Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015

113 θέσεις εργασίας μέσω ΟΑΕΔ στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις θέσεις εργασίας Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Πρόκειται για 114 θέσεις εργασίας σε διάφορες ειδικότητες με συμβάσεις 5μηνης διάρκειας.

Στο πρόγραμμα έχουν δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση, Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών - μελών της Ε.Ε., Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κων/πολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, οι οποίοι ανήκουν, σε μία τουλάχιστον από τις κατηγορίες που ακολουθούν:

1) Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών, είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
2) Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
3) Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι, στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
4) Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα.
5) Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, άνω των 29 ετών.

Τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων, είναι:
1) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες.
2) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, του/της συζύγου, των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες.
3) Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό.
4) Ηλικία.
5) Αριθμός ανήλικων τέκνων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν μία αίτηση και μόνο συμμετοχής στην ηλεκτρονική σελίδα του ΟΑΕΔ, από τις 06/04/2015 έως τη Δευτέρα 27-4-2015 στις 12:00 μ.μ., αλλιώς θα αποκλείονται. Στη συνέχεια, αφού επιλεγούν από τον Ο.Α.Ε.Δ., θα πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Οι αιτούμενες (113) θέσεις του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι:

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
1
ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
1
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
42
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
4
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
7
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
3
ΤΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
1
ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
2
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
2
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
1
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
2
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
13
ΔΕ
ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
5
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
4
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
2
ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ
1

Πηγή: 3vita.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου