Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023

Σεμινάρια Ιστορίας στο «Καλλίπολις»: Οι Βαλκανικοί πόλεμοι & ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και οι συνέπειές τους

Με το δέκατο Μάθημα και με θέμα «Βαλκανικοί πόλεμοι - Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος - Οι συνέπειές τους» συνεχίζονται τα Σεμινάρια Ιστορίας του Χώρου Πολιτισμού & Αλληλεγγύης «Καλλίπολις», την Τρίτη 17 Ιανουαρίου, ώρα 7.00μμ.

Στα Σεμινάρια Ιστορίας, που γίνονται μια Τρίτη ανά μήνα στο «Καλλίπολις», διδάσκει ο ιστορικός Στάθης Κουτρουβίδης, που είναι και Πρόεδρος του Συλλόγου, ο οποίος σχετικά με το Σεμινάριο της Τρίτης σημειώνει: