Κυριακή, 31 Ιουλίου 2016

Η ποιότητατων υδάτων στις ακτές του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης. Οι επίσημες μετρήσεις και τα αποτελέσματα

Το σοβαρό θέμα της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης, απασχολεί και φέτος την Ριζοασπαστική Κίνηση Πολιτών Βάρης-
Βούλας-Βουλιαγμένης.

Η δημοτική αρχή δεν έχει σε προτεραιότητα τέτοιου είδους θέματα, για την ενημέρωση των πολιτών και την προβολή των ακτών κολύμβησης στα όρια του Δήμου.

Έτσι η ΡΙΚΙΠ ΒΒΒ ανέλαβε την πρωτοβουλία για άμεση και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών για το ευαίσθητο αυτό θέμα.

Τα στοιχεία αυτά ήδη αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΡΙΚΙΠ ΒΒΒ κάθε μήνα, μαζί με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για το θέμα, εδώ: Ύδατα Ακτών Κολύμβησης.

Η δημοτική αρχή είναι ενήμερη για τις μετρήσεις αυτές, αλλά παρά τις οχλήσεις της ΡΙ.ΚΙ.Π. για δημοσιοποίησή τους (με δημόσιες τοποθετήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, με κατάθεση έγγραφων προτάσεων στα πλαίσια των ετήσιων τεχνικών προγραμμάτων & των στρατηγικών στόχων του πενταετούς σχεδιασμού 2014-2019) , δεν έχει ασχοληθεί με την ενημέρωση των πολιτών.

Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκε παρατεταμένη επιβάρυνση και υψηλές τιμές ρύπων στη Λίμνη της Βουλιαγμένης , αλλά η δημοτική αρχή δεν έχει την πρόθεση να αναλάβει καμία πρωροβουλία για τη διερεύνηση των αιτίων και την επίλυση του θέματος.

Η απόκρυψη στοιχείων από την κοινή γνώμη για τις επιβαρυμένες μετρήσεις στην Λίμνη της Βουλιαγμένης δεν εξυπηρετεί τους πολίτες και το Δημόσιο συμφέρον σίγουρα, αλλά την επιχείρηση που εκμεταλλεύεται το προστατευόμενο μνημείο φυσικού κάλλους της Λίμνης της Βουλιαγμένης (ΦΕΚ 51 Δ 2003) η οποία και έχει την αποκλειστική ευθύνη για όσα συμβαίνουν εντός του εκμισθωμένου χώρου τον οποίο υπερεκμεταλλεύεται με σκοπό τη μεγιστοποίηση των κερδών της.

Έσπευσαν κάποιοι να δημοσιοποιήσουν τα αποτελέσματα για τα νερά της Λίμνης Βουλιαγμένης που κατά παραγγελία έκανε το ΠΑΚΟΕ (σε ιδιωτική εγκατάσταση η δειγματοληψία γίνεται μόνο κατόπιν αδείας).

Για το θέμα αυτό και για κάποιες επίσης ενδιαφέρουσες συμπτώσεις υπάρχουν ήδη καταγεγραμμένες καταγγελίες τοπικών αρχών εναντίον του ΠΑΚΟΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου