Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η Ελλάδα για τη ρύπανση των υδάτων από νιτρικές ενώσεις

Η οδηγία για τη νιτρορρύπανση έχει τεθεί σε ισχύ από το 1991, αλλά η Ελλάδα δεν έχει ακόμη ορίσει έναν αριθμό περιοχών που είναι ευάλωτες στη νιτρορρύπανση και δεν έχει ακόμη θεσπίσει μέτρα για την αποτελεσματική καταπολέμησή της.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, επειδή δεν λαμβάνει μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ρύπανσης των υδάτων από νιτρικές ενώσεις.

Αν και η οδηγία για τη νιτρορρύπανση έχει τεθεί σε ισχύ από το 1991, η Ελλάδα δεν έχει ακόμη ορίσει έναν αριθμό περιοχών που είναι ευάλωτες στη νιτρορρύπανση, και δεν έχει ακόμη θεσπίσει μέτρα για την αποτελεσματική καταπολέμηση της ρύπανσης από νιτρικές ενώσεις στις εν λόγω ζώνες, αναφέρει στο παραπεμπτικό της η Επιτροπή.

left.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου