Κυριακή 30 Απριλίου 2017

Άγιος Δημήτριος: Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων εν όψει της αντιπυρικής περιόδου 2017

Εν όψει της αντιπυρικής περιόδου από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου υπενθυμίζει στους πολίτες ότι έχουν υποχρέωση να καθαρίζουν τους ιδιωτικούς χώρους
από οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Συγκεκριμένα καλεί τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά του, να προχωρήσουν στην αποψίλωσή τους από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους.

Επίσης, τους παρακαλεί να απομακρύνουν τυχόν άλλα εγκαταλελειμμένα καυστά ή εκρήξιμα υλικά ή αντικείμενα και να προχωρήσουν στη λήψη κάθε άλλου -κατά περίπτωση- μέτρου που αποβλέπει στη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο Δήμος θα προβεί σε καθαρισμό των οικοπέδων και στην επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων και των εξόδων καθαρισμού (σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 4/2012 Πυροσβεστική διάταξη, ΦΕΚ 1346/25-04-2012 Τεύχος Β’ και τον Ν. 3852/10, άρθρο 94, παρ. 26 και τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου).


Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος στα τηλέφωνα: 210 9811328 και 210 9889945.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου