Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016

Σε προτεραιότητα η σύσταση του «Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αγίου Δημητρίου»

Με απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής Ρένας Δούρου, η σύσταση του «Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αγίου Δημητρίου» εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-20».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και φυσικό αντικείμενό της είναι η χρηματοδότηση της 3ετούς λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας» στον Δήμο Αγίου Δημητρίου.


Στόχος της δομής είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των δικαιούχων πολιτών, που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στον Δήμο.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αγίου Δημητρίου το οποίο εποπτεύεται από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

α) Υποδοχή - Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών
β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.
Το Κέντρο Κοινότητας μέσω παραπομπών θα διασυνδέει τους δικαιούχους του Δήμου Αγίου Δημητρίου με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κ.λπ.) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Το Κέντρο Κοινότητας θα λειτουργεί σε εβδομαδιαία βάση (Δευτέρα έως Παρασκευή - 9.00 έως 17.00) και θα εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα τους κατοίκους του Δήμου Αγίου Δημητρίου που εμπίπτουν στις περισσότερο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (όπως προσδιορίζονται στη σχετική ΚΥΑ).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου