Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

Παρουσιάστηκε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SPUR από τον δήμο Νέας Σμύρνης (video)

γράφει ο Δημήτρης Πετρόπουλος

Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου από το δήμο Νέας Σμύρνης και τον εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο για θέματα εξωτερικών κονδυλίων και ΕΣΠΑ Αλέξανδρο Ζαβό με θέμα:

«Έναρξη του ευρωπαϊκού προγράμματος SPUR Towards a New Spur For EU Democracy Building Learn And Engagement».

Σκοπός του προγράμματος είναι να αναδειχθεί η κοινωνική και διαπολιτισμική δράση και ο εθελοντισμός, μέσα από την ενίσχυση υφιστάμενων δομών αλλά και από τη δημιουργία νέων.

Το πρόγραμμα Spur θα μπορούσε να συμβάλλει:
Α) Στην αντιμετώπιση της φτώχειας όχι μόνο με την έννοια της μείωσης των εισοδημάτων αλλά και όσα σχετίζονται με αυτήν και διαδραματίζονται μέσα στον κοινωνικό ιστό 
Β) Στην ισότιμη πρόσβαση όλων σε αγαθά, όπως η υγεία, η παιδεία, η στέγαση και η απασχόληση 
Γ) Στην ανάδειξη αξιών, όπως η αλληλεγγύη, αμοιβαία κατανόηση, ανοχή και σεβασμό στη διαφορετικότητα κ.ά.
Μιλώντας στην κάμερα της διαδικτυακής τηλεόρασης της Νέας Σμύρνης www.nstv.gr, ο Αλέξανδρος Ζαβός αναφέρθηκε στη διαδικασία υποβολής και έγκρισης της πρότασης από το δήμο και την Ευρωπαϊκή Ένωση αντίστοιχα, αναλύοντας παράλληλα και λεπτομέρειες που θα περιλαμβάνει η εφαρμογή του προγράμματος.

Ο Δημήτρης Γκομόζιας, επιστημονικός και τεχνικός σύμβουλος του προγράμματος SPUR, ανέπτυξε τις ανάγκες που το ευρωπαϊκό κονδύλι μπορεί να καλύψει, προσθέτοντας ότι το πρόγραμμα, μέσω της ανάδειξης αξιών όπως η αλληλεγγύη, η αμοιβαία κατανόηση αλλά και η ανοχή και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα μαζί με τα άλλα σημεία τα οποία αναδεικνύει, δίνει προστιθέμενη αξία ακόμα και σε αυτούς που δικαίως ή και αδίκως αμφισβητούν τις έννοιες ευρωπαϊκές δημοκρατικές αξίες, όπως αυτές υπάρχουν και εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.


nstv.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου