Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014

Φρένο από το Ελεγκτικό Συνέδριο στη σύμβαση για Ελληνικό

Ίσως μια από τις σημαντικότρες ειδήσεις της χθεσινής μέρας είναι αυτή που αφορά την εμπλοκή στα σχέδια ιδιωτικοποίησης του Ελληνικού.
 
Σύμφωνα με ρεπορτάζ διάφορων ιστοσελίδων η υπόθεση της "αξιοποίησης" αντιμετωπίζει προβλήματα καθώς το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν εγκρίνει τη σύμβαση που επρόκειτο να υπογράψει το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) με τον επενδυτικό όμιλο υπό την Lamda Development του ομίλου Λάτση. Στον ίδιο όμιλο συμμετέχουν αραβικά κεφάλαια (η Al Maabar από το Αμπου Ντάμπι) και ο κινεζικός όμιλος Fosun.
 
Ειδικότερα, στο σκεπτικό της απόφασης -Ζ’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (πράξη 197/2014 (πρόεδρος η σύμβουλος Αγγελική Μαυρουδή και εισηγητής ο πάρεδρος Αθανάσιος Καρακόιδας)- αναφέρεται, ότι οι όροι των άρθρων 6.1 και 6.2 και του παραρτήματος Α΄ της πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην διαδικασία πώλησης του Ελληνικού από το ΤΑΙΠΕΔ, περιόρισαν την συμμετοχή στην διαδικασία μόνο σε οικονομικούς φορείς που διαθέτουν νομική προσωπικότητα και σε ενώσεις ή κοινοπραξίες τους αποκλείοντας όμως -όπως αναφέρουν- φυσικά πρόσωπα κ.λπ., είτε αυτοτελώς είτε σε ένωση ή κοινοπραξία μεταξύ τους ή ακόμη σε ένωση και με νομικά πρόσωπα.

"Ο αποκλεισμός αυτός έγινε χωρίς να προκύπτει καμία επίκληση ή συνδρομή συγκεκριμένου λόγου δημοσίας τάξης ή δημοσίας ασφαλείας ή δημόσιας υγείας ή άλλου επιτακτικού λόγου δημοσίου συμφέροντος που να δικαιολογεί έναν τέτοιας ένστασης περιορισμό", αναφερεται χαρακτηριστικά.

Τροποποίηση της σύμβασης
Οι δικαστές θεωρούν πως υπάρχουν αντίστοιχες παραβιάσεις στους όρους 2.3, 2.4 και 2.5 της πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αφού στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού τροποποιηθήκαν οι επίμαχοι δύο όροι ουσιωδώς εκ των υστέρων με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η υποβολή νέων προσφορών
από επενδυτές που είχαν ήδη αποκλειστεί. Αυτό, συμφωνα με τους δικαστές, συνιστά παραβίασης της εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αφού δεν επιτρέπουν τροποποίηση ουσιωδών όρων της σύμβασης που περιλαμβάνονται στην δημοσιευμένη πρόκληση εκδήλωσης, χωρίς ειδική πρόβλεψη που να αναφέρει το ενδεχόμενο τροποποίησης της σύμβασης.
 
Οι συγκεκριμένοι όροι προέβλεπαν πως το ΤΑΙΠΕΔ θα κρατήσει μειοψηφικό ποσοστό της Ελληνικό ΑΕ ώστε να έχει ανάλογη συμμετοχή στην απόδοση της επένδυσης. Στην τελική φάση οι όροι άλλαξαν και τώρα προβλέπεται πως το ελληνικό δημόσιο θα λαμβάνει το 30% των κερδών, αλλά μόνο αφού ο επενδυτής του Ελληνικού εξασφαλίσει απόδοση κεφαλαίων 15%.


Επίσημη απάντηση δεν υπάρχει από τη διοίκηση του Ταμείου, αλλά κύκλοι που παρακολουθούν τη διαδικασία θεωρούν πως η συγκεκριμένη αλλαγή δεν ήταν ουσιώδης, όπως θεώρησε το Ελεγκτικό Συνέδριο, αλλά και διάφοροι παράγοντες της αγοράς. Στην προκήρυξη του διαγωνισμού αναφέρονται, πάντως, ρητά πως θα πωληθεί "πλειοψηφικό πακέτο".

Πηγή: dsellar.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου