Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2015

Η Περιφέρεια Αττικής αλλάζει το αναπτυξιακό πρότυπο - Άρθρο της Περιφερειάρχη Ρένας Δούρου


Άρθρο της Περιφερειάρχη Αττικής Ρένας Δούρου στην εβδομαδιαία εφημερίδα «HELLENIC MAIL» με τίτλο: «Η Περιφέρεια Αττικής αλλάζει το αναπτυξιακό πρότυπο».

Βασικά σημεία του άρθρου της Περιφερειάρχη:
• Επιδιώκουμε να αλλάξουμε το αναπτυξιακό πρότυπο, τροποποιώντας ριζικά τα όσα μέχρι σήμερα θεωρούνταν δεδομένα και είναι ακριβώς εκείνα που οδήγησαν στη στρεβλή ανάπτυξη και δημιούργησαν τις προϋποθέσεις κρίσης χρέους.
• Στην Περιφέρεια Αττικής βάζουμε τέλος σε μια δήθεν αναπτυξιακή πολιτική που αφορούσε την «επιφάνεια». 
• Βάζουμε τις βάσεις για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτέλεσαν και αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της χώρας. 
• Ζητούμενο είναι σήμερα η πραγματική ανάπτυξη ως το κατάλληλο εργαλείο που θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την ανεργία. 
• Στηρίζουμε την καινοτόμο δραστηριότητα σε τρία επίπεδα εξειδίκευσης που συνιστούν παράλληλα τρεις σοβαρές προκλήσεις/ευκαιρίες για την Αττική: Πρόκειται για τη δημιουργική οικονομία, τη γαλάζια οικονομία και τη βιώσιμη οικονομία των αναγκών. 
• Η Περιφέρεια Αττικής αλλάζει το υπόδειγμα άσκησης διοίκησης, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη συμμετοχικού σχεδιασμού και προγραμματισμού μέσα από την εγκαθίδρυση μηχανισμών διαβούλευσης και κοινωνικού ελέγχου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου