Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014

Ρένα Δούρου προς δημάρχους: "Ήλθε η ώρα της νομιμότητας στη διαχείριση των απορριμμάτων"


Τους βασικούς άξονες για ένα νέο μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων εκθέτει με επιστολή της στους
δημάρχους της Αττικής η περιφερειάρχης Ρ. Δούρου ζητώντας τους έως το τέλος του έτους να εκπονήσουν τοπικά σχέδια και να αναπτύξουν τοπικές δράσεις στην κατεύθυνση της πρόληψης, διαλογής στην πηγή και επανάχρησης, ενώ δεσμεύεται με αναπροσανατολισμό των κονδυλίων προς την κατεύθυνση αυτή.

Επισημαίνοντας ότι το υπάρχον σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων "πνέει πλέον τα λοίσθια, έχει καταστεί μήτρα παραγωγής σκανδάλων, απειλεί την υγεία των πολιτών και καταστρέφει το περιβάλλον", Ρ. Δούρου τονίζει ότι "επιβάλλεται άμεση και συντονισμένη δράση, μαζί με τον λαό της Αττικής, μακριά από μικροκομματικά συμφέροντα, προσωπικές στρατηγικές και υστερόβουλες πολιτικές επιδιώξεις".

Εξηγεί ότι η νέα φιλοσοφία στη διαχείριση απορριμμάτων θα εναρμονίζεται με τον Ν. 4042/2012, στον οποίο ενσωματώθηκε η Κοινοτική Οδηγία 2008/98, σχετικά με τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων, το ποσοστό ανακύκλωσης (π.χ. 50% έως το 2020), κ.ά.

"Ήλθε η ώρα της νομιμότητας σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων!" λέει χαρακτηριστικά τονίζοντας την ανάγκη για "συνδυασμένη δράση Περιφέρειας Αττικής και δήμων στη βάση της σταθερής μας θέσης πως στην κλίμακα της ιεράρχησης της διαχείρισης, δηλαδή της πρόληψης, της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης, της άλλου είδους ανάκτησης, της διάθεσης, την απόλυτη προτεραιότητα έχουν τα πρώτα στάδια".

"Οφείλουμε να προχωρήσουμε οργανωμένα και συστηματικά σε μια όλο και μεγαλύτερη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) σε αποκεντρωμένες εγκαταστάσεις" τονίζει προκρίνοντας ένα νέο σύστημα διαχείρισης "σε επίπεδο μεγάλων δήμων ή ομάδων δήμων ή και μεμονωμένων δήμων, ενταγμένων οργανικά και λειτουργικά στο ευρύτερο περιφερειακό σχέδιο".

Σταδιακή μεταφορά για οριστικό κλείσιμο της Φυλής

Υπενθυμίζοντας ότι προεκλογικά είχε αναδείξει ως θέμα αιχμής τη διαχείριση των απορριμμάτων, η Ρ. Δούρου προωθεί τρεις προτεραιότητες:

1η προτεραιότητα: Το νέο, αποκεντρωμένο σύστημα, που θα εφαρμοστεί σταδιακά, με σταθερά βήματα και συγκεκριμένους στόχους και σαφή χρονικό ορίζοντα, θα βάζει τέλος στα σύμμεικτα και δεν μπορεί να στηρίζεται στη μία και μοναδική εγκατάσταση της Φυλής. Εγκατάσταση που σήμερα λειτουργεί ως ο υποδοχέας του συνόλου των σύμμεικτων και επιμολυσμένων απορριμμάτων της Αττικής αλλά και περιοχών εκτός αυτής...
Χρειάζεται η σταδιακή μεταφορά δραστηριοτήτων της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων Φυλής ή και των εγκαταστάσεών της καθώς και το οριστικό κλείσιμό της, στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου, αυστηρού χρονοδιαγράμματος.

Να ακυρωθούν οι διαγωνισμοί για φαραωνικά έργα

2η προτεραιότητα: Είναι απαραίτητη η ακύρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών που προωθούνταν από την προηγούμενη διοίκηση για τις 4 μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτων με ΣΔΙΤ, με φαραωνικά έργα, εγγυημένες μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων. Πρόκειται για επιζήμιους σχεδιασμούς που θα επιβαρύνουν οικονομικά τους πολίτες (μέσω της αύξησης των δημοτικών τελών) και θα υποβαθμίσουν ακόμη περισσότερο, περιβαλλοντικά και κοινωνικά, την περιοχή του Θριασίου.

Ριζική αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ

3η προτεραιότητα: Επιβάλλεται άμεσα η ριζική αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) μέσα από δημόσια, ευρεία διαβούλευση με το σύνολο των δήμων της Αττικής, τους κοινωνικούς φορείς, την επιστημονική κοινότητα, την ΠΟΕ-ΟΤΑ, περιβαλλοντικές οργανώσεις. Η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ αναδεικνύεται έτσι σε μία κρίσιμης σημασίας διαδικασία καθώς θα αποτυπώσει τα νέα χαρακτηριστικά του νέου μοντέλου διαχείρισης. Ένα μοντέλο όπου καθοριστικός θα είναι ο ρόλος των τοπικών σχεδιασμών σε επίπεδο δήμων.

Οι δήμοι να καταρτίσουν τοπικά σχέδια έως το τέλος του έτους

Βάσει των τριών προτεραιοτήτων, η Ρ. Δούρου, απευθύνεται στους δήμους ζητώντας τους να καταρτίσουν τοπικά σχέδια διαχείρισης έως το τέλος του 2014 με στόχους και δράσεις για το 2015 και να ξεκινήσουν να καταγράφουν την υφιστάμενη κατάσταση για την παραγωγή και διαχείριση των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο δήμου προκειμένου να δημιουργηθεί μια διασυνδεδεμένη βάση δεδομένων για όλους τους ΟΤΑ, τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής και την Περιφέρεια.

Για "ρεσιτάλ ανευθυνότητας" κατηγορεί τη Ρ. Δούρου ο πρώην περιφερειάρχης Γ. Σγουρός λέγοντας πως η νέα περιφερειάρχης "προτείνει τη μετάβαση σε ένα δήθεν νέο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων, ξεχνά όμως να μας περιγράψει τον τρόπο, τον χρόνο και τον τόπο" και της ζητά να παρουσιάσει το σχέδιό της.


Πηγή: www.avgi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου