Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015

Πράσινη γειτονιά στην Αγία Βαρβάρα: τηλεπαρακολούθηση της ενεργειακής συμπεριφοράς

Ολοκληρώθηκαν από το ΚΑΠΕ οι τεχνικές μελέτες που αφορούν στην εγκατάσταση του συστήματος τηλεπαρακολούθησης της πρώτης Πράσινης Γειτονιάς.
 
Η Πράσινη Γειτονιά, που δημιουργείται σε οικοδομικό τετράγωνο του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, είναι ένα επιδεικτικό, καινοτόμο κοινωνικό έργο του ΥΠΕΚΑ, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) και συντονίζεται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), σε στενή συνεργασία με το Δήμο Αγίας Βαρβάρας.

Τα κτήρια αναβαθμίζονται ενεργειακά, με τη χρήση τεχνικών και συστημάτων εξοικονόμησης  και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με στόχο την μείωση, σχεδόν μηδενισμό, της ενεργειακή κατανάλωσής τους.

Οι παρεμβάσεις, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση και του αστικού περιβάλλοντος της περιοχής θα οδηγήσουν σε δραστική μείωση των δαπανών που συνδέονται με την ενέργεια για τους κατοίκους, που ανήκουν στις ασθενείς οικονομικά ομάδες πληθυσμού, με ταυτόχρονη αναβάθμιση της θερμικής και οπτική άνεσης μέσα στα σπίτια τους.

Στην παρούσα φάση, ολοκληρώθηκαν και οι τελευταίες μελέτες για την εγκατάσταση και τη λειτουργία μετρητικού εξοπλισμού για την καταγραφή, σε πραγματικό χρόνο, των βασικών ενεργειακών δεδομένων της γειτονιάς (παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας ),  αλλά και των παραμέτρων διαμόρφωσης των συνθηκών τόσο στο εσωτερικό των διαμερισμάτων όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον (π.χ. θερμοκρασία).

Τα δεδομένα αυτά θα μεταδίδονται στο ΚΑΠΕ μέσω συστήματος τηλεματικής και μετά από κατάλληλη επεξεργασία θα  είναι δυνατή η παρουσίαση, σε καθημερινή βάση, της ενεργειακής συμπεριφοράς  του συγκροτήματος και των εσωτερικών συνθηκών διαβίωσης, σε συνάρτηση με τις εξωτερικές κλιματολογικές συνθήκες.

Τα αποτελέσματα αυτά θα είναι διαθέσιμα τόσο στον δικτυακό τόπο που κατασκευάζεται για το έργο όσο και σε ειδικές οθόνες που θα τοποθετηθούν σε κάθε κτήριο της περιοχής παρέμβασης, μετά την ενεργειακή αναβάθμιση.

Τι περιλαμβάνουν οι μελέτες

Το σύνολο των κατασκευαστικών μελετών περιλαμβάνει τις προμελέτες, τις μελέτες εφαρμογής και τα τεύχη μελετών εφαρμογής για την προκήρυξη του κατασκευαστικού έργου σχετικά με τα αρχιτεκτονικά της κατασκευής και τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα για φωτισμό και παραγωγή ηλεκτρισμού, θερμότητας και ψύξης από συστήματα  ΑΠΕ (ηλιακοί συλλέκτες, φωτοβολταϊκά, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας).

Οι παραπάνω μελέτες περιλαμβάνουν σχέδια, προϋπολογισμούς, προδιαγραφές και διαστασιολόγηση των συστημάτων και αναμένεται σύντομα, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, η τελική έγκριση για την δημοσιοποίηση της προκήρυξης του κατασκευαστικού έργου.

Tα κτήρια της περιοχής παρέμβασης, όπου διαμένουν πολίτες χαμηλού εισοδήματος,  αναβαθμίζονται ενεργειακά με τη χρήση τεχνικών και συστημάτων εξοικονόμησης (π.χ. μόνωση εξωτερικού κελύφους κτιρίων), σε συνδυασμό με την  χρήση τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για την κάλυψη των ηλεκτρικών θερμικών και ψυκτικών φορτίων τους (γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, ηλιακοί συλλέκτες, φωτοβολταϊκά συστήματα), με αποτέλεσμα τη μείωση, σχεδόν μηδενισμό της ενεργειακής κατανάλωσής τους και των συνεπαγόμενων εκπομπών αερίων ρύπων.

Αυτό πρακτικά σημαίνει σχεδόν μηδενικές δαπάνες των κατοίκων, για κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών τους που συνδέονται με την ενέργεια, με ταυτόχρονη αναβάθμιση της θερμικής και οπτικής άνεσης μέσα στα σπίτια τους.

Πηγή: www.econews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου