Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020

Αναστολή Λειτουργίας αποφάσισε το Δ.Σ. του Χώρου Πολιτισμού & Αλληλεγγύης «Καλλίπολις»


Το Δ.Σ. του Χώρου Πολιτισμού & Αλληλεγγύης «Καλλίπολις», παίρνοντας υπόψη την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί λόγω του covid-19, ανακοινώνει την αναστολή
της λειτουργίας του Χώρου.
 
Παράλληλα καλεί τα μέλη και τους φίλους/ες του «Καλλίπολις», αυτή τη δύσκολη και άγνωστης διάρκειας περίοδο, να βοηθήσουν με συνδρομές και άλλες μορφές ενίσχυσης τη συλλογικότητα, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στα έξοδα που εξακολουθούν να τρέχουν.