Κυριακή, 28 Μαΐου 2017

Η αδιαφορία για τη συντήρηση του Ανισόπεδου Κόμβου στο Ελληνικό είναι επικίνδυνη - και όχι μόνο για τους κατοίκους


Πολλά χρόνια πριν το ατύχημα που στοίχησε τη ζωή στον Παντελή Παντελίδη, είχε συμβεί άλλο ατύχημα στις 28 Αυγούστου 2005, στην οδό Ρόζας Ιμβριώτη, η οποία αποτελεί συνέχεια του Ανισόπεδου Κόμβου
(Α.Κ.) του Ελληνικού προς και από τον πρώην Ανατολικό Αερολιμένα.

Στην εκδίκαση της αγωγής γι' αυτό το ατύχημα, τον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης κλήθηκε να εκπροσωπήσει ο δικηγόρος κ. Γεώργιος Κουλουριώτης, ο οποίος στις 5 Φεβρουαρίου 2014 υπέβαλε αίτηση προς τη Διεύθυνση Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιΐας (ΔΚΕΣΟ) της Περιφέρειας Αττικής για να πληροφορηθεί σε ποιον ανήκει η αρμοδιότητα συντήρησης κλπ του Α.Κ. του Ελληνικού.

Η απάντηση ήταν άμεση την επόμενη μέρα:  Η αρμοδιότητα συντήρησης του Α.Κ. Ελληνικού ανήκει αποκλειστικά στο Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης.

Αυτό διαπιστώσαμε όταν ξεκινήσαμε την έρευνα για την τραγική κατάσταση, η οποία επικρατεί στον Ανισόπεδο Κόμβο (Α.Κ.) του Ελληνικού στην είσοδο-έξοδο του πρώην Ανατολικού Αερολιμένα και αποτυπώνεται στις  φωτογραφίες που παραθέτουμε.


Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά:

1). Η αρμοδιότητα συντήρησης των οδών του Ν. Αττικής, εξειδικεύεται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162Α/02-08-2006), όπου αποτυπώνεται ο καθορισμός των οδών του Νομού Αττικής που έχουν πρωτεύουσα σημασία αλλά και των οδών που ανήκουν στην αρμοδιότητα συντήρησης της οικείας Περιφέρειας και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων υλοποιείται με αποφάσεις που εκδίδονται από τον αρμόδιο Υπουργό και τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, αντίστοιχα.

Αρμόδιοι δε για τη συντήρηση όλων των υπολοίπων δημοσίων οδών είναι οι Δήμοι και οι Κοινότητες και ο κάθε ένας μέσα στα όρια της διοικητικής τους περιφέρειας.

2). H μεταγενέστερη διευκρινιστική απόφαση Δ17α/06/52/ΦΝ/443/20-03-2007 (ΦΕΚ 398Β/21-03-2007) του πρώην Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ , για τον ακριβή καθορισμό των οδών του Ν. Αττικής των οποίων η συντήρηση ανήκει στο Υπουργείο, αναφέρει ότι για το Ν. Αττικής, οι οδοί αυτοί καταγράφονται στον Πίνακα 1 (Πίνακας πρωτεύοντος αστικού οδικού δικτύου του Ν. Αττικής).

Στον Πίνακα αυτό και για την επίμαχη περιοχή, προσδιορίζεται η συντήρηση που θα γίνεται από το Υπουργείο της Λ.Βουλιαγμένης, στις εξής περιοχές:

Στα 4.250 μέτρα και για τις δύο κατευθύνσεις από Λεωφ. Αλίμου έως Α.Κ. Ελληνικού (Δήμοι Αργυρούπολης & Ελληνικού) και στα 2.250 μέτρα και για τις δύο κατευθύνσεις από τον Α.Κ. Ελληνικού έως τη Γρ. Λαμπράκη (Δήμοι Ελληνικού & Γλυφάδας).

Είναι σαφές, ότι ο Α.Κ. Ελληνικού, απλά διαχωρίζει το τμήμα της Λ. Βουλιαγμένης το οποίο ανήκει στο Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης από αυτό που ανήκει στο Δήμο Γλυφάδας και ότι τα καταγραφόμενα οδικά μέτρα συντήρησης αφορούν μόνο στον κύριο οδικό άξονα της Λ. Βουλιαγμένης και δεν έχει προστεθεί σε αυτά η χιλιομέτρηση άλλων συμβαλλόντων οδών.

Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και στο από 07-02-2017 απαντητικό έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής σε Δικηγόρο του Δήμου, όπου ρητώς αναφέρεται ότι, στην αρμοδιότητα συντήρησης της Δ/νσης του Υπουργείου ΔΚΕΣΟ που ενσωματώθηκε στον Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής, δεν περιλαμβάνεται η συντήρηση των δευτερευουσών οδών των ισόπεδων κόμβων της Λ. Βουλιαγμένης (π.χ. κόμβοι Γρηγορίου Λαμπράκη, Αλίμου)  αλλά ούτε και των ανισόπεδων κόμβων (π.χ. Ελληνικού).

3). Κατόπιν της προηγούμενης Απόφασης του Υπουργείου και μετά από σχεδόν 5 μήνες, εκδόθηκε η αρ. 4422/Ε.Ο.(ΦΕΚ 1787Β/06-09-2007) απόφαση,  η οποία καθόρισε την αρμοδιότητα συντήρησης των οδών στην Περιφέρεια Αττικής και στη Νομαρχία Αθηνών  και ο οδικός Άξονας Αθήνας-Σούρμενα-Γλυφάδας καταγράφηκε στην αρμοδιότητα της τέως Νομαρχίας Αθηνών, βάσει των περιγραφομένων στον προηγούμενο Πίνακα 1 και στο άρθρο 7 του Ν.3841/2006, σχετικά με τις υπόλοιπες οδούς.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η συντήρηση όλων των υπολοίπων δημοσίων οδών ανήκει στους Δήμους και τις Κοινότητες, εφόσον βρίσκονται εντός των ορίων της διοικητικής τους περιφέρειας.

4). μετά την από 05-02-2014 αίτηση προς την Προϊσταμένη Αρχή (Δ9) της Δ/νσης Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ) της Περιφέρειας Αττικής, του Δικηγόρου κ. Γεωργίου Κουλουριώτη,  που εκπροσώπησε  το Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης κατά την εξέταση Αγωγής, για ατύχημα που συνέβη στον Ανισόπεδο Κόμβο Ελληνικού, κατέστη σαφής η αρμοδιότητα συντήρησης του Α.Κ. Ελληνικού που ανήκει αποκλειστικά στο Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης.

Έχουν περάσει έως σήμερα, πάνω από τρία χρόνια, μετά την παραπάνω διευκρίνιση αλλά και παραδοχή, για τη μη εμπλοκή δηλαδή ή συνεισφορά κατ' επέκταση  της Περιφέρειας, σχετικά με εργασίες συντήρησης στον πολύπαθο Α.Κ. Ελληνικού. 

Η κατάσταση που επικρατεί στις οδούς που  αποτελούν αυτόν τον κόμβο (φωτισμός, σήμανση), στα πρανή (κλαδοκοπές, καθαρισμοί) αλλά και η τραγική κατάσταση των υποτιθέμενων στηθαίων ασφαλείας αλλά και του φέροντος οργανισμού των γεφυρών (άνω και κάτω διάβασης), αποτυπώνονται στις παρακάτω φωτογραφίες.

Με δεδομένη και την κατά καιρούς εγκατάσταση και επιβάρυνση του κόμβου από ομάδες αθίγγανων, αλλά και τη συσσώρευση μεγάλης ποσότητας υδάτων σε περιόδους βροχοπτώσεων στην κάτω διάβαση που καθιστούν άκρως επικίνδυνη τη διέλευση οχημάτων, η συνεχιζόμενη αδιαφορία για τη συντήρηση αυτού του κόμβου πρέπει να σταματήσει...

Εκτός και αν ο κ. Κωνσταντάτος έχει αποφασίσει να ασχολείται μόνο με φωταγωγήσεις επί του κεντρικού άξονα της Λ. Βουλιαγμένης και με φυτεύσεις παρτεριών σε πλατείες θεωρώντας ότι η αισθητική αναβάθμιση σε κεντρικά σημεία της πόλης υπερτερεί της εξασφάλισης της οδικής ασφάλειας των διερχόμενων δημοτών...

ΥΓ: Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι από το Υπουργείο ΥΠΟΜΕΔΙ προωθείται διευκρινιστική εγκύκλιος για τον καθορισμό της συντήρησης των πεζογεφυρών αλλά και των κόμβων με επισήμανση και προσανατολισμό αυτή να συνεχίσει να ανήκει στους οικείους Δήμους...

Υπάρχουν κάποιες ενέργειες σε αυτή την κατεύθυνση που πιθανώς προωθεί η δημοτική αρχή Ελληνικού-Αργυρούπολης και εμείς αγνοούμε;

Γιατί τα χρόνια περνάνε και οι κίνδυνοι της ελλιπούς συντήρησης αυξάνονται δραματικά.

  

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου