοτικού, αλλά και των πεζών στην πλατεία Άλσους στο Πανόραμα .

12. Στην παραλιακή μεταξύ οδού Ήρας και Διός να ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία και να τοποθετηθεί άμεσα φωτεινός σηματοδότης και διάβαση πεζών.

13. Καταγραφή, έλεγχος, τακτική συντήρηση, καθαρισμός και αναβάθμιση του συστήματος απορροής ομβρίων υδάτων. Άμεση μελέτη και δημοπράτηση έργων συστήματος απορροής ομβρίων υδάτων όπου δεν υφίσταται. Οριοθέτηση και τακτικός καθαρισμός όλων των ρεμάτων του Δήμου.

14. Έλεγχος της ποιότητας - καθαρότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης, σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων και έγκαιρη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων.

15. Συνεχής μέριμνα της αναβάθμισης όλων των Δημόσιων κοινόχρηστων χώρων, με σκοπό την χρήση τους σαν σημεία κοινωνικής συνάντησης και αναφοράς.

16. Δράσεις, έργα και ανάληψη ευθύνης για την προστασία, ανάδειξη, καθαρισμό και αποκατάσταση της προσβασιμότητας σε όλους τους Δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβάνοντας τις παραλίες και τους ορεινούς όγκους.

17. Η τελική φάση ανάπλασης της πλατείας Ιμίων να γίνει με συναπόφαση Δήμου – Δημοτών μετά από ευρεία διαβούλευση και κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων. Η σταδιακή αύξηση της παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου στις όμορες επιχειρήσεις εστίασης, σε συνδυασμό με την διαχρονικά καταγεγραμμένη υπέρβαση των ορίων του χώρου που τους παραχωρείται, περιορίζει υπέρμετρα τον διαθέσιμο ελεύθερο χώρο για τους πολίτες, ακυρώνοντας στην πράξη τον κοινόχρηστο χαρακτήρα της πλατείας, αλλά και των παρακείμενων πεζοδρομίων και πεζοδρόμων. Σταδιακά να αποδεσμεύεται ο παραχωρημένος κοινόχρηστος χώρος και να αποδίδεται ελεύθερος σε κοινή χρήση. Το ίδιο να εφαρμοστεί και σε όλους τους Δημόσιους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί ή καταπατηθεί.

18. Για την πλατεία Πηγαδακίων να αναζητηθεί άμεσα η βέλτιστη λύση για την κατασκευή της πολυαναμενόμενης πλατείας.

19. Να αναβαθμιστεί το αλιευτικό καταφύγιο της Βάρκιζας καθώς και η πλακόστρωτη πλατεία. Το αλιευτικό καταφύγιο να διατηρήσει τον αρχικό-παραδοσιακό σκοπό και χαρακτήρα του και με την φροντίδα των αλιέων και του Δήμου να συμβάλει στην συνολική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής, προς κοινό όφελος όλων.

20. Για τις ελεύθερες παραλίες του Δήμου και όσες η πολιτεία δεν μεριμνά για την προσβασιμότητα και προστασία τους, ο Δήμος οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες για την απόδοσή τους στο κοινωνικό σύνολο, με ταυτόχρονη ανάληψη κι υλοποίηση παρεμβάσεων που θα διασφαλίζουν την ελεύθερη πρόσβαση, την προστασία και την καθαριότητα τους.

21. Ανάδειξη του ορεινού όγκου του Υμηττού με την δημιουργία περιπατητικών ορεινών διαδρομών-μονοπατιών και σημείων στάσης και θέασης. Διασύνδεση με τα ήδη υλοποιημένα μονοπάτια των όμορων Δήμων και κατάληξη σε ενδιαφέροντα σημεία με φυσική ομορφιά (Φασκομηλιά - λόφος Μπαράκου…). Προάσπιση και των ορεινών όγκων με τον πολίτη συμμέτοχο.

22. Προώθηση της τουριστικής ανάδειξης του Δήμου με συγκεκριμένες πολιτικές και συνέργειες.
Το συγκριτικό πλεονέκτημα του Δήμου, το φυσικό περιβάλλον ( να σταματήσει η συνεχής υποβάθμιση) σε συνδυασμό με το πολιτιστικό - αρχαιολογικό είναι η υπάρχουσα αναγκαία προϋπόθεση και η "κληρονομία" που οφείλουμε να σεβαστούμε για βιώσιμη-αειφόρο ανάπτυξη. Δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας με τα τοπόσημα-αξιοθέατα του Δήμου.
Προωθούμε την ήπια τουριστική ανάπτυξη, που θα σέβεται το περιβάλλον θα τονώνει την
τοπική επιχειρηματικότητα και θα δώσει δουλειές στους συμπολίτες μας!

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019


1. Αρχικά όλες οι παραπάνω αναφερόμενες δράσεις - μελέτες και έργα να ενταχθούν στο προϋπολογισμό του 2019 με επαρκή ποσά για την υλοποίηση τους.

2. Σε επίπεδο κοινωνικής μέριμνας να αναζητηθούν αρμοδίως οι πολίτες που έχουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης και να στηριχθούν με κάθε πρόσφορο τρόπο. Προτείνουμε την διεύρυνση της απαλλαγής δημοτικών τελών, με απαλοιφή των υπέρμετρων εξαιρέσεων. Επίσης προτείνουμε την ανάληψη πρωτοβουλίας για την επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος και νερού σε όσους λόγω αδυναμίας πληρωμής τους έχουν κοπεί.

3. Στα πλαίσια της στήριξης οικογενειών με προβλήματα διαβίωσης να δοθούν από το Δήμο σε μορφή υποτροφίας τα έξοδα για τα παιδιά που σπουδάζουν εκτός ορίων της περιφέρειας Αττικής, για το σύνολο του προβλεπόμενου χρόνου σπουδών.

4. Για τα έσοδα από δημοτικά τέλη που εισπράττονται μέσω του λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος να γίνει αναλογιστική μελέτη για να μειωθούν τα σχετικά τέλη, με απαλοιφή των υπέρμετρων εξαιρέσεων, αλλά και διεύρυνση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και κοινωνικές ομάδες, χωρίς να επιβαρυνθούν όμως οι υπόλοιποι δημότες - κάτοικοι - επιχειρήσεις.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ: οικογένειες με μακροχρόνια άνεργους, υπερχρεωμένα νοικοκυριά, κλειστά καταστήματα και σπίτια, νέες επιχειρήσεις για τα τρία πρώτα χρόνια, μονάδες κοινωφελούς χαρακτήρα π.χ. Ασκληπιείο - Παιδικά Χωρία ΣΟΣ - Κέντρο Υγείας Βάρης.Για την ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β.
Ματόπουλος ΘάνοςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου