Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015

Το νέο πρόσωπο της Δημόσιας Διοίκησης


Μικρές αυξήσεις στους μισούς και πλέον δημοσίους υπαλλήλους προαναγγέλλει μέσω της "Αυγής" της Κυριακής ο υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορος Βερναρδάκης περιγράφοντας
τη δομή του νέου ενιαίου μισθολογίου, που θα απελευθερώνει το βαθμολόγιο και θα το αποσυνδέει από τη μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου.

Η τελευταία θα συσχετίζεται με τις μισθολογικές ωριμάνσεις καθορίζοντας τις αυξήσεις ανά διετία για τους υπαλλήλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και ανά τριετία για τους υπόλοιπους.

Ο Χριστόφορος Βερναρδάκης διαβεβαιώνει ακόμη ότι δεν θα γίνει καμία παρέμβαση στον κατώτατο μισθό.

συνέντευξη στον Νίκο Μορφονιό

* Η συμφωνία με τους δανειστές ορίζει την εφαρμογή νέου ενιαίου μισθολογίου από την 1.1.2016. Ποια θα είναι η δομή του;

Η βασική ιδέα του ενιαίου μισθολογίου είναι κάθε εργασία, κάθε ειδικότητα που ασκεί την ίδια εργασία, με τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις, δηλαδή χρόνος προϋπηρεσίας, να έχει μέσα στο Δημόσιο μια ενιαία αμοιβή. Αυτό που αλλάζει σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα είναι η απελευθέρωση του βαθμολογίου και η αποσύνδεσή του από το μισθολόγιο. Το νέο μισθολόγιο δηλαδή θα επανακατατάξει τους υπαλλήλους απελευθερώνοντας τη βαθμολογική εξέλιξη, που έχει παγώσει τα τελευταία τέσσερα χρόνια, χωρίς όμως αυτή να συσχετίζεται με τη μισθολογική. Δεν θα υπάρχει συνάρτηση μισθολογίου και βαθμολογίου. Και βεβαίως, με βάση τις τριετίες και διετίες ωρίμανσης, ο υπάλληλος θα έχει τη μισθολογική εξέλιξη που προβλέπεται, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με το βαθμολόγιο, αλλά με τις ωριμάνσεις.

* Η αποσύνδεση αυτή συνεπάγεται αυξήσεις ή μειώσεις μισθών σε κατηγορίες εργαζομένων;

Η επανακατάταξη στα βαθμολογικά κλιμάκια θα επιφέρει για ένα μεγάλο κομμάτι της δημόσιας διοίκησης μια μικρή αύξηση, ήδη από το 2016. Αυτοί που θα πάρουν αυξήσεις υπολογίζονται γύρω στους 315.000 σε σύνολο 570.000, δηλαδή το 55% των υπαλλήλων θα λάβουν αυξήσεις με την επανακατάταξη. Οι υπάλληλοι αυτοί επανακατατάσσονται πια στους βαθμούς και παίρνουν τις αυξήσεις που θα δικαιούνταν με βάση τη μισθολογική τους ωρίμανση.

* Με τη λεγόμενη "προσωπική διαφορά" τι μέλλει γενέσθαι;

Για ένα μεγάλο κομμάτι θα υπάρξει σταδιακή απομείωση της προσωπικής διαφοράς. Θα επανακατατάξουμε περίπου 90.000 δημόσιους υπάλληλους, που έχουν προσωπική διαφορά, και για ένα μεγάλο κομμάτι εξ αυτών η διαφορά θα απορροφηθεί. Δεν θα μειωθεί ο μισθός, που παίρνουν, αλλά με την επανακατάταξη δεν θα πάρουν τις αυξήσεις από τις ωριμάνσεις, αντιθέτως θα μείνει σταθερός ο μισθός τους, ώστε σε βάθος πενταετίας -εξαετίας να απομειωθεί η προσωπική διαφορά και, όταν θα απομειωθεί θα ξαναρχίσουν να παίρνουν τις τριετίες, διετίες, κανονικά.

* Με τον κατώτατο μισθό;

Δεν θα υπάρξει μείωση του κατώτατου μισθού, ο εισαγωγικός δηλαδή, ανάλογα με το αν είσαι ΠΕ ή ΔΕ, παραμένει σταθερός, ο κατώτατος παραμένει σταθερός. Και να προσθέσουμε ότι το ίδιο θα ισχύσει και για ένα κομμάτι για το οποίο η επανακατάταξη δεν θα επηρεάσει τη μισθολογική του κατάσταση καθόλου, θα παραμένει δηλαδή σταθερός ο μισθός που έχει σήμερα.

* Πώς εξελίχθηκε η διαπραγμάτευση για το περίφημο "άνοιγμα της ψαλίδας" που ζητούσαν οι δανειστές;

Η απαίτηση των δανειστών ήταν οι ΠΕ να ωριμάζουν μισθολογικά κάθε δύο χρόνια και κάθε 5 χρόνια οι υπόλοιποι. Αυτό δεν πέρασε. Αυτό που θα υλοποιηθεί είναι δύο χρόνια οι ΠΕ και τρία χρόνια οι άλλοι. Η αλήθεια είναι ότι οι δανειστές ήθελαν μία βίαιη αλλαγή σήμερα, η οποία θα επέφερε, δεδομένου ότι έχεις και ένα δημοσιονομικό πλαφόν, και μειώσεις μισθών, ωστόσο το ενδεχόμενο απεφεύχθη. Η λογική τους είναι ότι, επειδή δεν ασκούν τις ίδιες δουλειές στο Δημόσιο, έπρεπε να τους δίνεις ένα παραπάνω οικονομικό κίνητρο. Αυτό, φυσικά, θα άνοιγε βίαια την ψαλίδα και θα δημιουργούσε ταξικές διαφοροποιήσεις.

* Στο ίδιο σχέδιο περιλαμβάνεται και η συγχώνευση των ειδικών μισθολογίων;

Ναι, ο σχεδιασμός είναι από τα 20 μισθολόγια να μείνουν 7 ή 8 με κριτήριο ποια είναι ομοειδή. Πολλά από αυτά είναι τα λεγόμενα εκπαιδευτικά - ερευνητικά, τα οποία είναι τα περισσότερα και θα ενοποιηθούν στη βάση των πανεπιστημιακών βαθμίδων, θα υπάρξει μια ομαλοποίηση συναρτημένη με τον μισθό των πανεπιστημιακών. Κάποια ειδικά δεν πειράζονται, γιατί έτσι κι αλλιώς ήταν αυτόνομα, όπως π.χ. οι στρατιωτικοί.

* Το νομοσχέδιο για την αξιολόγηση και την επιλογή προϊστάμενων διατηρεί τους βασικούς άξονες που είχε παρουσιάσει η προηγούμενη ηγεσία; Ποιες θα περιγράφατε ως βασικές καινοτομίες του;

Ναι, το μόνο που έχουμε κάνει είναι μικρές διορθώσεις, αλλά στην ίδια λογική με το προηγούμενο σχέδιο. Η καινοτομία αυτού του νομοσχέδιο είναι το εθνικό μητρώο ιδιαίτερα προσοντούχων υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, στο οποίο θα εγγράφονται όσοι θέλουν και από το οποίο θα προκύπτουν οι επιλογές των διοικήσεων όλων των οργανισμών, ανεξάρτητων αρχών, εταιρειών του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, όπου δηλαδή το κράτος διορίζει διοικήσεις. Δικαίωμα θα χουν όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί και κάθε φορά που θα απαιτείται μια επιλογή θα κάνουμε πρόσκληση ενδιαφέροντος στην οποία θα μπορούν να συμμετάσχουν όσοι με συναφές αντικείμενο βρίσκονται εντός του μητρώου.

* Οι προϊστάμενοι με ποια διαδικασία θα επιλέγονται;

Καταρχήν η επιλογή θα υλοποιείται υπό την επίβλεψη του ΑΣΕΠ, του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Η επιλογή των γεν. διευθυντών, διευθυντών, τμηματαρχών θα γίνεται με βάση τέσσερα γενικά κριτήρια, τα οποία διαφέρουν για την κάθε κατηγορία, τα οποία είναι: 1) τα τυπικά προσόντα (πτυχία, διδακτορικά, κατάρτιση κ.λπ.). 2) Ο χρόνος προϋπηρεσίας και εργασιακής εμπειρίας. 3) Η αξιολόγηση. 4) Η δομημένη συνέντευξη επί του αντικειμένου της κάθε διεύθυνσης.

* Η "αμφίδρομη αξιολόγηση", που προέβλεπε το προηγούμενο σχέδιο, διατηρείται;

Ναι, η αξιολόγηση θα είναι διπλής κατεύθυνσης από πάνω προς τα κάτω, και από κάτω προς τα πάνω. Θα υπάρχει και η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης της κάθε δομής, της συλλογικής δηλαδή αυτοαξιολόγησης, και θα υπάρχουν και μεθοδολογίες αποτίμησης του παραγόμενου έργου με βάση τη συμμετοχή των πολιτών, με βάση τους χρήστες του Δημοσίου.

* Οι αλλαγές στο πειθαρχικό και την αυτοδίκαιη αργία, που είχατε προαναγγείλει, θα ενταχθούν σ' αυτό το νομοσχέδιο;

Το πειθαρχικό σε γενικές γραμμές είναι απολύτως ισορροπημένο. Και με τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου αποκαταστάθηκαν όλες οι εκτροπές εκείνες που υπήρχαν σε σχέση με το τεκμήριο της αθωότητας. Αυτό που θα τροποποιήσουμε είναι να προσθέσουμε στις 3 περιπτώσεις, που ορίζει ο νόμος για την αυτοδίκαιη αργία, και το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας, στην οποία έχει υπάρξει επ' αυτοφόρω σύλληψη. Το πρόβλημα, π.χ. με τα φακελάκια στα νοσοκομεία, τα αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας (παιδεραστία), που έτσι κι αλλιώς περιλαμβάνονταν, οι περιπτώσεις ειδεχθών εγκλημάτων, οι υποθέσεις οι οποίες έχουν τελεσιδικήσει, προφανώς όλες αυτές οι περιπτώσεις εντάσσονται στην αυτοδίκαιη αργία.

Επιπλέον, επειδή υπάρχει μια καθυστέρηση στα πρωτοβάθμια πειθαρχικά, θα τους υποχρεώσουμε και νομοθετικά να κινούνται πιο γρήγορα. Στο δευτεροβάθμιο πειθαρχικό δεν παρατηρούνται καθυστερήσεις ή μεγάλες αποκλίσεις.

* Υπάρχει σκέψη να περιληφθεί στο προσεχές νομοσχέδιο διάταξη που να μονιμοποιεί τους συμβασιούχους Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου;

Αυτό θα γίνει οπωσδήποτε, δεν ξέρω αν θα γίνει σ' αυτό το νομοσχέδιο, όμως, είναι βέβαιο ότι θα γίνει η εξίσωση των ΙΔΑΧ με τους μόνιμους! Μπορεί να γίνει στο νομοσχέδιο της κινητικότητας, με βασικό στόχο να υπάρχει μία σχέση εργασίας στον δημόσιο τομέα και όχι πολλαπλές σχέσεις.

* Πότε θα γίνουν οι μειώσεις στις αποδοχές του πολιτικού προσωπικού και ο εξορθολογισμός της φορολόγησης των βουλευτών;

Ήδη, από 1.1.2016, όπως εξήγγειλε και ο πρόεδρος της Βουλής Ν. Βούτσης, ο βασικός μισθός του βουλευτή θα μειωθεί κατά 10%. Αυτή η σημαντική μείωση συμπαρασύρει και όλο το πολιτικό προσωπικό, δηλαδή υπουργούς, αναπληρωτές υπουργούς, υφυπουργούς και γενικούς γραμματείς, καθώς ο μισθός όλων ξεκινάει από τον βασικό μισθό του βουλευτή. Ήδη, λοιπόν, υπάρχει η μείωση κατά 10% στον βασικό, κάτι που δεν προέβλεπε η ρύθμιση του καλοκαιριού (σ.σ.: το νομοσχέδιο για τις μειώσεις μισθών υπουργών), γιατί εμείς δεν μπορούσαμε να μπούμε στο ειδικό μισθολόγιο της Βουλής. Αυτό που μένει είναι η εξίσωση της φορολόγησης των βουλευτών με τα φυσικά πρόσωπα, καθώς και ότι πρέπει να επανασχεδιάσουμε τις μειώσεις του ανώτερου πολιτικού προσώπου, Προέδρου Δημοκρατίας, χορηγίες, παλαιών πρωθυπουργών, κ.λπ. και όσοι συμπαρασύρονται προς αυτούς, που πρέπει να ξαναδούμε στο πλαίσιο μιας αναλογικής μείωσης

Συνεπώς όλη αυτή η ανοησία ότι πήραμε πίσω τις μειώσεις του καλοκαιριού είναι ασχετοσύνη και κακεντρέχεια.

Πηγή: www.avgi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου