Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014

Όλες οι προϋποθέσεις για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών στους Δήμους

Η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στον οικείο δήμο ή το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού το αργότερο έως τις 30 Νοεμβρίου.

Επί των αιτήσεων αποφαίνονται, για μεν τις οφειλές προς το δήμο η οικεία οικονομική επιτροπή, για δε τις οφειλές προς το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το οικείο διοικητικό συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση του προϊσταμένου της οικείας οικονομικής υπηρεσίας, σε αμφότερες των ανωτέρω περιπτώσεων.

Η δυνατότητα ρύθμισης των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς το δήμο γίνεται, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4257/2014, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρου 24 του ν. 4304/2014, όπου υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών έως τις 30.10.2014, συμπεριλαμβανομένων των μισθωμάτων με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, τόκους υπερημερίας, ή τυχόν προβλεπόμενες λοιπές ρήτρες.

Συγκεκριμένα:

Παρουσίαση της Οικονομοτεχνικής Μελέτης Εκτίμησης της Επενδυτικής Αξίας του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά από το ΤΕΕ

Με δελτίο τύπου μου εξέδωσε το ΤΕΕ, στέλνει ανοικτή πρόσκληση σε όλους τους πολίτες για την ειδική εκδήλωση παρουσίασης της "Οικονομοτεχνικής Μελέτης Εκτίμησης της Επενδυτικής Αξίας του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά".

Στο δελτίο τύπου το ΤΕΕ αναφέρει:

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης σας καλεί να παρευρεθείτε στην ειδική εκδήλωση που διοργανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), με θέμα: «Παρουσίαση της Οικονομοτεχνικής Μελέτης Εκτίμησης της Επενδυτικής Αξίας του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά (ΜΠΕΑ)», την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014, ώρα 12:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ (Νίκης 4, 1ος όροφος).

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης από την Ομάδα των Ειδικών Επιστημόνων του ΤΕΕ, θα αναπτυχθεί το μοντέλο ολοκληρωμένης ανάπτυξης του ΜΠΕΑ και η μεθοδολογία αξιολόγησης του.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για τους πολίτες, ενώ στην διάρκεια της θα αναπτυχθούν παρεμβάσεις, με στόχο την ύπαρξη ενός πραγματικού διαλόγου, που υπερασπίζεται τη διαφάνεια και συμβάλλει στη διαμόρφωση των κατευθύνσεων για το ξεπέρασμα της κρίσης με την κοινωνία ενεργή, συμμέτοχη και πληροφορημένη.

Έχουν κληθεί να παραστούν εκπρόσωποι των συναρμοδίων υπουργείων, δικαστικών αρχών, κρατικών φορέων με αντικείμενο την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, κομμάτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων και συλλογικοτήτων πολιτών.

Η παρουσίαση του συνόλου των δεδομένων της Μελέτης του ΤΕΕ, που τεκμηριώνει την πραγματική αξία του Ελληνικού, στοιχειοθετώντας ένα ακλόνητο νέο δεδομένο για τη σύγκριση και αξιολόγηση των όρων και προϋποθέσεων παραχώρησης για 99 χρόνια των 6.204 στρεμμάτων του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού και των 3,5 χιλιομέτρων της παραλίας του Αγίου Κοσμά από το ΤΑΙΠΕΔ, εκπληρώνει σχετική δημόσια δέσμευση, που έχει αναλάβει το ΤΕΕ, ενώ αποτελεί την ελάχιστη προσφορά του ΤΕΕ και τον νέο τρόπο υπεράσπισης του δημόσιου συμφέροντος, που όφειλαν να παρουσιάσουν οι αρμόδιοι δημόσιοι Φορείς, πριν την όποια διαγωνιστική διαδικασία.

Πηγή: www.b2green.gr
Με δελτίο τύπου μου εξέδωσε το ΤΕΕ, στέλενι ανοικτή πρόσκληση σε όλους τους πολίτες για την ειδική εκδήλωση παρουσίασης της "Οικονομοτεχνικής Μελέτης Εκτίμησης της Επενδυτικής Αξίας του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά".
Στο δελτίο τύπου το ΤΕΕ αναφέρει:
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης σας καλεί να παρευρεθείτε στην ειδική εκδήλωση που διοργανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), με θέμα: «Παρουσίαση της Οικονομοτεχνικής Μελέτης Εκτίμησης της Επενδυτικής Αξίας του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά (ΜΠΕΑ)», την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014, ώρα 12:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ (Νίκης 4, 1ος όροφος).
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης από την Ομάδα των Ειδικών Επιστημόνων του ΤΕΕ, θα αναπτυχθεί το μοντέλο ολοκληρωμένης ανάπτυξης του ΜΠΕΑ και η μεθοδολογία αξιολόγησης του.
Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για τους πολίτες, ενώ στην διάρκεια της θα αναπτυχθούν παρεμβάσεις, με στόχο την ύπαρξη ενός πραγματικού διαλόγου, που υπερασπίζεται τη διαφάνεια και συμβάλλει στη διαμόρφωση των κατευθύνσεων για το ξεπέρασμα της κρίσης με την κοινωνία ενεργή, συμμέτοχη και πληροφορημένη. Έχουν κληθεί να παραστούν εκπρόσωποι των συναρμοδίων υπουργείων, δικαστικών αρχών, κρατικών φορέων με αντικείμενο την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, κομμάτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων και συλλογικοτήτων πολιτών.
Η παρουσίαση του συνόλου των δεδομένων της Μελέτης του ΤΕΕ, που τεκμηριώνει την πραγματική αξία του Ελληνικού, στοιχειοθετώντας ένα ακλόνητο νέο δεδομένο για τη σύγκριση και αξιολόγηση των όρων και προϋποθέσεων παραχώρησης για 99 χρόνια των 6.204 στρεμμάτων του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού και των 3,5 χιλιομέτρων της παραλίας του Αγίου Κοσμά από το ΤΑΙΠΕΔ, εκπληρώνει σχετική δημόσια δέσμευση, που έχει αναλάβει το ΤΕΕ, ενώ αποτελεί την ελάχιστη προσφορά του ΤΕΕ και τον νέο τρόπο υπεράσπισης του δημόσιου συμφέροντος, που όφειλαν να παρουσιάσουν οι αρμόδιοι δημόσιοι Φορείς, πριν την όποια διαγωνιστική διαδικασία.
- See more at: http://www.b2green.gr/main.php?pID=17&nID=17788&lang=el#sthash.iJOXC9l5.dpuf Με δελτίο τύπου μου εξέδωσε το ΤΕΕ, στέλενι ανοικτή πρόσκληση σε όλους τους πολίτες για την ειδική εκδήλωση παρουσίασης της "Οικονομοτεχνικής Μελέτης Εκτίμησης της Επενδυτικής Αξίας του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά".
Στο δελτίο τύπου το ΤΕΕ αναφέρει:
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης σας καλεί να παρευρεθείτε στην ειδική εκδήλωση που διοργανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), με θέμα: «Παρουσίαση της Οικονομοτεχνικής Μελέτης Εκτίμησης της Επενδυτικής Αξίας του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά (ΜΠΕΑ)», την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014, ώρα 12:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ (Νίκης 4, 1ος όροφος).
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης από την Ομάδα των Ειδικών Επιστημόνων του ΤΕΕ, θα αναπτυχθεί το μοντέλο ολοκληρωμένης ανάπτυξης του ΜΠΕΑ και η μεθοδολογία αξιολόγησης του.
Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για τους πολίτες, ενώ στην διάρκεια της θα αναπτυχθούν παρεμβάσεις, με στόχο την ύπαρξη ενός πραγματικού διαλόγου, που υπερασπίζεται τη διαφάνεια και συμβάλλει στη διαμόρφωση των κατευθύνσεων για το ξεπέρασμα της κρίσης με την κοινωνία ενεργή, συμμέτοχη και πληροφορημένη. Έχουν κληθεί να παραστούν εκπρόσωποι των συναρμοδίων υπουργείων, δικαστικών αρχών, κρατικών φορέων με αντικείμενο την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, κομμάτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων και συλλογικοτήτων πολιτών.
Η παρουσίαση του συνόλου των δεδομένων της Μελέτης του ΤΕΕ, που τεκμηριώνει την πραγματική αξία του Ελληνικού, στοιχειοθετώντας ένα ακλόνητο νέο δεδομένο για τη σύγκριση και αξιολόγηση των όρων και προϋποθέσεων παραχώρησης για 99 χρόνια των 6.204 στρεμμάτων του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού και των 3,5 χιλιομέτρων της παραλίας του Αγίου Κοσμά από το ΤΑΙΠΕΔ, εκπληρώνει σχετική δημόσια δέσμευση, που έχει αναλάβει το ΤΕΕ, ενώ αποτελεί την ελάχιστη προσφορά του ΤΕΕ και τον νέο τρόπο υπεράσπισης του δημόσιου συμφέροντος, που όφειλαν να παρουσιάσουν οι αρμόδιοι δημόσιοι Φορείς, πριν την όποια διαγωνιστική διαδικασία.
Με δελτίο τύπου μου εξέδωσε το ΤΕΕ, στέλενι ανοικτή πρόσκληση σε όλους τους πολίτες για την ειδική εκδήλωση παρουσίασης της "Οικονομοτεχνικής Μελέτης Εκτίμησης της Επενδυτικής Αξίας του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά".
Στο δελτίο τύπου το ΤΕΕ αναφέρει:
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης σας καλεί να παρευρεθείτε στην ειδική εκδήλωση που διοργανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), με θέμα: «Παρουσίαση της Οικονομοτεχνικής Μελέτης Εκτίμησης της Επενδυτικής Αξίας του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά (ΜΠΕΑ)», την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014, ώρα 12:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ (Νίκης 4, 1ος όροφος).
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης από την Ομάδα των Ειδικών Επιστημόνων του ΤΕΕ, θα αναπτυχθεί το μοντέλο ολοκληρωμένης ανάπτυξης του ΜΠΕΑ και η μεθοδολογία αξιολόγησης του.
Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για τους πολίτες, ενώ στην διάρκεια της θα αναπτυχθούν παρεμβάσεις, με στόχο την ύπαρξη ενός πραγματικού διαλόγου, που υπερασπίζεται τη διαφάνεια και συμβάλλει στη διαμόρφωση των κατευθύνσεων για το ξεπέρασμα της κρίσης με την κοινωνία ενεργή, συμμέτοχη και πληροφορημένη. Έχουν κληθεί να παραστούν εκπρόσωποι των συναρμοδίων υπουργείων, δικαστικών αρχών, κρατικών φορέων με αντικείμενο την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, κομμάτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων και συλλογικοτήτων πολιτών.
Η παρουσίαση του συνόλου των δεδομένων της Μελέτης του ΤΕΕ, που τεκμηριώνει την πραγματική αξία του Ελληνικού, στοιχειοθετώντας ένα ακλόνητο νέο δεδομένο για τη σύγκριση και αξιολόγηση των όρων και προϋποθέσεων παραχώρησης για 99 χρόνια των 6.204 στρεμμάτων του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού και των 3,5 χιλιομέτρων της παραλίας του Αγίου Κοσμά από το ΤΑΙΠΕΔ, εκπληρώνει σχετική δημόσια δέσμευση, που έχει αναλάβει το ΤΕΕ, ενώ αποτελεί την ελάχιστη προσφορά του ΤΕΕ και τον νέο τρόπο υπεράσπισης του δημόσιου συμφέροντος, που όφειλαν να παρουσιάσουν οι αρμόδιοι δημόσιοι Φορείς, πριν την όποια διαγωνιστική διαδικασία.
- See more at: http://www.b2green.gr/main.php?pID=17&nID=17788&lang=el#sthash.iJOXC9l5.dpuf

Η παραλία του Μοσχάτου και η μεταβίβασή της στην «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο ΑΕ»

της Ελένης Μωραΐτη *
 
Θυμάμαι πριν μερικά χρόνια όταν κάναμε μια έρευνα στα πλαίσια ενός περιβαλλοντικού προγράμματος στο 6ο Δημ. Σχολ. Μοσχάτου και διαπιστώσαμε ότι οι μισοί μαθητές μας δεν γνώριζαν ότι το Μοσχάτο είναι παραθαλάσσιος δήμος.

Και δεν το γνώριζαν, γιατί όχι μόνο δεν είχαν τη δυνατότητα να επισκεφτούν τη θάλασσα αλλά ούτε καν να τη δουν, παρόλο που είναι λίγα μέτρα από τα σπίτια τους. 
 
Θυμάμαι ακόμη: «Ιστορία μου, παραλία μου» ένα επίκαιρο και σήμερα σύνθημα που έγραφε το πανό στη μεγάλη πορεία-διαδήλωση (τη μεγαλύτερη ίσως που έχει γίνει ποτέ στο Μοσχάτο) με πρωτοβουλία της κίνησης πολιτών «Μεσοποταμία» που ήθελε να πει (ήμουνα νιος και γέρασα). Και ένα άλλο σύνθημα: «ο κήπος έμπαινε στη θάλασσα» όπως το ‘γραφε ο Ελύτης και όπως οι τυχεροί του περασμένου αιώνα ζούσαν και απολάμβαναν. Τότε με τις κινητοποιήσεις μας είχαμε καταφέρει να αποτρέψουμε τα σχέδια που θα δημιουργούσαν κι άλλα αίσχη κι άλλες ντροπές.

Χαιρετισμός της Χαράς Καφαντάρη στο 21ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Μεταλλωρύχων Ελλάδας

Στις εργασίες του 21ου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας Μεταλλωρύχων Ελλάδος, καθώς και 12 Συνδικαλιστικών Σωματείων Εργαζομένων που δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσμα του Ορυκτού Πλούτου της χώρας, παραβρέθηκε την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β’ Αθήνας Χαρά Καφαντάρη.

Στο σύντομο χαιρετισμό της η Χαρά Καφαντάρη αναφέρθηκε στην αποβιομηχάνιση της χώρας, την απίστευτα υψηλή ανεργία και την καταστροφή κάθε παραγωγικής δραστηριότητας, απόρροια των βάρβαρων μνημονιακών πολιτικών που ακολουθούνται.
 
Συνεχίζοντας, σημείωσε ότι στα πλαίσια αυτά ο μεταλλευτικός - μεταλλουργικός τομέας έχει υποστεί σημαντικά πλήγματα, τη στιγμή που η σημερινή κυβέρνηση εκχωρεί σταδιακά τον ορυκτό μας πλούτο μέσα από αδιαφανείς και εν πολλοίς εξωθεσμικές διαδικασίες, όπως π.χ. τις συμβάσεις παραχώρησης περιοχών για έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων, αποποιώντας κυριαρχικά δικαιώματα αλλά και μη διασφαλίζοντας το δημόσιο συμφέρον.

Η άλλη θεωρία για την Οκτωβριανή Επανάσταση

γράφει η Τζούλια Λιακοπούλου

Σαν σήμερα, πριν από 97 χρόνια ο Βλαδίμηρος Ιλιάνοβιτς Λένιν, αναλάμβανε τα ηνία της Ρωσικής Αυτοκρατορίας μετά από χρόνια αγώνων, αποτυχημένων εξεγέρσεων,
φυλακίσεων, εξοριών. Η Οκτωβριανή Επανάσταση έμελλε ν’ αλλάξει το κοινωνικό-πολιτικό στάτους όλου του κόσμου! Οι παρίες της κοινωνίας, οι πολίτες Γ' κατηγορίας, “της Γης οι κολασμένοι…” απέκτησαν οντότητα, υπόσταση, ταυτότητα!

Η Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917, μετά από 70 χρόνια, κατέρρευσε. Όχι όμως και το πνεύμα της. Και τούτο γιατί, τα αίτια που την προκάλεσαν, παραμένουν εντελώς άθικτα 97 χρόνια μετά την κήρυξή της.

Η αδικία και η ανισότητα, η εκμετάλλευση και η ανελευθερία και γενικά η φαυλότητα, στην σημερινή κοινωνία, συνεχίζουν να υφίστανται. Η αγανάκτηση των καταπιεσμένων λαών, η αγωνία των ανέργων, ο θρήνος των αστέγων, ελάχιστα έχουν διαφοροποιηθεί από την εποχή της Τσαρικής Ρωσίας.

Όταν, όμως, έσβησε ο απόηχος από τις ιαχές των θριάμβων, οι άναρθρες κραυγές των γραφειοκρατών πρόβαλλαν στο βάθος, χωρίς να οριοθετούν το νέο πολυπόθητο ξεκίνημα.

Εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης: Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την ανασυγκρότηση της χώρας


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Οργάνωση Μελών Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης του ΣΥΡΙΖΑ, διοργανώνει ανοιχτή / δημόσια εκδήλωση – συζήτηση με θέμα τις
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ του ΣΥΡΙΖΑ για την ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ της ΧΩΡΑΣ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΗ 2014
και ώρα 7:00 μμ,
στην ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΒΟΥΛΑΣ
(Πάρκο Εθνικής Αντίστασης, οδός Αγίου Ιωάννου 3, Βούλα).

Ομιλητής:
ΝΙΚΟΣ ΧΟΥΝΤΗΣ
Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ
Πρώην Ευρωβουλευτής

Φωτεινή Κούβελα: «Οι μνημονιακές πολιτικές παραβιάζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και ποινικοποιούν τις αντιστάσεις των δημάρχων».

Kλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τη Φωτεινή Κούβελα βουλευτή Β΄ Αθήνας επισκέφθηκε το δημαρχείο Ζωγράφου και συναντήθηκε με τη δήμαρχο Τίνα Καφατσάκη και τους εργαζόμενους.

Αρχικά, το κλιμάκιο επισκέφτηκε τους εργαζόμενους στην καθαριότητα του δήμου. Στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε ακούστηκαν τα προβλήματα των εργαζομένων και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν λόγω της οικονομικής πολιτικής που ακολουθείται για τους δήμους.

Οι εργαζόμενοι αναφέρθηκαν στο επικείμενο νέο μισθολόγιο που συρρικνώνει επιπλέον τους μισθούς τους και προκαλεί επιπρόσθετη ανασφάλεια και ανησυχία για την καθημερινότητά τους. Το νέο μισθολόγιο θα συνδέεται και με την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων θέμα το οποίο επίσης δημιουργεί ασφυκτικό περιβάλλον εργασίας.

Ιεράρχηση κοινωνικών αναγκών και όχι σπατάλη των χρημάτων των δημοτών της Γλυφάδας

του Τάσου Ταστάνη *

Με χθεσινή δήλωσή του ο πρώην δήμαρχος κ. Κόκκορης επιχαίρει για την έναρξη των εργασιών ανάπλασης της πλατείας Χαρίτων με την παιδική της χαρά, χωρίς να αναφέρει κουβέντα για το τεράστιο κόστος του έργου.

Εκφράζει μάλιστα την περηφάνια του γιατί το έργο αυτό είναι αποτέλεσμα των δικών του ενεργειών καθώς και του συνοδοιπόρου του στη στήριξη των μνημονιακών πολιτικών πρώην Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιάννη Σγουρού.

Μάλιστα συγχαίρει τον κ. Σγουρό
που -μετά την ήττα του- έσπευσε σκανδαλωδώς να δεσμεύσει τη νέα διοίκηση της Περιφέρειας υπογράφοντας τη σύμβαση ενός πανάκριβου έργου ύψους 1.700.000 €. 

Μιλάμε δηλαδή για ένα ποσό με το οποίο θα δινόταν η δυνατότητα να αναπλασθούν 2-3 πλατείες και ίσως όλες οι παιδικές χαρές του δήμου μας.

Καμπάνια για το Άσυλο: Απάνθρωπη και εξευτελιστική η μεταχείριση προσφύγων

Η Καμπάνια για την Πρόσβαση στο Άσυλο στην Ελλάδα, σε συνέχεια του δελτίου τύπου που δημοσίευσε στις 26/06/2014, δημοσιοποιεί με την παρούσα αναφορά τα αναλυτικά ευρήματα των αυτοψιών που διενήργησε σε έξι κέντρα κράτησης και αστυνομικά κρατητήρια από την αρχή του 2014, μαζί με τη νομική τεκμηρίωση των συντελούμενων παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις συστάσεις της προς τις ελληνικές αρχές.

Το κεντρικό συμπέρασμα είναι ότι στην Ελλάδα η πρόσβαση στο άσυλο παραμένει προβληματική και οι συνθήκες κράτησης προσφύγων και μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων και εξαιρετικά ευάλωτων περιπτώσεων, είναι εξαιρετικά κακές και συνιστούν απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση (όπως άλλωστε έχει επανειλημμένα κρίνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου), καθίστανται δε ακόμα πιο ανυπόφορες εξαιτίας της απαράδεκτης πρακτικής της πολύμηνης κράτησης, η οποία υπερβαίνει πλέον το νόμιμο επιτρεπτό όριο των 18 μηνών.

Κατάχρηση εξουσίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Ελληνικού-Αργυρούπολης

Η τακτική της διοίκησης κλιμακώνει την ένταση στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Ελληνικού-Αργυρούπολης.

Σοβαρή ευθύνη φέρνει και ο κ. Τσαρπαλής ως πρόεδρος
του δημοτικού συμβουλίου, ο οποίος τηρεί δύο μέτρα και δύο σταθμά προκαλώντας την κοινή λογική και το περί δικαίου αίσθημα.


Από το πρώτο κιόλας δημοτικό συμβούλιο μέλη της διοίκησης, εκμεταλλεύονται την προ ημερήσιας διάταξης διαδικασία για να εκτοξεύουν ανυπόστατες κατηγορίες σε βάρος του Χρήστου Κορτζίδη και άλλων στελεχών της παράταξής μας, ο δε κ. Τσαρπαλής επικαλούμενος τον κανονισμό λειτουργίας δεν του επιτρέπει να απαντήσει!

Ο κ. Τσαρπαλής ως πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου γνωρίζει ότι η διοίκηση έχει όλη τη δυνατότητα να εισηγείται θέματα στο δημοτικό συμβούλιο.

Ομιλία της Ρένας Δούρου για τον προϋπολογισμό του έτους 2015

Το θέμα του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 συζητήθηκε την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, αφού παρουσίασε τους λόγους για τους οποίους η νέα Διοίκηση αρνήθηκε να υπογράψει τον αρχικό προϋπολογισμό, παρουσίασε στο Σώμα τις προτεραιότητες της Περιφερειακής Αρχής, τονίζοντας ότι ο παρών προϋπολογισμός εκφράζει τη στροφή της νέας Διοίκησης και αποτυπώνει ένα πρώτο δείγμα γραφής «ενδεικτικό του δικού μας προσανατολισμού, της ανάπτυξης δηλαδή με κοινωνικό πρόσημο και περιβαλλοντική εγρήγορση, μέσα σε συνθήκες βαθιάς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Επιλέξαμε να δράσουμε πολιτικά υπεύθυνα, οικονομικά αξιόπιστα, κοινωνικά ευαίσθητα».
 
Παράλληλα, επεσήμανε ότι ο προϋπολογισμός είναι ένα έργο σε εξέλιξη και ο συγκεκριμένος σχεδιασμός είναι η πρώτη του φάση, ενώ παράλληλα δεσμεύτηκε δημόσια ότι η Διοίκηση της Περιφέρειας θα προχωρήσει στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού «σεβόμενοι τα προτάγματα του προγράμματός μας, του προγράμματος που υπερψήφισαν οι πολίτες. Δεσμευόμαστε να αναμορφώσουμε ριζικά και δραστικά αυτό το κείμενο προϋπολογισμού, πιστοί σε όσα έκαναν τη διαφορά σε σχέση με το χθες, το οποίο εξέφραζε η προηγούμενη διοίκηση».

 
Η κ. Δούρου πρόσθεσε ότι μια από τις βασικές προτεραιότητές της Περιφέρειας είναι η επείγουσα αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και γι’ αυτό το λόγο «ο Προϋπολογισμός ενισχύθηκε με 13.1 εκατομμύρια, αντί για 1.9 της αρχικής εκδοχής του - και αυτό είναι μόνο η αρχή», ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε «στην έμφαση στις πολιτικές ανάπτυξης κατά της κρίσης, στη στήριξη της καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της ατμομηχανής της παραγωγικής ανασυγκρότησης, στην ενίσχυση της ενδογενούς παραγωγής, στην προστασία του περιβάλλοντος με την ενίσχυση των υποδομών και στη μέριμνα για τη βελτίωση της καθημερινότητας της ζωής των πολιτών».


Τέλος, η κ. Δούρου τόνισε ότι οι παραπάνω ενέργειες αποτελούν «πρώτες κινήσεις που θα έχουν απτά, μετρήσιμα αποτελέσματα. Έπονται όμως και άλλες. Με στόχο την υλοποίηση των δεσμεύσεων. Ωστόσο αυτή η προσπάθεια θα πετύχει με μία προϋπόθεση. Την ενεργητική συνδρομή, συμπαράσταση και συνεργασία των ίδιων των πολιτών. Απέναντί μας ο δρόμος είναι δύσκολος και ανηφορικός. Καραδοκούν Λαιστρυγόνες. Μικρά και μεγάλα συμφέροντα, υπέρμαχοι του στάτους κβο. Σύμμαχός μας και ισχυρό μας χαρτί είσαστε εσείς, οι πολίτες. Η καλύτερη ασπίδα προστασίας. Το ισχυρότερο στήριγμα».

Ακολουθεί η πλήρης ομιλία της Περιφερειάρχη Αττικής για τον Προϋπολογισμό: