Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014

Μέρα αναδιπλώσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο Ελληνικού-Αργυρούπολης

Χωρίς να έχει εξετάσει όλες τις παραμέτρους η διοίκηση του δήμου εισηγείται θέματα που χρήζουν περισσότερης διερεύνησης με αποτέλεσμα να αναγκάζεται σε αναδιπλώσεις ή ακόμα
και αποσύρσεις θεμάτων αφού δε μπορεί να τα περάσει στο δημοτικό συμβούλιο.

Η νέα δημοτική αρχή του Γιάννη Κωνσταντάτου αν και επικαλείται την ισονομία και τη διαφάνεια με τις επιλογές της και την αναποτελεσματικότητά της, διχάζει την τοπική κοινωνία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η προσπάθεια να αλλάξει τους «όρους παραχώρησης της χρήσης δημοτικών ακινήτων σε Νομικά Πρόσωπα που προάγουν τα τοπικά συμφέροντα ή έχουν κοινωφελείς δραστηριότητες».

Η γενική εισήγηση της δημοτικής αρχής δημιούργησε τεράστια προβλήματα μεταξύ των συλλόγων (αθλητικών και πολιτιστικών) και οδήγησε στην αναδίπλωση «νούμερο ένα».

Παρά τη γενική εισήγηση που αφορούσε όλους τους συλλόγους, η διοίκηση περιορίστηκε στο δ.σ. στις 26 Νοεμβρίου να θεσμοθετήσει νέους όρους μόνο για το κτίριο Ιμέρας και τους συλλόγους-φορείς που φιλοξενούνται εκεί.

Οι όροι αυτοί είναι οι εξής:

«i. Ο εκάστοτε Φορέας να χρησιμοποιεί τον χώρο αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες του, όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό του.

ii. Να τοποθετεί για τις ανάγκες της λειτουργίας του τον απαραίτητο εξοπλισμό (έπιπλα, γραφεία, καθίσματα κ.λ.π.) με τρόπο επιμελή, ώστε να μη προκληθούν ζημιές στον παραχωρηθέντα χώρο και να κάνει χρήση που δεν θα προκαλεί ζημιές πέραν από τις συνηθισμένες.

iii. Να καλύπτει έγκαιρα και με δικές του δαπάνες όλα τα λειτουργικά έξοδα και τους λογαριασμούς των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Τηλεφωνία κ.λ.π.) καθώς και τις δαπάνες θέρμανσης και ψύξης του χώρου.

iv. Να φροντίζει για την καθαριότητα του παραχωρηθέντος χώρου, καθώς και των γύρω χώρων (εξώστες κ.λ.π.) που συνδέονται με αυτόν.

v. Να μεριμνά για την μη υπέρμετρη όχληση των άλλων ενοίκων της οικοδομής και των περιοίκων, ιδίως πέραν του νομίμου ωραρίου κοινής ησυχίας.

vi. Ο Φορέας να αναλαμβάνει πλήρως την αστική και ποινική ευθύνη για κάθε τυχόν ατύχημα που μπορεί προκληθεί στα μέλη του, στους απασχολούμενους και σε οιονδήποτε τρίτο, στον παραχωρηθέντα χώρο και δεν οφείλεται σε κακοτεχνία ή σε κεκριμμένο πραγματικό ελάττωμα του χώρου.

vii. Κατά την λήξη της συμφωνηθείσας διάρκειας, ο Φορέας να υποχρεούται, χωρίς άλλη ειδοποίηση ενόχληση, να παραδώσει αμελλητί ελεύθερη την χρήση του παραχωρηθέντος χώρου, στην κατάσταση που τον παρέλαβε, ευθυνόμενος για κάθε ζημία που θα προκληθεί και υπερβαίνει την συνήθη χρήση.

viii. Ο Φορέας να υποχρεούται, στην περίπτωση που ο Δήμος για οποιοδήποτε λόγο χρειασθεί τον παραχωρηθέντα χώρο όπως π.χ. για εκμίσθωση, αξιοποίηση κ.λ.π. προς απόκτηση εσόδων προς όφελος των δημοτών, αλλά και προς ιδία χρήση για στέγαση των Υπηρεσιών του, να παραχωρήσει την χρήση του και πριν τη λήξη της όποιας συμφωνημένης διάρκειας, εντός ενός (1) μηνός, αφ' ότου λάβει την έγγραφη ειδοποίηση, χωρίς καμία αντίρρηση, ένσταση ή καθυστέρηση.
 
ix. Ουδεμία τροποποίηση των χώρων του μισθίου δεν θα επιτρέπεται να γίνει από τον Φορέα, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δήμου, ο οποίος και θα καθορίσει το πλαίσιο και την διαδικασία εκτέλεσης για τις όποιες τροποποιήσεις εγκρίνει. Οι δαπάνες που θ' απαιτηθούν θα βαρύνουν αποκλειστικά το Φορέα, εκτός αν συμφωνείται διαφορετικά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Αν εφαρμοζόταν προς όλους τους φορείς του δήμου η τροποποίηση του δήμου, το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο και οι αθλητικοί σύλλογοι θα αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης.

Μάλιστα, έντονη ήταν η αντίδραση του Γυμναστικού Συλλόγου Αργυρούπολης (ΓΣΑ) που με ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του, ζήτησε απόσυρση του θέματος και περαιτέρω διαβούλευση.

Επί της ουσίας η πρόταση της διοίκησης του δήμου για να πληρώνουν οι φορείς τα λειτουργικά τους έξοδα (φως, νερό, τηλέφωνο) είναι «ταφόπλακα» για σχεδόν όλα τα αθλητικά σωματεία.

Από την άλλη η απόφαση να πληρώνουν μόνο οι πολιτιστικοί σύλλογοι καταρρίπτει την ισονομία που ευαγγελίζεται η νέα διοίκηση δημιουργώντας συλλόγους δυο ταχυτήτων.

Η Δημοτική Συνεργασία ζήτησε να παραμείνουν ως έχουν οι όροι παραχώρησης χώρων στους φορείς και να μην υπάρχει δεσμευτική παραχώρηση μόνο για ένα έτος αλλά παραχώρηση διαρκείας και κατά περίπτωση να εξετάζονται τυχόν τροποποιήσεις με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

«Έχετε καταφέρει να δημιουργήσετε μεγάλη αναστάτωση με την εισήγηση που φέρατε» τόνισε ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης Γιάννης Μαραγκός.

Αποσύρθηκε το θέμα του Πολιούχου

Αναδίπλωση «νούμερο δυο» είχαμε στο θέμα του ορισμού Πολιούχου στον ενιαίο δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης.

Η διοίκηση εισηγήθηκε να οριστεί η Αγία Βαρβάρα Πολιούχος και στην κοινότητα του Ελληνικού (είναι ήδη στην Αργυρούπολη) όμως αναγκάστηκε να αποσύρει το θέμα αφού κατάλαβε πως δεν έχει καμία αρμοδιότητα να το κάνει αυτό χωρίς μάλιστα να έχει τη σύμφωνη γνώμη της Μητρόπολης Γλυφάδας όπου και ανήκει το Ελληνικό.

Αποσύρθηκε το θέμα για το Μαρίνειο
 
Η προσπάθεια της διοίκησης να κλείσει το Μαρίνειο στο Κάτω Ελληνικό, κτίριο το οποίο χρησιμοποιεί ο εξωραϊστικός σύλλογος, δεν προχώρησε (αναδίπλωση «νούμερο τρία») καθώς ο σύλλογος προσκόμισε μελέτες ιδιωτικής εταιρείας μηχανικών που αποδεικνύουν πως το κτίριο είναι ασφαλές προς χρήση.

Η διοίκηση απέσυρε το θέμα, επιφυλάχτηκε όμως να προχωρήσει σε ελέγχους από μηχανικούς και πολεοδομία και να επανέλθει.

Αναδίπλωση για τα σχολικά προγράμματα
 
Τέλος, είχαμε και την αναδίπλωση «νούμερο τέσσερα» με τα προγράμματα των σχολείων και την έντονη αντίδραση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών «Θουκυδίδης».

Ενώ αρχικά η διοίκηση ενημέρωσε πως ζήτησε να μάθει τα προγράμματα που πραγματοποιούνται στα σχολεία, μετά την αντίδραση του «Θουκυδίδη» και την παρατήρηση πως ο δήμος δεν έχει κανένα δικαίωμα ελέγχου των προγραμμάτων, η διοίκηση αναδιπλώθηκε λέγοντας πως δεν απευθύνθηκε στα σχολεία αλλά στους Συλλόγους Γονέων.

Πηγή: www.sinergasia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου