Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023

Σεμινάρια Ιστορίας στο «Καλλίπολις»: Οι επιπτώσεις της μικρασιατικής καταστροφής

Με το ενδέκατο Μάθημα και με θέμα «Οι επιπτώσεις της μικρασιατικής καταστροφής και ο ρόλος των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία» συνεχίζονται τα Σεμινάρια Ιστορίας του Χώρου Πολιτισμού & Αλληλεγγύης «Καλλίπολις»,
την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου, ώρα 7.00μμ.

Στα Σεμινάρια Ιστορίας, που γίνονται μια Τρίτη ανά μήνα στο «Καλλίπολις», διδάσκει ο ιστορικός Στάθης Κουτρουβίδης, που είναι και Πρόεδρος του Συλλόγου.