Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2015

Πρόσθετα στοιχεία για την υπόθεση της παράνομης κατανομής πόρων ΕΣΠΑ, δίνει η Περιφέρεια Αττικής

Στο πλαίσιο της περαιτέρω έρευνας που διεξαγάγει η Περιφέρεια Αττικής, ύστερα από τις πρόσφατες καταγγελίες του ΠΑΚΟΕ σχετικά με τα ΤΟΠΣΑ της Περιφέρειας, διαπιστώνεται ότι:

Ο τέως περιφερειακός σύμβουλος της παράταξης του τέως περιφερειάρχη, στον οποίο αναφέρεται η καταγγελία, είχε δηλώσει στο Τμήμα Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Αττικής, διεύθυνση αλληλογραφίας, τηλέφωνο και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας, τα οποία ταυτίζονται με εκείνα του ΚΕΑΕΠ - γεγονός που μπορεί να επιβεβαιώσει κανείς με μια απλή αναζήτηση στο Διαδίκτυο.

Τέλος, αναφορικά με την πρόσφατη απόπειρα του τέως περιφερειάρχη να αντιδράσει στα καταγγελλόμενα με επίκληση της αποστολής των φακέλων των ΤΟΠΣΑ στο Ελεγκτικό Συνέδριο, η απάντηση του Συνεδρίου δεν αφήνει περιθώρια παρανοήσεων. Δηλώνει, με την 110/2013 πράξη του Ζ’ Κλιμακίου, αναρμόδιο και απέχει από οποιοδήποτε έλεγχο - «Κατ’ ακολουθία το Κλιμάκιο στερείται αρμοδιότητας για τη διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας. Για τους λόγους αυτούς απέχει του ελέγχου».

Η έρευνα συνεχίζεται και τα αποτελέσματά της αποστέλλονται στις εισαγγελικές αρχές…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου