Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

Μέχρι 28 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για συμμετοχή στις ετήσιες θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις της Καλλιθέας

Κανονικά ο Δήμος Καλλιθέας δέχεται αιτήσεις συμμετοχής ενδιαφερομένων μέχρι 25/2/2017 για συμμετοχή στις θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις.

Επειδή η 25/02/2017 είναι μη εργάσιμη (Σάββατο) η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την πρώτη εργάσιμη ημέρα δηλ.μέχρι 28/02/2017.

Οι ετήσιες θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις του Δήμου Καλλιθέας είναι οι εξής:
 • ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2017
 • ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ 2017
 • ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ 2017
 • ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2017
Η σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, έντυπο της οποίας χορηγείται από την υπηρεσία, θα συνοδεύεται κατά την υποβολή της από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 1. Απόδειξη ταμειακής μηχανής τρέχοντος έτους
 2. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ και τυχόν μεταβολές της
 3. Φωτοτυπία αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας
 4. Βεβαίωση τρέχοντος έτους για εγγραφή σε ασφαλιστικό φορέα ή ταχυπληρωμή τρέχοντος έτους.
Επιπλέον απαιτείται κατά περίπτωση:
 • Βιβλιάριο ή πιστοποιητικό Υγείας (για πώληση τροφίμων - ποτών)
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για δημότες Δήμου Καλλιθέας)
 • Δηλωμένη στο TAXIS Κατοικία ή Έδρα ή Υποκατάστημα στα διοικητικά όρια Δήμου Καλλιθέας ή λογαριασμό ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ στο όνομά τους (Για έχοντες Έδρα ή Υποκατάστημα ή κατοικία στον Δήμο Καλλιθέας)
 • Άδεια επαγγελματία πωλητή βιομηχανικών ειδών σε λαϊκή αγορά, Ν. 4281/2014 άρθ. 233 παρ. 2 (για επαγγελματίες πωλητές βιομηχανικών ειδών λαϊκών αγορών)
 • Γνωμάτευση Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ (για ΑΜΕΑ)
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής για τις περιπτώσεις Πολυτέκνων ή γονέων με τρία τέκνα ή πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (για πολύτεκνους)
Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει μόνο μία αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εντός της παραπάνω προθεσμίας. Τυχόν υποβολή δεύτερης αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης με διαφορετικό περιεχόμενο, εντός της παραπάνω προθεσμίας, θα θεωρείται ως ανάκληση της πρώτης, η οποία θα παύει αμέσως να ισχύει.

Κατεβάστε την αίτηση πατώντας εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου