Τρίτη, 26 Μαΐου 2015

Βήμα Ταχύ για Σχολικούς Φύλακες και Δημοτική Αστυνομία

Την επανασύσταση των υπηρεσιών της Δημοτικής Αστυνομίας και των σχολικών φυλάκων με την επαναπρόσληψη όσων έχουν απολυθεί ή βρίσκονται με δικαστικές αποφάσεις στην εργασία, πάγια αιτήματα της Αυτοδιοίκησης, έρχεται να επισπεύσει με έγγραφα του το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Όσον αφορά τους Σχολικούς φύλακες απέστειλε στους Δήμους έγγραφο με την ένδειξη «εξαιρετικά επείγον» την Παρασκευή (23/5/2015) και ζητεί την άμεση επαναφορά τους στις παλιές τους θέσεις.

Ζητείται από τους δημάρχους να εκδώσουν άμεσα πράξη κατάταξης των σχολικών φυλάκων, και να τη στείλουν, μαζί με τα στοιχεία των υπαλλήλων, στην Διεύθυνση προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του υπουργείου Εσωτερικών, μέχρι τις 5 Ιουνίου.Κι αυτό ώστε αφ΄ενός γρήγορα να υπογραφεί από τον υπουργό Εσωτερικών η διαπιστωτική πράξη για την επάνοδο στην υπηρεσία τους και αφ΄ετέρου να γίνει συγκεντρωτική καταγραφή ανά δήμο του προσωπικού που επανέρχεται στις παλιές θέσεις.

Διευκρινίσεις για την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας παρέχει το υπουργείο Εσωτερικών στους δήμους της χώρας με εγκύκλιο που υπογράφει ο υπουργός Νίκος Βούτσης. Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που αποφασιστεί να μην επανασυσταθεί Δημοτική Αστυνομία, όσοι κατείχαν θέσεις δημοτικών
αστυνομικών κατατάσσονται σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις άλλων υπηρεσιών των οικείων Δήμων, µε βάση τα τυπικά τους προσόντα.

Αφού αντιμετωπιστούν οι ανάγκες στελέχωσης της Δημοτικής Αστυνομίας, ο νόμος προβλέπει και τη στελέχωση φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (νομικά πρόσωπα, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρώτης Υποδοχής και Γραφεία Ασύλου κ.λπ.) και ακολούθως σε κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου.

Υπενθυμίζεται ότι, την 11η Μαΐου 2015 δημοσιεύτηκε ο ν. 4325/2015 (Α΄47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

Με τις διατάξεις του άρθρου 18 του νόμου αυτού, ε̟πανασυστήνεται η ειδικότητα καθώς και οι θέσεις των Σχολικών Φυλάκων που καταργήθηκαν δυνάμει του άρθρου 80 τουν.4172/2013.

Επίσης με το άρθρο 19 του συγκεκριμένου νόμου καταργούνται οι 1542 θέσεις που συστάθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία όταν καταργήθηκε η Δημοτική Αστυνομία και αυτοδικαίως επανασυστήνονται οι θέσεις και οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, και ΥΕ Δημοτικής Αστυνομίας. Εξαιρούνται όσοι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί έχουν μεταταχθεί οριστικά σε σωφρονιστικά καταστήματα και σε υπηρεσίες ασύλου και μετανάστευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση του ν. 4325/2015, στη ∆/νση Διοικητικού Προσωπικού του Δήμου, στον οποίο ανήκαν οργανικά και όχι στο Δήμο, όπου τυχόν ήταν αποσπασμένος.

Οι επαναπροσληφθέντες θεωρούνται μέλη του προσωπικού του Δήμου αναδρομικά από τις 11-5-2015 ημέρα δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου µε τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχε κατά τη θέση του σε διαθεσιμότητα.

Περιμένουμε τις ενέργειες του Δήμου μας για την οριστική διευθέτηση τους.

"Αυτή η κυβέρνηση δείχνει ότι θέλει να αλλάξει τα πράγματα"

Πηγή: www.sinergasia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου