Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016

Νέα προθεσμία μέχρι 30 Ιουνίου για αναβίωση ΚΟΙΝΣΕΠ


Με την απόφαση 11886/514/2016 της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ράνιας Αντωνοπούλου, δίνεται η δυνατότητα σε όσες Κοινωνικές

Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις διαγράφηκαν από το σχετικό Μητρώο να υποβάλουν αίτηση αναβίωσης.

Το μέτρο αφορά εκείνες τις ΚΟΙΝΣΕΠ που συστάθηκαν βάσει του Ν. 4019/2011 και είχαν κάνει προσωρινή εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας, αλλά διαγράφηκαν επειδή δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την οριστική εγγραφή τους.

Στο Μητρώο σήμερα περιλαμβάνονται 1.070 ΚΟΙΝΣΕΠ, από τις οποίες περίπου μόνον οι 800 λειτουργούν.Πέραν των άλλων δικαιολογητικών, η αίτηση οφείλει να συνοδεύεται και από επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της γενικής συνέλευσης που αναφέρει την απόφαση για αναβίωση του κοινωνικού συνεταιρισμού.

Προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης είναι η 30ή Ιουνίου.

Για πληροφορίες και αιτήσεις: Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Διαβάστε:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου