Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2016

Η διοίκηση Κωνστντάτου παραποίησε τρεις αποφάσεις του Δ.Σ. και καλείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση να επανορθώσει

Δικαιώθηκε η αναφορά της Δημοτικής Συνεργασίας Ελληνικού-Αργυρούπολης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για παραποίηση αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και παραβίαση του κανονισμού του.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση καλεί τη δημοτική αρχή να συμμορφωθεί, καθώς η παραβίαση του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και η παραποίηση αποφάσεών του συνιστούν πράξεις που επισύρουν ποινικές και διοικητικές ποινές.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Δημοτικής Συνεργασίας:

Με έγγραφη αναφορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση η δημοτική ομάδα της παράταξής μας ζήτησε να ερευνηθούν τρεις περιπτώσεις όπου με ευθύνη της διοίκησης και συγκεκριμένα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου Γιάννη Τσαρπαλή, οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίουαναρτήθηκαν παραποιημένες στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Πρόκειται για την απόφαση 316 του 2014 και τις αποφάσεις 71 και 90 του 2016.

Στην μεν πρώτη περίπτωση παραποιήθηκε η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ως προς την ουσία της με αποτέλεσμα την οικονομική ζημία του δήμου λόγω της παραχώρησης σε μισθωτή για προσωρινή μετεγκατάστασή του, γραφείου πολύ μεγαλύτερης εμπορικής αξίας από αυτό το οποίο μίσθωνε.

Στις δύο επόμενες περιπτώσεις οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου παρουσιάστηκαν ως ομόφωνες, ενώ δεν ήταν, με σκοπό την πολιτική εκμετάλλευσή τους από τη διοίκηση του δήμου.

Αξιοσημείωτο είναι πως η διοίκηση Κωνσταντάτου ενώ είχε την ευκαιρία να διορθώσει τις παραποιημένες αποφάσεις δεν το έκανε, παρόλο που η παράταξή μας το ζήτησε. Αντίθετα ισχυρίζονταν ότι όλα έγιναν καλώς.

Όταν όμως η Αποκεντρωμένη Διοίκηση βάσει των στοιχείων που θέσαμε υπόψη της κάλεσε τη διοίκηση Κωνσταντάτου να δώσει εξηγήσεις για τα παραπάνω, αυτή ανέκρουσε πρύμνα και μέσω του αντιδημάρχου Πέτρου Ξηνταβελώνη απάντησε ότι θα συμμορφωθεί και θα θέσει υπόψη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης νέες ΑΔΑ για τις παραπάνω αποφάσεις.

Ο λόγος είναι προφανής.

Η παραβίαση του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου και η παραποίηση αποφάσεών του συνιστούν πράξεις που επισύρουν ποινικές και διοικητικές ποινές.

Φαίνεται πως μόνο έτσι καταλαβαίνει η υπεροπτική και αλαζονική διοίκηση Γιάννη Κωνσταντάτου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου