Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015

Η Ρι.Κι.Π. Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης για το επιχειρησιακό και τεχνικό πρόγραμμα 2016 για τη Βάρη

Ανταποκρινόμενοι στην προσπάθεια που γίνεται για την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος 2016 στα όρια της Δημοτικής κοινότητας Βάρης, η Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, μετά την επεξεργασία στα συλλογικά όργανα της κίνησης και την ομάδα περιβάλλοντος - υποδομών, καταθέτει τις προτάσεις που υποβάλλονται.

Α’. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016
 1. Συμμετοχή στο Δημόσιο διάλογο και κατάθεση προτάσεων για το νέο νόμο ο οποίος θα διέπει την λειτουργία και οργάνωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 2. Αναζήτηση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε όλο το εύρος των Υπηρεσιών του Δήμου οι οποίες θα επιτρέπουν την επιτάχυνση και τη διαφάνεια στην υλοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών στους Δημότες.
 3. Διεύρυνση της επικοινωνίας με φορείς, συλλόγους, συλλογικότητες, κινήσεις πολιτών, ομάδες εθελοντών και πολίτες, με την δημιουργία αρχείου με τα mails τους, το οποίο θα επιτρέψει την διαβούλευση - ανταλλαγή απόψεων σε θέματα τα οποία τους αφορούν άμεσα.
 4. Στα θέματα τοπικής ανάπτυξης και απασχόλησης προτείνεται η ανάληψη δράσης για τη διευκόλυνση της τοπικής επιχειρηματικότητας, τη δημιουργία υποδομών που θα επιτρέψουν την βιώσιμη ανάπτυξή της και πρωτοβουλίες για την προβολή του Δήμου Β.Β.Β. σαν τόπου προορισμού και ποιοτικής αναψυχής (παραλίες-ορεινοί όγκοι-αρχαιότητες- πάρκα- πλατείες ), με σεβασμό στο περιβάλλον και ελεύθερη πρόσβαση στον Δημόσιο χώρο.
 5. Μέριμνα για την συμμετοχή και αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020, σε όλους τους τομείς.
 6. Τα Διοικητικά συμβούλια των Νομικών Προσώπων να καταρτίζουν έγκαιρα, με καταγραφή των αναγκών και τον σχεδιασμό της υλοποίησης τους, επιχειρησιακό πρόγραμμα το οποίο και θα κοινοποιούν στα θεσμοθετημένα αιρετά όργανα για συζήτηση και λήψη απόφασης.
 7. Συνεχής παρακολούθηση - καταγραφή των κοινωνικών αναγκών οι οποίες παρουσιάζονται και ανάληψη στοχευμένων ενεργειών για την έγκαιρη και αποτελεσματική επίλυσή τους, σε συνεργασία με κρατικούς και ευρωπαϊκούς φορείς.
Β’. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016
 1. Συνέχιση της αναβάθμισης των κτηριακών υποδομών (ενεργειακής - αντισεισμικής - προσβασιμότητας - εκσυγχρονισμού) σε όλες τις δομές του Δήμου.
 2. Επικαιροποίηση της πρότασης για δημιουργία χώρου Πολιτισμού στο Ο.Τ. 338 στη περιοχή Μηλαδέζα και διεκδίκηση παραχώρησης του συγκεκριμένου χώρου.
 3. Μελέτη για την κατασκευή νέου κτιρίου για το ΕΠΑΛ, στο Ο.Τ.374 Βάρης.
 4. Μελέτη για την κατασκευή του 2ου Λυκείου Βάρης στο Ο.Τ.164 (έχει ιδρυθεί).
 5. Συνεχής μέριμνα της αναβάθμισης των Δημόσιων κοινόχρηστων χώρων, με σκοπό την χρήση τους σαν σημεία κοινωνικής συνάντησης και αναφοράς.
 6. Επέκταση του δικτύου Δημοτικού ηλεκτροφωτισμού σε όλες τις περιοχές.
 7. Μέριμνα για την κάλυψη των συγκοινωνιακών αναγκών, με τακτικά δρομολόγια και διασύνδεση με το κέντρο της πόλης και με τα υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε σημεία όπου σήμερα παρουσιάζονται ελλείψεις (Κόρμπι - Χέρωμα).
 8. Οριοθέτηση των ρεμάτων της περιοχής Χερώματος και Κόρμπι, και απελευθέρωση της κοίτης τους από εμπόδια, για την αποτελεσματική αντιπλημμυρική προστασία.
 9. Καταγραφή, έλεγχος και αναβάθμιση του συστήματος απορροής ομβρίων υδάτων και επέκταση του δικτύου σε περιοχές που παρουσιάζουν πλημύρικα φαινόμενα.
 10. Ολοκλήρωση της ένταξης στο σχέδιο πόλης και των περιοχών της Βάρης και επίσπευση των απαραίτητων ενεργειών για την ένταξη της οικιστικής περιοχής του Χερώματος στο σχέδιο πόλης.
 11. Δράσεις, έργα και ανάληψη ευθύνης για την προστασία, ανάδειξη, καθαρισμό και αποκατάσταση της προσβασιμότητας σε όλους τους Δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβάνοντας τις παραλίες και τους ορεινούς όγκους.
 12. Ενημέρωση και συστράτευση των πολιτών στη εφαρμογή της διαχείρισης απορριμμάτων, με τη βιώσιμη και περιβαλλοντολογικά ορθή μέθοδο της διαλογής στην πηγή. Η χωροθέτηση σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Δράσης κάδων σε όλο το εύρος της Δημοτικής Κοινότητας Βάρης, ξεχωριστών ανά είδος, κάδων συλλογής των ανακυκλούμενων απορριμμάτων και η τακτική αποκομιδή τους.
 13. Το αλιευτικό καταφύγιο της Βάρκιζας καθώς και η πλακόστρωτη πλατεία να ολοκληρωθεί η διαδικασία νομιμοποίησης, να αναβαθμιστούν και να διεκδικηθεί η παραχώρηση τους στον Δήμο.
 14. Η ελεύθερη παραλία της Βάρκιζας να αναβαθμιστεί με μελέτη διαμόρφωσης κοινά αποδεκτή η οποία θα διασφαλίζει την ελεύθερη πρόσβαση, την προστασία της παραλίας μέσα από την ανάπλαση και διατήρηση μόνο των απαραίτητων και συμβατών χρήσεων και να παραχωρηθεί στον Δήμο για χρήση.
Για την ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. - Ομάδα Περιβάλλοντος & Υποδομών
Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 
Φαφούτης Απόστολος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου