Τρίτη 3 Ιουλίου 2018

Σοβαρές ενστάσεις για τρόπο που λειτουργούν οι Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αλίμου

Οι σοβαρές ενστάσεις διατυπώνει η δημοτική κίνηση Αλίμου "ΑΝΩ-ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι" για τον τρόπο που λειτουργούν οι Σχολικές Επιτροπές Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου.

Το "ΑΝΩ-ΚΑΤΩ" εστιάζει κυρίως σε μη νόμιμες πλευρές λειτουργίας των επιτροπών και κύρια στον τρόπο που αυτές διαχειρίζονται το δημόσιο χρήμα, το οποίο το 2017 ξεπέρασε το 1.100.000 ευρώ και τονίζει χαρακτηριστικά ότι "δεν θα κλείσουμε ποτέ τα μάτια σε παραλείψεις, παρατυπίες και παρανομίες. Αντίθετα, θα δημοσιοποιούμε τα πάντα".


Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου μας είναι από τα πιο σημαντικά θέματα που απασχολούν τη Δημοτική μας Κίνηση.

Έχουμε λοιπόν και λέμε:

1. Οι πρόεδροι και οι αντιπρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών αμείβονται από 1/1/2015 αντίστοιχα με € 451,05 και € 180,42 το μήνα (έξοδα παράστασης). Πρόκειται για κάτι μη νόμιμο σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο (Πράξη 136/2012). Έως σήμερα έχουν καταβληθεί συνολικά περίπου € 53.000. Έξοδα παράστασης δίνονται και σε άλλους Δήμους, αλλά και εκεί κατά παράβαση της νομοθεσίας.


2. Δεν δημοσιεύεται ποτέ καμία απόφαση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, πρακτική εντελώς αδικαιολόγητη αλλά και απαράδεκτη, όταν μάλιστα τα ποσά που διαχειρίζονται είναι υψηλά (συνολικά οι δύο Σχολικές Επιτροπές το 2017 ξεπερνούν το 1,1 εκατ. €).

3. Τα Διοικητικά Συμβούλια (που αποτελούνται από εκπροσώπους των παρατάξεων, της Ένωσης Γονέων και Διευθύντριες/ντες σχολείων) καλούνται να εγκρίνουν τους ετήσιους οικονομικούς απολογισμούς με μια διαδικασία που απέχει από τη νόμιμα προβλεπόμενη. Σε αντίθεση με ό,τι γινόταν από όλες τις προηγούμενες διοικήσεις, η σημερινή διοίκηση δεν υποβάλλει πριν από την ψήφιση των απολογισμών για έλεγχο όλα τα δικαιολογητικά και τα παραστατικά εξόδων κλπ. Επιπλέον, οι συνεδριάσεις που προβλέπονται είναι δύο με χρονική απόσταση ενός μηνός, ώστε να μπορούν τα μέλη των ΔΣ να ελέγξουν, όπως έχουν υποχρέωση από τον νόμο. Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, αν και αρμόδια από τον νόμο να εγκρίνει τους απολογισμούς πριν πάνε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ουδέποτε έχει ασχοληθεί με το θέμα. Έχει και αυτή απαξιωθεί. Για τη σημερινή διοίκηση αυτές οι διαδικασίες προφανώς δεν χρειάζονται και για αυτό τις κατήργησαν. Γιατί, άραγε;

4. Τα αιτήματα των σχολικών μονάδων για εργασίες ή έργα που πρέπει να εκτελεστούν ή οι προμήθειες δεν προγραμματίζονται από τα μέλη των ΔΣ. Αντίθετα, αξιολογούνται, ιεραρχούνται και εκτελούνται με απόφαση μόνο των Προέδρων τους και στην συνέχεια τα μέλη απλώς ενημερώνονται! Μόνον τα μέλη της Β/βάθμιας! Της Α/βάθμιας δεν ενημερώνονται ούτε εκ των υστέρων! Ύστερα από διαμαρτυρίες, πρώτη φορά κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά, στην ΣΕ Β/βάθμιας έγινε μία συζήτηση προγραμματισμού. Είναι φανερό ότι ουσιαστικά έχει αφαιρεθεί από τα μέλη των ΔΣ κάθε αρμοδιότητα και κάθε δυνατότητα ελέγχου. Όλα έχουν εκχωρηθεί αποκλειστικά στις Προέδρους τους οι οποίες ισχυρίζονται ότι μπορούν να διαχειριστούν χωρίς έγκριση του ΔΣ τεράστια ποσά, αλλά όταν ζητούμε να μας δοθούν οι σχετικές αποφάσεις εξουσιοδότησής τους, δεν μας δίνεται τίποτε!…

Έχουμε επανειλημμένως εκφράσει τη διαφωνία μας για αυτόν τον τρόπο λειτουργίας των Σχολ. Επιτροπών τόσο στα Διοικητικά τους Συμβούλια όσο και στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Το “ΑΝΩ-ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι” ζητά ενημέρωση για το πού και το πώς δαπανάται το δημόσιο χρήμα. Πάντα υπερψηφίζει τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις. Ποτέ δεν παρακωλύει τη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών. Αντίθετα, για τις οποιεσδήποτε καθυστερήσεις πληρωμών είναι αποκλειστικά υπεύθυνες οι Πρόεδροι, και καλό θα ήταν να μην επιχειρείται η πρόκληση εντυπώσεων ότι -τάχα- με τις προσφυγές μπλοκάρονται οι πληρωμές. Αυτό δεν αναφέρεται σε καμία διάταξη. Η προσφυγή που έκανε το ΑΝΩ-ΚΑΤΩ αν και απερρίφθη με ελλιπέστατο όμως σκεπτικό και για καθαρά τυπικούς λόγους, θέτει και την πολιτική διάσταση της λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών.

Από τη δημοτική αρχή συναντάμε άρνηση συνεργασίας. Και μια απέχθεια, θα έλεγε κανείς, σε κάθε ενέργεια ελέγχου από την αντιπολίτευση. Όλες οι “απαντήσεις” που μας έχουν δοθεί είτε δεν απαντούν επί της ουσίας είτε δεν απαντούν καν!

Η πρόσφατη συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Β/βάθμιας με αποκλειστικό θέμα : “Διαμαρτυρία για τη στάση της παράταξης ΑΝΩ-ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι”, με οριακή απαρτία και η απόφαση υπ΄αριθμ 11/2018 που πάρθηκε (πέρα από τις ανακρίβειες αφού δεν αναφέρει ότι ένας εκ των Διευθυντών ψήφισε Λευκό) είναι μνημείο εκφασισμού του δημόσιου βίου. Το όργανο αυτό δεν έχει καμία δημοκρατική αρμοδιότητα να ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Ίσως για αυτό και αποσύρθηκε τελικά από τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου είχε προγραμματιστεί επίσης να συζητηθεί, καθώς φαίνεται ότι έγινε αντιληπτό το ατόπημα.

Είναι αδιανόητο ένα διοικητικό όργανο του Δήμου να καταδικάζει και να επιχειρεί ουσιαστικά να φιμώσει μια δημοτική παράταξη της αντιπολίτευσης που λειτουργεί σύμφωνα με τον θεσμικό και δημοκρατικό της ρόλο: να συμμετέχει στις αποφάσεις με προτάσεις, να ενημερώνεται και να ελέγχει τα πεπραγμένα της διοίκησης.

Απέναντι στην -επαναλαμβανόμενη- προσπάθεια συκοφάντησης του ΑΝΩ ΚΑΤΩ απαντάμε ότι δεν θα παραιτηθούμε από κανένα δημοκρατικό μας δικαίωμα και δεν θα κλείσουμε ποτέ τα μάτια σε παραλείψεις, παρατυπίες και παρανομίες. Αντίθετα, θα δημοσιοποιούμε τα πάντα.

Θέλουμε ο Δήμος μας να παράγει έργο και να λειτουργεί δημοκρατικά και με διαφάνεια, μακριά από αυταρχικές και μοναρχικού τύπου δικαιοδοσίες. Θεωρούμε απαράδεκτο να αμείβονται οι Πρόεδροι και οι Αντιπρόεδροι, πολλώ δε μάλλον με μη νόμιμες αποφάσεις, στερώντας από τα σχολεία αναγκαίους οικονομικούς πόρους, σε εποχές που τα κονδύλια για την εκπαίδευση παραμένουν ακόμα σε χαμηλά επίπεδα.

Επιτέλους, το έργο των Σχολικών Επιτροπών και τα σχολεία δεν είναι για να κάνουν δημόσιες σχέσεις οι Πρόεδροί τους!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου