Τετάρτη 3 Μαΐου 2017

"Πόρτα Ανοιχτή": Μέχρι 19 Μαΐου οι αιτήσεις για υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας σε άτομα με εγκεφαλική παράλυση

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών - Πόρτα Ανοιχτή προσκαλεί άτομα με εγκεφαλική παράλυση, ηλικίας 18 ετών και άνω να υποβάλουν αίτηση για την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής στις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις του Κέντρου Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας στην Αργυρούπολη.

Οι ενέργειες που θα υλοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:


Α. Παρεχόμενες υπηρεσίεςημερήσιας φροντίδας και παραμονής προς τους ωφελούμενους που θα περιλαμβάνουν, μεταξύ των άλλων, τα ακόλουθα:

  • Τη μεταφορά τους προς και από το ΚΔΗΦ με λεωφορεία του φορέα
  • Τη διαμονή και τη διατροφή τους (πρόχειρο γεύμα)
  • Το πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ωφελούμενου, βάσει του εξατομικευμένου προγράμματος του
  • Τη δημιουργική απασχόληση τους και δραστηριότητες κοινωνικοποίησης τους, στο πλαίσιο συμμετοχής των ωφελούμενων σε προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης εργαστηρίων, όπως catering, ειδών δώρου, κ.λπ.
  • Την παροχή ατομικής ή/και ομαδικής άσκησης
  • Την εκπαίδευση τους στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής
  • Τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης.
Β. Δράσεις δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, τα υπό ίδρυση Κέντρα Κοινότητας, άλλες δομές παροχής παρεμφερών υπηρεσιών και την τοπική κοινότητα γενικότερα (π.χ. δήμους, αθλητικούς, πολιτιστικούς ή άλλου είδους συλλόγους, εκπαιδευτική κοινότητα), με στόχο τη διασύνδεση των δομών με την τοπική κοινότητα, την ένταξη των ωφελουμένων σε αυτήν και συνεπώς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο.

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές έως 19 Μαΐου, από ώρα 9:00 έως 14:30.

Δείτε εδώ για περισσότερες πληροφορίες, αιτήσεις, δικαιολογητικά κλπ.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου