Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015

Σε διαδικασία ανοιχτής διαβούλευσης το νέο ΠΕΣΔΑ

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έχουν εγκρίνει το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων της Αττικής (ΠΕΣΔΑ) τα Περιφερειακά Συμβούλια και
μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου όλοι οι Δήμοι, πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης απορριμμάτων, συντασσόμενοι με τις προβλέψεις του ΕΣΔΑ και των σχεδίων των ΠΕΣΔΑ.

Στα πλαίσια αυτά η Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ ήδη με την 281/5-8-2015 απόφασή της, ενέκρινε το σχέδιο του νέου ΠΕΣΔΑ Αττικής, και έθεσε αυτό σε διαδικασία Ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης μέσω του ιστότοπου του ΕΔΣΝΑ.

Στον παραπάνω ιστότοπο, έχουν αναρτηθεί η ολοκληρωμένη μελέτη του ΕΔΣΝΑ καθώς και η απόφαση 281/2015 για το νέο ΠΕΣΔΑ.

Στον ιστότοπο έχει δικαίωμα κάθε Δημότης, ή φορέας να καταθέσει τα ερωτήματα, τις προτάσεις και παρατηρήσεις.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, έως την έγκριση του νέου ΠΕΣΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, προϊούσης της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα συγκληθεί το Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ, για να συζητήσει και να αποφασίσει για το νέο ΠΕΣΔΑ.

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται, Δημότες, φορείς, να λάβουν μέρος στην διαβούλευση, συμβάλλοντας στην ολοκλήρωση του νέου ΠΕΣΔΑ.

Πηγή: www.sinergasia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου