Σάββατο 14 Μαρτίου 2020

Όλες οι αλλαγές στο Πρόγραμμα Μαρτίου του Χώρου Πολιτισμού & Αλληλεγγύης «Καλλίπολις»


Την Παρασκευή 13 Μαρτίου συνεδρίασε έκτακτα το Δ.Σ. του Χώρου Πολιτισμού & Αλληλεγγύης «Καλλίπολις» και, παίρνοντας υπόψη την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί λόγω του covid-19, αποφάσισε τις οριστικές αλλαγές στο πρόγραμμα Μαρτίου.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου θα συνεδριάσει εκ νέου την Παρασκευή 27 Μαρτίου, για να επανεκτιμήσει την κατάσταση και -αν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές- θα συγκαλέσει τη Σύσκεψη Μελών & Φίλων του «Καλλίπολις» για το Πρόγραμμα του Απριλίου.