Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων: Νέα περίοδος για την Ελλάδα στην επεξεργασία αποβλήτων

«Μία νέα περίοδο για την Ελλάδα σηματοδοτεί η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ)», όπως δήλωσε σε σχετική ημερίδα
ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΝ Σωκράτης Φάμελλος.

«Μαζί με την ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων, που έχει ήδη υπογραφεί και θεσμοθετηθεί, αποτελεί μεγάλο βήμα στην αντιμετώπιση της προβληματικής διαχείρισης των βιομηχανικών επικινδύνων αποβλήτων αλλά και συνιστά σημαντική ποιοτική αλλαγή στην παρακολούθηση της διαχείρισης αποβλήτων, που περνά πλέον στην ηλεκτρονική εποχή.


Ταυτόχρονα, αποτρέπει την επιβολή υψηλής χρηματικής κύρωσης από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αφού η χώρα μας ευθυγραμμίζεται με την κοινοτική νομοθεσία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής υπουργός, προσθέτοντας ότι η χώρα μέχρι σήμερα έχει πληρώσει περισσότερα από 37 εκατομμύρια ευρώ σε σχετικά πρόστιμα.

Σημειώνεται ότι με το ΗΜΑ δίνεται στην Πολιτεία, για πρώτη φορά, η δυνατότητα να παρακολουθήσει, με σύγχρονο και αδιάβλητο τρόπο, την πορεία των αποβλήτων μέχρι τον τελικό τους προορισμό.

«Αυτό σημαίνει προστασία του περιβάλλοντος, διακοπή των ανεξέλεγκτων απορρίψεων βιομηχανικών αποβλήτων, εξάλειψη της παραοικονομίας». Όπως είπε ο κ. Φάμελλος, το ΗΜΑ σηματοδοτεί έναν σημαντικό εκσυγχρονισμό της διαχείρισης των αποβλήτων σε όλα τα στάδια παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσής τους.

O ίδιος επεσήμανε ότι «ιδιαίτερη προβλέπεται η συνεισφορά του ΗΜΑ στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας μέσα από την παρακολούθηση της παραγωγής δευτερογενών πρώτων υλών που θα προκύψουν μέσα από την ανάκτηση αποβλήτων ή τον αποχαρακτηρισμό τους με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Ενώ, αναμένεται η δημιουργία μιας δυναμικής αγοράς δευτερογενών πρώτων υλών που πρέπει να ενθαρρυνθεί, και να συνδυαστεί με σειρά μέτρων και οικονομικών κινήτρων, αλλά και χρηματοδοτικών εργαλείων».

«Η αξιοποίηση ανακτώμενων πρώτων υλών στη βιομηχανία και στις δημόσιες συμβάσεις συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων και αποτελούν κινητήριες δυνάμεις για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, καθώς και την εξάπλωση της περιβαλλοντικής συνείδησης. Αυτή η κατεύθυνση της κυκλικής οικονομίας στηρίζεται και αξιοποιεί το ελληνικό επιστημονικό δυναμικό, παράγει σημαντική υπεραξία και τροφοδοτεί ισχυρά τον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα της οικονομίας», δήλωσε.

Η τήρηση έγκυρων και διασταυρωμένων στοιχείων είναι στοιχειώδης υποχρέωση της χώρας για την εφαρμογή της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας. Σημειώνεται ότι το ΗΜΑ δεν αποτελεί διαδικασία νομιμοποίησης, ούτε αδειοδότησης, ενώ τα στοιχεία υποβάλλονται στη συνέχεια στην ΕΛΣΤΑΤ και τη Eurostat.


Μέχρι 31/5 πρέπει όλοι οι υπόχρεοι να έχουν υποβάλει τις αιτήσεις/εκθέσεις αποβλήτων, με βάση τον σχετικό κανονισμό, ενώ μέχρι σήμερα στις 3.500 φθάνουν οι καταχωρήσεις. Το ΗΜΑ υποστηρίχθηκε και από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης (ΣΕΠΑΝ) και η συνεργασία αυτή συνεχίζεται σε επίπεδο ενημέρωσης και αποτελεσματικής λειτουργίας.


left.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου