Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

Tο πρώην Δημαρχείο Βουλιαγμένης μετατρέπεται σε κτίριο υψηλής ενεργειακής απόδοσης

Το πρώην Δημαρχείο Βουλιαγμένης θα ανακαινιστεί,  προκειμένου να αξιολογηθεί ο βαθμός ενεργειακής αποδοτικότητάς του, αξιοποιώντας το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020».

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν
9 εταίροι από 6 χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Ρουμανία, Πολωνία και Σλοβενία).

Πιο αναλυτικά:

Το έργο έχει ως βασικό στόχο την επαναχρησιμοποίηση των υλικών που προέρχονται από την κατεδάφιση των κτιρίων (τούβλα, τζάμια, ξύλα κ.ά.) για την παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας προκατασκευασμένων πάνελ και την τελική χρήση τους στη δημιουργία κτιρίων υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης θα αποτελέσει τον πιλοτικό Δημόσιο Φορέα εφαρμογής του νέου ερευνητικού υλικού, καθώς το πρώην Δημαρχείο Βουλιαγμένης θα ανακαινιστεί, εσωτερικά και εξωτερικά, με την εφαρμογή των νέων προκατασκευασμένων πάνελ, προκειμένου να αξιολογηθεί ο βαθμός ενεργειακής αποδοτικότητάς του.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 3.361.000,00 €. Ο προϋπολογισμός του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης είναι 91.250,00 € και συγχρηματοδοτείται 100% από το πρόγραμμα.

Το έργο ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου 2016 και θα έχει συνολική διάρκεια 48 μήνες. Η εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 6 και 7 Οκτωβρίου 2016, ενώ έχει προγραμματιστεί συνάντηση των εταίρων στην Πάντοβα της Ιταλίας στις 5 και 6 Απριλίου 2017, προκειμένου να συζητηθεί ο προγραμματισμός και πορεία υλοποίησης του έργου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου