Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014

Πρόστιμο 10 εκατ. ευρώ για τις παράνομες χωματερές στην Ελλάδα απο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα για τη λειτουργία παράνομων χωματερών και επέβαλε επιπλέον 14 εκατομμύρια ευρώ για κάθε εξάμηνο μη εκτέλεσης
της απόφασης

απο την ανταποκρίτρια του Κόκκινου στις Βρυξέλλες, Χριστίνα Βασιλάκη

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επέβαλε στην Ελλάδα χρηματικές κυρώσεις λόγω μη εκτελέσεως της αποφάσεως του 2005 με την οποία διαπιστώθηκε ότι το κράτος αυτό παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την οδηγία «περί των στερεών αποβλήτων».

Σύφωνα με την απόφαση, η οδηγία περί των στερεών αποβλήτων  επιβάλλει στα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ότι η διάθεση ή η αξιοποίηση των αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία του ανθρώπου και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον, ενώ τα υποχρεώνει να απαγορεύουν την  εγκατάλειψη, την απόρριψη και την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων. Κάθε κάτοχος αποβλήτων οφείλει να τα παραδίδει σε επιχείρηση που διασφαλίζει την αξιοποίηση ή τη διάθεσή τους σύμφωνα με την οδηγία. Κάθε τέτοια επιχείρηση οφείλει να λαμβάνει άδεια της αρμόδιας αρχής.


Με μια πρώτη απόφαση του 2005 το Δικαστήριο έκρινε ότι η Ελλάδα παρέβη την οδηγία επειδή, τον Φεβρουάριο του έτους 2004, λειτουργούσαν ακόμα στην επικράτειά της 1.125 χώροι ανεξέλεγκτης διαθέσεως αποβλήτων, η δε παύση της λειτουργίας όλων των παράνομων και ανεξέλεγκτων χώρων διαθέσεως αποβλήτων δεν προβλεπόταν παρά για το έτος 2008.

Το 2009, εκτιμώντας ότι η Ελλάδα δεν είχε συμμορφωθεί πλήρως προς την απόφαση του 2005, η Επιτροπή απέστειλε στην Ελλάδα προειδοποιητικό «έγγραφο οχλήσεως» και, το 2010, συμπληρωματικό «έγγραφο οχλήσεως». Η απόφαση του Δικαστηρίου, αναφέρει ότι η Επιτροπή αποφάσισε να ασκήσει την παρούσα προσφυγή το 2013 «εκτιμώντας ότι εξακολουθούσε να υφίσταται πρόβλημα, όσον αφορά τόσο τον αριθμό των χώρων ανεξέλεγκτης διαθέσεως αποβλήτων όσο και την έλλειψη επαρκούς αριθμού κατάλληλων χώρων διαθέσεως αποβλήτων».

Η Ελλάδα και η Επιτροπή πληροφόρησαν το Δικαστήριο, τον Μάιο του 2014, απαντώντας σε ερώτησή του, ότι, επί συνόλου 293 χώρων ανεξέλεγκτης διαθέσεως αποβλήτων, 70 εξακολουθούσαν να λειτουργούν και 223, μολονότι είχε παύσει η λειτουργία τους, δεν είχαν ακόμη αποκατασταθεί.

Επιπλέον του κατ’ αποκοπήν ποσού 10 εκατ. ευρώ, το Δικαστήριο ενημέρωσε σήμερα ότι επιβάλλει στην Ελλάδα, μέχρι την πλήρη εκτέλεση της αποφάσεως του 2005, χρηματική ποινή 14 και πλέον εκατομμύρια ευρώ ανά εξάμηνο καθυστερήσεων,  ποσό που θα εξαρτάται, όμως, από την πρόοδο της εκτέλεση της απόφασης αυτής.


Πηγή: stokokkino.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου