Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015

Η Ρι.Κι.Π. Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης για το επιχειρησιακό και τεχνικό πρόγραμμα 2016 για τη Βούλα

Ανταποκρινόμενοι στην προσπάθεια που γίνεται για την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος 2016 στα όρια
της Δημοτικής κοινότητας Βούλας, η Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, μετά την επεξεργασία στα συλλογικά όργανα της κίνησης και την ομάδα περιβάλλοντος - υποδομών, καταθέτει τις προτάσεις που υποβάλλονται.

Α’. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016
 1. Συμμετοχή στο Δημόσιο διάλογο και κατάθεση προτάσεων για το νέο νόμο ο οποίος θα διέπει την λειτουργία και οργάνωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 2. Αναζήτηση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε όλο το εύρος των Υπηρεσιών του Δήμου οι οποίες θα επιτρέπουν την επιτάχυνση και τη διαφάνεια στην υλοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών στους Δημότες.
 3. Διεύρυνση της επικοινωνίας με φορείς, συλλόγους, συλλογικότητες, κινήσεις πολιτών, ομάδες εθελοντών και πολίτες, με την δημιουργία αρχείου με τα mails τους, το οποίο θα επιτρέψει την διαβούλευση - ανταλλαγή απόψεων σε θέματα τα οποία τους αφορούν άμεσα.
 4. Στα θέματα τοπικής ανάπτυξης και απασχόλησης προτείνεται η ανάληψη δράσης για τη διευκόλυνση της τοπικής επιχειρηματικότητας, τη δημιουργία υποδομών που θα επιτρέψουν την βιώσιμη ανάπτυξή της και πρωτοβουλίες για την προβολή του Δήμου Β.Β.Β. σαν τόπου προορισμού και ποιοτικής αναψυχής (παραλίες-ορεινοί όγκοι-αρχαιότητες- πάρκα- πλατείες ), με σεβασμό στο περιβάλλον και ελεύθερη πρόσβαση στον Δημόσιο χώρο.
 5. Μέριμνα για την συμμετοχή και αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020, σε όλους τους τομείς.
 6. Τα Διοικητικά συμβούλια των Νομικών Προσώπων να καταρτίζουν έγκαιρα, με καταγραφή των αναγκών και τον σχεδιασμό της υλοποίησης τους, επιχειρησιακό πρόγραμμα το οποίο και θα κοινοποιούν στα θεσμοθετημένα αιρετά όργανα για συζήτηση και λήψη απόφασης. 
 7. Συνεχής παρακολούθηση - καταγραφή των κοινωνικών αναγκών οι οποίες παρουσιάζονται και ανάληψη στοχευμένων ενεργειών για την έγκαιρη και αποτελεσματική επίλυσή τους, σε συνεργασία με κρατικούς και ευρωπαϊκούς φορείς.
Β’. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016
 1. Συνέχιση της αναβάθμισης των κτηριακών υποδομών ( ενεργειακής – αντισεισμικής –προσβασιμότητας – εκσυγχρονισμού) σε όλες τις δομές του Δήμου.
 2. Επικαιροποίηση της πρότασης για δημιουργία του 3ου Γυμνασίου Λυκείου Βούλας, στο Ο.Τ. 251 ή σε άλλο που προσφέρεται για την ίδιο σκοπό (π.χ. Ο.Τ. 110 ) και διεκδίκηση απαλλοτρίωσης του συγκεκριμένου χώρου με χρηματοδότηση από το κράτος.
 3. Να χωροθετηθεί το 6ο Νηπιαγωγείο, να ολοκληρωθεί άμεσα η μελέτη για την κατασκευή του και να ξεκινήσει η κατασκευή του.
 4. Να χωροθετηθεί νέος Παιδικός Σταθμός, να ολοκληρωθεί άμεσα η μελέτη για την κατασκευή του και να ξεκινήσει η κατασκευή του.
 5. Μελέτη και εφαρμογή εκσυγχρονισμού κτηρίου Πνευματικής Εστίας Βούλας, καθώς και της υλικοτεχνικής υποδομής για την άρτια διεξαγωγή των εκδηλώσεων.
 6. Μελέτη και υλοποίηση Δημοτικής δανειστικής βιβλιοθήκης. Αρχικά μπορεί να χωροθετηθεί σε υπάρχουσα σχολική βιβλιοθήκη, με ενσωμάτωση των βιβλίων που βρίσκονται σε αποθήκευση στην Πνευματική Εστία Βούλας.
 7. Μελέτη και άμεση υλοποίηση κινηματογραφικής λέσχης στον πολυχώρο της «ΙΩΝΙΑ», με τακτικές εβδομαδιαίες προβολές.
 8. Μελέτη και προγραμματισμός για την δημιουργία θερινού κινηματογράφου στον διεκδικούμενο από τον Δήμο χώρο του π. κάμπινγκ Βούλας, προτείνεται η ονομασία «ΠΛΑΝΗΤΗΣ», αναβιώνοντας τον παλαιό θερινό κινηματογράφο.
 9. Να επικαιροποιηθεί η συγκοινωνιακή μελέτη και να υλοποιηθούν άμεσα τα συμπεράσματα της για την ασφαλή άφιξη - αναχώρηση των μαθητών του 3ου Δημοτικού, αλλά και πεζών στην πλατεία Άλσους στο Πανόραμα.
 10. Να γίνει ανάλογη συγκοινωνιακή μελέτη για την ασφαλή άφιξη - αναχώρηση των μαθητών σε όλα τα σχολεία της περιοχής.
 11. Ολοκλήρωση της μελέτης και εφαρμογή των συμπερασμάτων για την χωροθέτηση ηχοπετασμάτων σε λεωφόρους, για προστασία από ηχορύπανση σε οικιστικές περιοχές και σε εκπαιδευτικές μονάδες (π.χ. Λεωφ. Βουλιαγμένης, στο 2ο Γυμνάσιο-Λύκειο & στο σημείο της υπερυψωμένης γέφυρας).
 12. Στην παραλιακή μεταξύ οδού Ήρας και Διός να ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία και να τοποθετηθεί άμεσα φωτεινός σηματοδότης και διάβαση πεζών.
 13. Συνεχής μέριμνα της αναβάθμισης των Δημόσιων κοινόχρηστων χώρων, με σκοπό την χρήση τους σαν σημεία κοινωνικής συνάντησης και αναφοράς.
 14. Μέριμνα για την κάλυψη των συγκοινωνιακών αναγκών, με τακτικά δρομολόγια και διασύνδεση με το κέντρο της πόλης και με τα υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε σημεία όπου σήμερα παρουσιάζονται ελλείψεις (Πανόραμα - Εξοχή όρια με Δίλοφο - Πηγαδάκια, κλπ).
 15. Οριοθέτηση του Λυκορέματος της περιοχής Δικηγορικά, και απελευθέρωση της κοίτης του από εμπόδια με επίλυση της διοχέτευσης των ροών μέσα στον αστικό χώρο μέχρις απολήξεως τους στην θάλασσα, για την αποτελεσματική αντιπλημμυρική προστασία.
 16. Καταγραφή, έλεγχος, τακτική συντήρηση και αναβάθμιση του συστήματος απορροής ομβρίων υδάτων και επέκταση του δικτύου σε περιοχές που παρουσιάζουν πλημύρικα φαινόμενα (π.χ. Πανόραμα).
 17. Μελέτη και επίσπευση των απαραίτητων ενεργειών για την ένταξη στο σχέδιο πόλης των περιοχών της Βούλας, (1.-> Λεωφ. Βουλιαγμένης - Προόδου - Βουτυρά - Δερβενακίων & 2.-> Λεωφ. Κ. Καραμανλή - Λεωφ. Βάρης - Ηφαίστου) για την κάλυψη στέγασης Δημοτικών αναγκών σε χώρους Αθλητισμού - Πολιτισμού - Υπηρεσιών.
 18. Δράσεις, έργα και ανάληψη ευθύνης για την προστασία, ανάδειξη, καθαρισμό και αποκατάσταση της προσβασιμότητας σε όλους τους Δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβάνοντας τις παραλίες και τους ορεινούς όγκους.
 19. Η τελική φάση ανάπλασης της πλατείας Ιμίων να γίνει με συναπόφαση Δήμου - Δημοτών μετά από ευρεία διαβούλευση και κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων.
 20. Ενημέρωση και συστράτευση των πολιτών στη εφαρμογή της διαχείρισης απορριμμάτων, με τη βιώσιμη και περιβαλλοντολογικά ορθή μέθοδο της διαλογής στην πηγή. Η χωροθέτηση σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Δράσης κάδων σε όλο το εύρος της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας, ξεχωριστών ανά είδος κάδων συλλογής των ανακυκλούμενων απορριμμάτων και η τακτική αποκομιδή τους.
 21. Για την πλατεία Πηγαδακίων και με το νέο δεδομένο του Δασικού χαρακτήρα του συνόλου του χώρου, να αναζητηθεί άμεσα η βέλτιστη λύση για την κατασκευή της πλατείας.
 22. Για τις ελεύθερες παραλίες της Βούλας και όσες η πολιτεία δεν μεριμνά για την προσβασιμότητα και προστασία τους, ο Δήμος οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες για την απόδοσή τους στο κοινωνικό σύνολο, με ταυτόχρονη ανάληψη κι υλοποίηση παρεμβάσεων που θα διασφαλίζουν την ελεύθερη πρόσβαση, την προστασία των παραλιών και την καθαριότητα τους. Τελικά να διεκδικηθεί η παραχώρηση χρήσης στον Δήμο όλων των παραλιών.
Για την ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. - Ομάδα Περιβάλλοντος & Υποδομών
Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Βούλας 
Βαρδαβάς Μανώλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου