Σάββατο 21 Απριλίου 2018

«Τον ωραιότερο κήπο της Νότιας Αθήνας» φτιάχνουν στον Χώρο Πολιτισμού & Αλληλεγγύης «Καλλίπολις»Η μεταμόρφωση της φιλόξενης αυλής τού «Καλλίπολις» στον ωραιότερο κήπο της Νότιας Αθήνας ξεκίνησε από τις πρωινές ώρες σήμερα.

Οι φίλοι και οι φίλες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα 
της συλλογικότητας, υπερκάλυψαν τις ανάγκες του Χώρου σε φυτά παραγωγής φρούτων και λαχανικών.