Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2016

Συνέδριο για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία & την Πολιτική Προστασία

Το συνέδριο είναι διάρκειας 2 ηµερών, θα έχει είσοδο ελεύθερη και τα θέµατα που θα αναλυθούν θα σχετίζονται µε τον ρόλο των τεχνικών ασφαλείας στην αποφυγή ατυχηµάτων
σε παραγωγικές δραστηριότητες, αλλά και ο ρόλος τουw στην προστασία σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινοµένων ή φυσικών καταστροφών.

Η πρόληψη των επαγγελµατικών κινδύνων αποτελεί προτεραιότητα κάθε πολιτισµένης κοινωνίας. Αυτό υποδεικνύεται και από τον υψηλό αριθµό εργαζοµένων που πέφτουν θύµατα ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών στους εργασιακούς χώρους ύστερα από ένα ακραίο φυσικό φαινόµενο ή τεχνολογικό ατύχηµα.


Σύµφωνα µε τις στατιστικές της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας:
• 1,1 εκατοµµύρια εργαζόµενοι το χρόνο χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας του εργασιακού περιβάλλοντος,
• 300.000 θάνατοι έχουν αιτία την έκθεση των εργαζοµένων σε επικίνδυνες ουσίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου