Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017

Καλλιθέα: Πρόσληψη δώδεκα ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Στην πρόσληψη δώδεκα ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”», προχωρά ο Δήμος Καλλιθέας.

Η υποβολή αιτήσεων γ'ινεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο, είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Ν.Π.∆.∆. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”», Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις ∆ήμου Καλλιθέας, Τ.Θ. 78514, Τ.Κ. 17602, υπόψη κας Τσιακμάκη Αγγελικής και κας Χαμάκου Παναγιώτας (τηλ. επικοινωνίας: 2109598555) από 25 Ιανουαρίου έως 3 Φεβρουαρίου.


Ολόκληρη η Ανακοίνωση εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου